Du är här

2018-07-19

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för andra kvartalet 2018

Andra kvartalet 2018

* Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 2 392 MSEK (2 118), varav
organisk tillväxt uppgick till 8 procent.
* Justerat1)rörelseresultat minskade med 2 procent till 148 MSEK (151).
Rörelseresultatet uppgick till 129 MSEK (151).
* Justerad1)rörelsemarginal uppgick till 6,2 procent (7,1).
* Periodens resultat minskade med 14 procent till 91 MSEK (106).
* Resultat per aktie uppgick till 1,19 SEK (1,39).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51 MSEK (162).
* Den 18 juni tillträdde Ola Ringdahl som ny VD och koncernchef och han
ersatte då tillförordnad VD och koncernchef Fredrik von Oelreich.

Januari - juni 2018

* Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 4 545 MSEK (3 976), varav
organisk tillväxt uppgick till 10 procent.
* Justerat1)rörelseresultat ökade med 10 procent till 252 MSEK (230).
Rörelseresultatet uppgick till 200 MSEK (229).
* Justerad1)rörelsemarginal uppgick till 5,5 procent (5,8).
* Periodens resultat minskade med 8 procent till 136 MSEK (148).
* Resultat per aktie uppgick till 1,79 SEK (1,94).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 93 MSEK (122).

1)Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och
omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

Lindabs VD och koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

"Det andra kvartalet var ett kvartal med fortsatt hög försäljningstillväxt.
Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 2 392 MSEK och justerat
rörelseresultat uppgick till 148 MSEK.

Products&Solutions hade fortsatt stark försäljning, vilken ökade med 9 procent
organiskt. Nettoomsättningen uppgick till 2 115 MSEK, vilket är den högsta
försäljningen någonsin för ett enskilt kvartal. Justerat rörelseresultat
ökade med 6 MSEK till 167 MSEK. Segmentet hade fortsatt en lägre
bruttomarginal jämfört med samma period föregående år, men skillnaden var
mindre än under första kvartalet. Prisökningar har genomförts under kvartalet
och ytterligare prisökningar är under genomförande. Under andra kvartalet
fortsatte priserna för råmaterial att öka. Marknadsinformation indikerar att
råmaterialpriserna stabiliseras under tredje kvartalet, vilket bedöms vara
positivt för Lindab.

Building Systems hade som förväntat ett svagt andra kvartal, negativt påverkat
av produktmix. Marknaden fortsätter att utvecklas starkt och i perioden har
vi slutit avtal om nio order överstigande 10 MSEK. Produktionsplaneringen
indikerar ett andra halvår som är bättre än föregående år tack vara en större
orderbok.

Den strategiska utvärderingen av icke ventilationsrelaterade verksamheter
fortgår där en avyttring av Building Systems är en möjlighet som fortsatt
övervägs. Genomlysningen av övriga icke ventilationsrelaterade verksamheter
är genomförd och eventuella nästa steg utvärderas.

En lägre bruttomarginal har delvis motverkats av att våra omkostnader i
relation till omsättningen har minskat. Vi är inte nöjda med nuvarande
rörelsemarginal. Ytterligare priskorrigeringar är under genomförande
tillsammans med en rad effektiviseringsåtgärder. Det långsiktiga målet om en
rörelsemarginal på 10 procent kvarstår."

Slut
__________________

Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 07:40
CEST.

Kontakt:

Ola Ringdahl, VD och koncernchef
Email:ola.ringdahl@lindab.com

Telefon: +46 (0) 431 850 00

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör
Email:kristian.ackeby@lindab.com

Mobil: +46 (0) 70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och
systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna
kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande
samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat
kundvärde.

Koncernen omsatte 8 242 MSEK år 2017 och är etablerad i 32 länder med cirka 5
100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av
försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2017
stod Norden för 46 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och
Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 18 procent och Övriga marknader
för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under
kortnamnet LIAB.

Lindabs rapport för andra kvartalet 2018
http://hugin.info/1122/R/2205967/857267.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lindab International AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.