Du är här

2018-08-30

LightLab Sweden AB: LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2018

April - Juni 2018

· NTU Singapore och LightLab kom överens om att förlänga det
existerande avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2020.
Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från någon av
parterna.

· En sammanläggning av aktier, då tio (10) aktier lades samman till
en (1) aktie enligt beslut av årsstämman 8 maj, genomfördes i slutet
av samma månad.

· Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (49).

· Rörelseresultatet uppgick till TSEK -5 622 (-4 384).
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -3 256
(-2 084).

· Periodens resultat uppgick till TSEK -5 564 (-4 436).

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23
(-0,50) sek.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -2 904
(-1 531).

Händelser efter rapportperiodens utgång

· LightLab och en division inom Midea Group, Kina, tecknade i juli
ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion
av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och
hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som
tecknades mellan Bolagen i februari 2018.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen
kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder
teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för
desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka
4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North
Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lightlab-sweden-ab/r/lightlab-sweden-ab--publ-...
http://mb.cision.com/Main/2104/2603752/899546.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.