Du är här

2014-04-29

Lindab International AB: Lindab International AB :Lindabs rapport för första kvartalet 2014

Första kvartalet 2014

* Försäljningsintäkterna ökade med 12 procent till 1 506 MSEK (1 341),
justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 11 procent.
* Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades till 60 MSEK (13), exklusive
engångsposter om -3 MSEK (-6).
* Rörelsemarginalen (EBIT), exklusive engångsposter, förbättrades till 4,0
procent (1,0).
* Resultat efter skatt förbättrades till 14 MSEK (-28).
* Resultat per aktie förbättrades till 0,18 SEK (-0,37).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -226 MSEK (3).

Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar:

"Vi har glädjen att presentera ett första kvartal med det bästa resultatet
sedan 2008. Väderförhållandena på våra marknader har varit mer gynnsamma för
byggaktiviteter i år än föregående år, vilket naturligtvis påverkat positivt.
Överlag visar marknaden mer positiva signaler, samtidigt är vi försiktiga med
en alltför positiv tolkning av underliggande marknad då första kvartalet på
grund av säsong är det lägsta vad gäller försäljning och lönsamhet. Det är
också viktigt att komma ihåg att Lindab är "sen-cykliskt" till sin natur.

Sett till de faktorer vi själva kan påverka har vi den nya organisationen på
plats, vilket börjat generera en positiv effekt. Vi har nu den plattform vi
vill ha och arbetar vidare med att utveckla och förfina färdriktningen "Back
to Basics - Into the Future". Under kvartalet kan vi rapportera flera
positiva aktiviteter för ökad organisk tillväxt, både vad gäller utvecklad
distribution och förstärkt projektförsäljning. Vårt tankesätt handlar om att
skapa fler kontaktytor gentemot våra kunder, öka tillgängligheten, samt
utveckla produkter och lösningar som hjälper våra kunder till bättre affärer.
Ett bra exempel är hur vi med förvärvet av NovoClima, som tillverkar våra
vattenbaserade inneklimat-produkter, säkrar tillgängligheten genom att
kontrollera hela värdekedjan vilket kommer att stärka vårt erbjudande av
dessa produkter framöver.

I vår omvärld finns det dessvärre oro, framförallt vad gäller Ukraina och
Ryssland, vilket naturligtvis påverkar oss alla. Den ryska ekonomin visade på
nedgång redan före händelserna på Krim och det är svårt att säga hur stor
effekten av den fortsatta osäkerheten i regionen kommer att bli på vår
försäljning. Helt klart är att den situation som råder skapar fler frågor än
svar, samtidigt som vi tror på att över tid kunna utveckla våra affärer
vidare i regionen.

Sammanfattningsvis har vi fått en bra start på 2014 och har en bra energi i
organisationen med många aktiviteter tillsammans med våra kunder. Detta tar
vi med oss framåt!"

Slut

---------------------------------------------------------------------------
|Informationen är sådan som Lindab International AB själv valt att |
|offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om |
|värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. |
---------------------------------------------------------------------------
Kontakter:

LINDAB

Anders Berg, VD och Koncernchef
Email:anders.berg@lindab.com

Mobil: +46 (0) 70 35 89155

Per Nilsson, CFO
Email:per.nilsson@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 33 85069

Lindab - ett ventilations- och byggproduktföretag:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och
systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre
inomhusklimat.

Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och
miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger
ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 6 523 MSEK år 2013 och är etablerad i 32 länder med cirka 4
400 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av
försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2013
stod den nordiska marknaden för 46 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa
samt övriga forna Sovjetstater) för 24 procent, Västeuropa för 27 procent och
övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under
kortnamnet LIAB. Se ävenwww.lindabgroup.com

rapport för första kvartalet 2014
http://hugin.info/1122/R/1780527/608880.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lindab International AB via Globenewswire

HUG#1780527

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.