Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-10

LifeAssays: KVARTALSRAPPORT

Finansiell information

* Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2015 uppgick till 1 184 tkr
(815 tkr motsvarande period föregående år).
* Resultatet efter skatt uppgick till -3 666 tkr (-3 789 tkr motsvarande
period föregående år).
* Resultat per aktie blev –0,04 kr (-0,10 kr motsvarande period föregående
år).

VD har ordet

2015, kvartal 1.

Årets första kvartal är normalt bolagets sämsta, men vi har detta första
kvartal uppnått en nettoomsättning som med endast 1 000 Kr understiger
bolagets bästa kvartal någonsin!

I kronor är försäljningen nästan 50 % över motsvarande tid 2014.
Reagensförsäljningen i antal tester, är över dubbelt så många tester sålda Q1
2015 än Q1 2014 och 41 % högre än det avslutande fjärde kvartalet 2014.
Bolaget har sålt mer än tre gånger så många instrument som Q1 och även Q4,
2014. Allt detta under årets första kvartal, det kvartal som vanligen är
årets sämsta!

Under kvartal ett har vi dessutom förstärkt vårt distributionsnät med en
distributör i Japan - världens största marknad för vår hund test, Kina – en
av världens snabbast växande marknader för veterinär diagnostik, och
genomfört utbildning av 150 försäljare och tre s.k. ”call centers” hos Henry
Schein i USA.

Försäljning.

Det förstärkta nätverket av distributörer i USA, Japan och Kina skall nu
leverera försäljning under årets återstående kvartal. Det arbete som
genomförts med utbildning av Henry Scheins säljkår blev ett drygt kvartal
försenat på grund av omorganisation efter förlusten av deras största agentur
IDEXX. Att vi nu fått tillgång till deras hela säljorganisation, ser vi som
en mycket stark signal av tilltro till våra produkter från Henry Scheins
sida.

I Japan har vi slutit avtal med en distributör för registrering, import,
marknadsföring och direktförsäljning. De har i sin tur avtal med en större
Distributör som täcker c:a 9 500 av Japans 10 500 veterinärkliniker med lab.
I processen har våra distributörer undersökt marknaden genom att kontakta de
10 500 nämnda klinikerna. Intresset från dessa har gjort att vi skrivit upp
målmarknaden från 3 000 till 7 000 kliniker. För att få importera och sälja
våra produkter i Japan krävs en komplicerad och kostsam registrering.
Registreringsarbetet har påbörjats och beräknas vara klart senast augusti. Vi
har nyligen blivit informerade om att de nu även vill registrera vår katt
test. Med de kostnader en registrering innebär, är det en klar indikation
från deras sida att våra produkter värderas högt och att relationen mellan
våra bolag utvecklas positivt. Det senare inte minst viktigt, eftersom det är
grunden för ett långsiktigt samarbete i Japan.

Med registreringen klar kommer det under Q3 att genomföras seminarier
tillsammans med våra distributörer och inflytelserika veterinärer som
föredragshållare. Det beräknas komma mellan 100 och 200 veterinärer till
varje seminarium.

Kvartalet innehöll även ett insteg i den kinesiska marknaden. Vi har slutit
ett distributionsavtal med ett kinesiskt företag som, på uppdrag av kunder
som besökt Japan och informerats om värdet av att testa hundar för CRP,
uppvaktat oss under en längre tid. Deras fokus ligger på Beijing med omnejd
och de c:a 300 kliniker som finns där idag. De besökte LifeAssays® samt
användare av vårt system här i Skåne i slutet av mars och har nu genomgått
produkt och säljträning. Planerna för ett lanseringsevent lades fast och vi
ser fram emot att träffa mellan 50 och 60 VD/ägare för veterinärkliniker i
Beijing med omnejd i slutet av april. Efter att tidigare ha försökt med andra
distributörer har vi här hittat en professionell partner som är villig att
satsa på LifeAssays®.

I övrigt kan nämnas att Norden fortsätter utvecklas, Turkiet fortsätter sitt
goda arbete på marknaden och Korea, som legat på en nivå av 500 till 1000
test per månad i slutet av förra året, ökade till 2000 de första månaderna
2015 och la en rekordorder på 4000 test i mars!

Allt sammantaget ligger bolagets försäljning nu över den basprognos vi har för
bolagets försäljningstillväxt 2015 med c:a 40%. Detta trots att vårt
utvecklingsarbete för, och betalt av, Dynamiker ännu inte kommit igång, se
nedan.

Kostnader.

Bolagets kostnader under årets första kvartal, exklusive varukostnader, låg på
samma nivå som under motsvarande tid 2014.

Den förlängning av hållbarheten som genomfördes på våra tester för hund (nu
åtta månader) samt katt och häst (nu 5 månader), har fått fullt genomslag i
produktionen. Förlängd hållbarhet i kombination med ökade produktionsvolymer
ger avsevärt sänkta kostnader för kvalitetskontroll mm. vilket ger genomslag
på våra varukostnader och därmed produkternas marginal. Genomsnittsmarginalen
under årets första kvartal var 46 %, något lägre än förväntat, vilket kan
förklaras av en växande försäljning av vår katt test som idag har låg
lönsamhet per såld test. Detta skall enligt planerna kunna korrigeras under
Q2.

Produktion.

Mars blev en rekordmånad vad gäller produktion av reagens. Vi var väldigt nära
taket i vår produktionskapacitet, något som i planen inte förväntades förrän
i april/maj. Förändringar av, och minimal investering i vår
produktionsprocess, gör att vi från april kan producera motsvarande hela 2014
års antal sålda tester per månad. Denna investering gör det även möjligt att
ytterligare femdubbla vår produktionskapacitet i nuvarande lokaler. Som
tidigare meddelats har vi genom att lägga ut mer och mer av vår
instrumentproduktion, möjliggjort för en produktion av över 200 instrument
per månad i dagsläget.

FoU och humanmedicin.

Utvecklingsavdelningen är för närvarande koncentrerad på stöd till marknad och
försäljning. Avdelningen startar och monitorerar externa utvärderingar av
våra produkter på olika marknader. Vår katt test utvärderas i Turkiet och
Korea, häst testen i bl.a. Danmark, hund testen i UK och (högkänslig CRP för
hund) i Australien etc. Avdelningen har även, tillsammans med
produktionsavdelningen, arbetat med marginalförbättrande åtgärder.

Avdelningen har arbetat vidare med att utveckla en nästa generation av
instrumentet. Detta nya instrument, med ny design, innehåller nya och
förbättrade funktioner bl.a. en tydligare display med touch funktion.

Det arbete som skall göras tillsammans med Dyanmiker för att föra över deras
tester för svår svampinfektion till vår plattform, har ännu inte kommit
igång. Diskussioner kring det slutgiltiga valet av vilka tester vi skall
starta med har dragit ut på tiden. Huvudägaren, VD och ansvarig för
affärsutveckling hos Dynamiker kommer till LifeAssays® under slutet av april
då vi hoppas kunna slutföra diskussionerna om hur vi skall komma framåt i
projektet.

Första kvartalet 2015 har visat att de marknader vi är aktiva på idag
fortsätter att köpa våra produkter. Förbrukningen per installerat instrument
växer i hälsosam takt i ex. Norden och till och med dramatiskt i länder som
ex Korea. Vi har genom att utbilda Henry Scheins hela säljkår fått tillgång
till världens mäktigaste distributionsföretag på den största
veterinärmarknaden i världen. Deras säljkår är kända på USAs samtliga c:a 40
000 kliniker. Genom att etablera oss i Japan, finns vi även på den största
marknaden för test av CRP hos hund och kommer aktivt att bearbeta våra 7 000
målkliniker. Lägger vi till detta att vi även raskt marscherar in i Kina, en
potentiellt mycket intressant marknad, och en försäljning som under årets
första kvartal överträffat vårt bas scenario med 40%, känns det att vi nu kan
ta sikte på de försäljningsvolymer som skall ge ett lönsamt bolag.

April 9, 2015

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Kontaktinformation:

LifeAssays® AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 5400, fax 046-286
5419

Web:www.lifeassays.com, epost:info@lifeassays.com

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson
på telefon 046-286 54 00 eller email:info@lifeassays.com

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.