Du är här

2016-02-11

Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för fjärde kvartalet och helåret 2015

Fjärde kvartalet 2015 * Försäljningsintäkterna ökade med 8 procent till 1 980 MSEK (1 836), varav
Products&Solutions förbättrades till 1 698 MSEK (1 587) och Building
Systems förbättrades till 282 MSEK (249). Justerat för valuta och struktur
var ökningen 3 procent för koncernen.
* Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades till 100 MSEK (81), inklusive
engångsposter om -24 MSEK (-21). Exklusive engångsposter ökade
rörelseresultatet (EBIT) till 124 MSEK (102) för koncernen, varav
Products&Solutions förbättrades till 113 MSEK (106) och Building Systems
förbättrades till 28 MSEK (4).
* Rörelsemarginalen (EBIT), exklusive engångsposter, förbättrades till 6,3
procent (5,6). Products&Solutions uppgick till 6,7 procent (6,7) och
Building Systems till 9,9 procent (1,6).
* Resultat efter skatt förbättrades till 63 MSEK (42).
* Resultat per aktie förbättrades till 0,82 SEK (0,55).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 266 MSEK (263).

Januari-December 2015

* Försäljningsintäkterna ökade med 8 procent till 7 589 MSEK (7 003), varav
Products&Solutions förbättrades till 6 727 MSEK (6 084) och Building
Systems uppgick till 862 MSEK (919). Justerat för valuta och struktur
uppgick försäljningsökningen till 2 procent för koncernen.
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 469 MSEK (467), inklusive
engångsposter om 6 MSEK (-30). Exklusive engångsposter uppgick
rörelseresultatet (EBIT) till 463 MSEK (497) för koncernen, varav
Products&Solutions förbättrades till 504 MSEK (471) och Building Systems
uppgick till 16 MSEK (52).
* Rörelsemarginalen (EBIT), exklusive engångsposter, uppgick till 6,1 procent
(7,1). Products&Solutions uppgick till 7,5 procent (7,7) och Building
Systems till 1,9 procent (5,7).
* Resultat efter skatt förbättrades till 305 MSEK (283).
* Resultat per aktie förbättrades till 3,99 SEK (3,71).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 460 MSEK (278).
* Förslag till ökad utdelning till 1,25 SEK (1,10).

Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar:

"2015 avslutades med ett kvartal där Lindab fortsatte att utvecklas positivt,
inte minst genom en försäljningsökning i kvartalet på 8 procent och
förbättrad rörelsemarginal. Med förbättrade försäljningsintäkter, förbättrade
rörelsemarginaler och ett högre nettoresultat är jag övertygad om att vi är
på rätt väg med vår utveckling av verksamheten.

Products&Solutions redovisade det högsta rörelseresultatet för ett fjärde
kvartal sedan 2008. Utvecklingen inom våra produktområden som har fokus på
ventilation är klart positiv med fortsatt god organisk tillväxt vilket visar
att våra strategiska satsningar inom dessa områden ger resultat. Avseende mer
traditionella byggprodukter och byggsystem är det också positivt att
takavvattning nu visar på en organisk tillväxt för koncernen.

I Norden, som är segmentets största region, visade både Danmark och Finland
särskild god tillväxt, även Sverige fortsatte att utvecklas väl. För övriga
Europa var bilden aningen mer blandad där den franska marknaden fortsatte att
vara utmanande under kvartalet samtidigt som Storbritannien och Tyskland hade
god utveckling.

Building Systems gjorde ett starkt fjärde kvartal. Segmentet redovisade en
organisk tillväxt om 17 procent och en rörelsemarginal på 9,9 procent i
kvartalet jämfört med 1,6 procent förgående år. Den förbättrade
rörelsemarginalen inom Building Systems är en direkt effekt av högre volymer
samt att vi har arbetat aktivt med att reducera kostnaderna. Vi ser en
positiv utveckling för våra Astronbyggnader både i Västeuropa och på andra
marknader.

I november deltog vi på Interclima i Paris. Detta är den första mässan där vi
har visat hela koncernens strategi och erbjudande. Det var stort intresse för
vårt erbjudande och vi fick positiv respons från våra kunder och marknad. En
god aktivitetsnivå avseende våra strategiska aktiviteter med tydliga ansvar
och engagerade lokala organisationer har varit och kommer fortsätta vara en
viktig framgångsfaktor inom Lindab.

Vi summerar ett år med en försäljningsökning om 8 procent och trots stora
utmaningar inom Building Systems under de tre första kvartalen ökade vi
resultatet per aktie med 8 procent till 3,99 SEK."

Slut

Informationen är sådan som Lindab International AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
11 februari 2016 klockan 07:40 (CET).

En webbsänd telefonkonferenskommer att äga rum kl.10.00 (CET). Rapporten
presenteras av Anders Berg, VD och koncernchef, samt Kristian Ackeby, CFO.För
att delta i telefonkonferensen, ring in på +46 (0)8 5664 2662 några minuter
före start. Alternativt, ring tel. +44 (0) 20 3008 9803. Konferensen och
presentationen kan också följas online vialänken, eller via Lindabs hemsida.

Kontakter:

LINDAB
Anders Berg, VD och koncernchef
Email:anders.berg@lindab.com
Mobil: +46 (0)70 35 89155

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör
Email:kristian.ackeby@lindab.com
Mobil: +46 (0)70 33 85069

Lindab - ventilations- och byggproduktföretag:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och
systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat.

Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och
miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger
ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 589 MSEK år 2015 och är etablerad i 32 länder med cirka 5
100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av
försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2015
stod den nordiska marknaden för 44 procent, Västeuropa för 33 procent,
CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 19
procent och övriga marknader för 4 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under
kortnamnet LIAB. Se ävenwww.lindabgroup.com

Lindabs rapport för fjärde kvartalet och helåret 2015
http://hugin.info/1122/R/1985265/728023.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lindab International AB via Globenewswire

HUG#1985265

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.