Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-14

LifeAssays: Teckningskurs för teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO6) som emitterades vid unitemission beslutad av extra...

Den 30 oktober 2017 beslutade extra bolagsstämman om
företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner
av serie 2017/2018 (TO6).

Den 22 juni 2018 meddelade bolaget att det, efter omräkning, fordras
minst 676 teckningsoptioner för att teckna en ny aktie. Antalet
B-aktier som 1 teckningsoption av serie 2017/2018 berättigar till
teckning av är således 0,00148 B-aktier.

Enligt optionsvillkoren ska teckningskursen för teckning av varje ny
B-aktie som optionen berättigar till motsvara 70 procent av den
volymviktade genomsnittskursen, beräknad som ett genomsnitt av den
för aktien av serie B i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista
noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med
början den dag bolaget offentliggör sin bokslutskommuniké (Q4) för
2018 ("Beräkningsperioden"). Beräkningsperioden löpte ut den 13
september 2018. Teckningskursen har beräknats till 3,06 kr per
B-aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO6) är
den 9 oktober 2018. Sista dag för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO6) är den 11 oktober 2018,
varefter teckningsoptionen förfaller i sin helhet.

Anmälan om teckning ska ske till Aqurat Fondkommission AB via
anmälningssedel som finns att hämta på www.aqurat.se. Utskick av
anmälningssedlar sker per post till samtliga direktregistrerade
teckningsoptionsinnehavare. Likvid ska erläggas i samband med
anmälan, i enlighet med anvisningar på anmälningssedeln. De
teckningsoptionsinnehavare som förvarar teckningsoptionerna på en
depå skall anmäla teckning via sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Leverans av aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner 2017/2018
(TO6) sker så snart omvandlingen av teckningsoptioner 2017/2018 (TO6)
har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka
45.

Villkor för teckningsoption av serie 2017/2018 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoption äger rätt att för 676
teckningsoptioner, teckna 1 ny B-aktie i bolaget till en kurs om 3,06
kr per aktie.

Teckningstid: Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av
serie 2017/2018 (TO6) kan äga rum under perioden 20 september 2018 -
11 oktober 2018. Detta ska ske genom anmälan på anmälningssedel som
finns tillgänglig på www.aqurat.se.

Sista dag för handel: Sista dag för handel i teckningsoptionen är den
9 oktober 2018.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders
Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla,
tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och
patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget
levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga
analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se
www.lifeassays.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lifeassays/r/teckningskurs-for-teckningsoption...
http://mb.cision.com/Main/15162/2617963/908945.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.