Du är här

2018-08-30

LightLab: LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2018

LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT, JANUARI-JUNI 2018

April - Juni 2018
NTU Singapore och LightLab kom överens om att förlänga det existerande avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2020. Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från någon av parterna.
En sammanläggning av aktier, då tio (10) aktier lades samman till en (1) aktie enligt beslut av årsstämman 8 maj, genomfördes i slutet av samma månad.
Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (49).
Rörelseresultatet uppgick till TSEK -5 622 (-4 384). Rörelseresultat före av - och nedskrivningar uppgick till TSEK -3 256 (-2 084).
Periodens resultat uppgick till TSEK -5 564 (-4 436).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,50) sek.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -2 904 (-1 531).

Händelser efter rapportperiodens utgång
LightLab och en division inom Midea Group, Kina, tecknade i juli ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som tecknades mellan Bolagen i februari 2018.

VD-ORD

Projektet med Midea har utvecklats positivt under perioden, vilket är mycket glädjande. Ett viktigt ytterligare steg i samarbetet togs genom undertecknandet av ett ramavtal i juli. Det visar att LightLabs teknik, efter mängder av tester under mer än ett halvårs tid, lever upp till kundens förväntningar och innebär också att samarbetet går in i en ny närmare fas. Projektet driver fortsatt en betydande del av Bolagets verksamhet, både produktutveckling, industrialisering och etablering av volymproduktion för våra UV-chip. Under perioden har ett flertal mindre provserier levererats till Midea för olika typer av tester.

Vi ser också överlag ett stadigt ökande marknadsintresse för vår teknik, vilket leder till dialog med allt fler potentiella kunder. Till ett par av dessa har vi under andra kvartalet levererat referensprodukter för våra UVrörlampor, bl.a. till Liquinex i Singapore. Dessutom har ytterligare en provserie med UV Boost levererats till en av de existerande potentiella kunder som genomför utvärdering och tester.

Generellt domineras verksamheten för tillfället av aktiviteter kopplade till industrialisering och produktionsetablering av den teknik och de produkter som utvecklats de senaste åren och i juli har vi flyttat till nya bättre anpassade lokaler inom Uppsala Business Park. Dessutom har de första medarbetarna som är dedicerade för att etablera och driva pilotproduktionslinan för våra UV-chip nu påbörjat sina anställningar och uppdrag.

Avseende UV-rörlamporna har Arklites etablering av en volymproduktionslina tagit längre tid än beräknat och önskat. LightLab har under perioden gett rådgivande stöd till Arklite för att hjälpa dem att komma förbi de tekniska hinder med produktionsutrustningen som de stötte på under andra kvartalet. Vi fortsätter med detta under innevarande kvartal, med tät uppföljning och tester på de provserier som Arklite nu tillverkar.

Planen framåt för att etablera kommersiell produktion av våra UV-chip består av flera steg för att under kommande ca nio månader stegvis öka kapaciteten att producera UV-chip i Uppsala. Som planen ligger idag ska vi kunna ta initiala kommersiella order på UV-chip från fjärde kvartalet i år. En kontinuerlig detaljanpassning av planen görs efter de indikationer och krav vi får från potentiella kunder.

I november kommer LightLab att tillsammans med ett antal kända svenska exportföretag delta i den svenska paviljongen på China International Import Expo (CIIE). Detta är ett viktigt steg i den ökade exponeringen av LightLabs teknik och produkter på den kinesiska marknaden, vilket under hösten kommer att kombineras med riktade sälj- och marknadsföringsaktiviteter på andra större marknader, främst i Asien och Europa.

Vi ser sammantaget för de närmaste kvartalen fram emot en mycket intensiv och händelserik period, då vi ska ta Bolaget till en ny högre nivå och kunna börja generera löpande intäkter från försäljning av produkter baserade på LightLabs teknik.

Johan Tingsborg, VD LightLab Sweden AB (publ)

Kommande rapportering

Kvartal 3 2018, 2018-11-08
Bokslutskommunik 2018, 2019-02-14

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2018-08-30

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: +46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se mailto:info@lightlab.se

Torkel Elgh, Ordförande LightLab Sweden AB (publ)
Mobil: 070-621 04 80

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23976

DETTA ÄR LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

LightLab utvecklar och erbjuder under varumärket EEE Light(r) en teknik för hållbar desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. LightLab har byggt upp en patentportfölj för sin teknik och har genom investeringar i FoU utvecklat en högteknologisk teknikplattform.

LightLabs aktie handlas på NASDAQ First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Antalet aktieägare uppgick vid periodens slut till ca 4 000.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.