Du är här

2017-10-03

Lindab International AB: Valberedning; Lindab International AB (publ)

Härmed meddelas att styrelsens ordförande Peter Nilsson i enlighet med beslut
på årsstämman, i samråd med bolagets tre största ägare har utsett en
valberedning. I denna ingår:

* Sven Hagströmer, som företrädare för Creades
* Per Colléen, som representant för Fjärde AP-fonden
* Göran Espelund, som företrädare för Lannebo Fonder
* Peter Nilsson, som ordförande i Lindab International AB

Sven Hagströmer utsågs till valberedningens ordförande.

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens
sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2018 års årsstämma
avseende bl. a:

* val av ordförande för stämman
* val av styrelse och styrelseordförande
* arvode till styrelse, eventuella utskott och revisorer
* sammansättning av valberedning inför årsstämma 2019

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post
tillvalberedningen@lindab.comeller brev till "Lindabs Valberedning, Fredrik
Liedholm, Lindab International AB, 269 82 Båstad".
Bolaget kommer i samband med sin rapport för tredje kvartalet 2017
offentliggöra datum för årsstämma 2018.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med
sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) i god
tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman som beräknas ske i
början av april månad 2018.

Lindab International AB (publ)

Stockholm 3 oktober 2017

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Nilsson,
Styrelseordförande Lindab International AB, tel. 0734-196331 alt. Fredrik
Liedholm, Chefsjurist Lindab AB tel. 0723-88 57 42

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och
systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna
kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande
samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat
kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5
100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av
försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016
stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och
Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader
för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under
kortnamnet LIAB.

Pressmeddelande som PDF
http://hugin.info/1122/R/2139105/818860.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lindab International AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.