Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-20

Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för andra kvartalet 2017

Andra kvartalet 2017

* Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 2 118 MSEK (2 016), varav
organisk tillväxt uppgick till 2 procent.
* Justerat1)rörelseresultat ökade med 9 procent till 151 MSEK (139).
Rörelseresultatet ökade till 151 MSEK (138).
* Justerad1)rörelsemarginal ökade till 7,1 procent (6,9).
* Periodens resultat ökade med 23 procent till 106 MSEK (86).
* Resultat per aktie ökade till 1,39 SEK (1,13).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 162 MSEK (187).
* Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

Januari - juni 2017

* Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 3 976 MSEK (3 768), varav
organisk tillväxt uppgick till 3 procent.
* Justerat1)rörelseresultat ökade med 10 procent till 230 MSEK (209).
Rörelseresultatet ökade till 229 MSEK (206).
* Justerad1)rörelsemarginal ökade till 5,8 procent (5,5).
* Periodens resultat ökade med 25 procent till 148 MSEK (118).
* Resultat per aktie ökade till 1,94 SEK (1,55).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 122 MSEK (108).
* Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och
omstruktureringskostnader av väsentlig storlek. Se Avstämningar, sid 14.

Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar:

"Lindab ökade nettoomsättningen med 5 procent under andra kvartalet och
rörelseresultatet ökade med 9 procent. Det är framförallt vårt fortsatta
fokus på att skapa lönsamhet genom ökad försäljning i kombination med att
hantera de kraftigt ökade stålpriserna som gett effekt. Resultat per aktie
ökade med 23 procent till 1,39, där både finansnetto och skattesats
förbättrades.

Product&Solutions hade en försäljningstillväxt på 4 procent i kvartalet och
rörelseresultatet förbättrades med 7 procent till 161 MSEK (151).
Försäljningen inom ventilation fortsatte utvecklas väl, samtidigt som
produktområdet Building Solutions hade en minskad försäljning jämfört med
föregående år. Detta till följd av stora projektleveranser i Sverige under
andra kvartalet men även tredje kvartalet föregående år. Vi ser fortsatt god
utveckling på merparten av de marknader där vi är närvarande och upplever att
våra marknadspositioner successivt fortsätter att stärkas.

Building Systems hade en försäljningstillväxt på 17 procent varav hälften var
valutarelaterat. Det lägre rörelseresultatet om -2 MSEK (4) beror på fortsatt
pressade marginaler på grund av kraftigt ökade stålpriser. Den genomlysning
av verksamheten som genomförts, med efterföljande åtgärdsprogram, ger effekt.

Vårt långsiktiga och metodiska arbete med att utveckla och erbjuda marknaden
ett heltäckande sortiment av systemlösningar och tillhörande produkter
fortsätter. Under kvartalet mottog vi två prestigefyllda utmärkelser för
UltraLink, dels Stora Inneklimatpriset i Sverige samt även Product Innovation
of the Year Award i Storbritannien.

Lindab har som annonserats ingått nya kreditavtal vilket innebär förbättrade
villkor och säkerställer finansieringen för de kommande tre åren med option
på förlängning."

Slut
______________

Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 klockan 07:40
(CET).

Kontakt:

LINDAB
Anders Berg, VD och koncernchef
Email:anders.berg@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 35 89155

Fredrik Liedholm, EvP Head of Legal, HR and M&A
Email:fredrik.liedholm@lindab.com

Mobil: +46 (0)72 38 85742

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och
systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna
kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande
samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat
kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5
100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av
försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016
stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och
Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader
för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under
kortnamnet LIAB.

Lindabs rapport för andra kvartalet 2017
http://hugin.info/1122/R/2121502/808395.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lindab International AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.