Du är här

2012-01-10

Lindab: Ska ha 10 % i ebit-marginal helåret 2014 - VD

(SIX) Byggmaterialbolaget Lindab upprepade idag sitt
långsiktiga mål om en ebit-marginal på 14 procent, men lämnade
även ett mål om att på kort sikt nå en marginal på minst 10
procent. För att nå en bit på vägen dit aviserade bolaget
kostnadsbesparingar på 150 miljoner kronor, men ytterligare
åtgärder kan bli aktuella, beroende på hur efterfrågan
utvecklas.
Det säger vd David Brodetsky till SIX.
"Först är målet att nå 10 procent för helåret 2014, så
årstakten före 2014, under slutet av 2013, måste vara på den
nivån. Rullande 12 månader till september var vi på 5,6 procent
och de här kostnadsbesparingarna kommer att lägga till 1-2
procentenheter på årstakten. Sen måste vi se hur efterfrågan
utvecklas och beroende på det bestämma vilka åtgärder vi måste
vidta för att nå 10 procent", säger Brodetsky.
Det kortsiktiga målet ska nås genom två steg. Ett första från
de nuvarande 5,6 procenten på rullande 12 månaders basis under
2012 och sedan ytterligare ett under 2013, säger Brodetsky.
Det första steget tas genom åtgärdsprogrammet som ska ge
kostnadsbesparingar på 150 miljoner kronor i årstakt. Det kommer
till största delen att implementeras under det första kvartalet
och vara fullt utfört till mitten av det andra. Kostnaderna för
programmet, som beräknas uppgå till 100 miljoner kronor, kommer
till största del att redovisas i det första kvartalet.
Resterande kommer att redovisas i det fjärde kvartalet, då
bolaget redan har inlett vissa åtgärder, och i det andra
kvartalet.
På längre sikt ligger marginalmålet på 14 procent fortfarande
kvar, men för att nå dit krävs högre volymer. Volymer som det är
osannolikt att bolaget kommer att nå på kort sikt.
"Bolaget har en struktur och en kapacitet att nå dit, och vi
tror att miljötrenden på längre sikt kommer att stödja det. Men
vi behöver högre volymer. Vi behöver 9 miljarder kronor eller
mer, så det kommer inte att hända på kort sikt organiskt. Men
bolaget är kapabelt att nå dit, så vi kände att det var bra att
låta det målet ligga kvar som en indikation och sedan lägga till
det kortsiktiga målet för att öka transparensen", säger
Brodetsky.
Lindab justerade även sitt tillväxtmål från en organisk
tillväxt på 8 procent till att växa, organiskt, 2-4 procent
snabbare än marknaden. Bakgrunden till det sänkta målet är att
det cykliska uppsving som bolaget hade hoppats på inte har
materialiserats. Hittills i år har bolaget dock mäktat med en
organisk tillväxt på 9 procent.
"Det har varit lite exceptionellt i år. Vi har en
underliggande marknad som växer med 1 procent, men vi har varit
väldigt bra på att ta marknadsandelar, särkskilt i Sverige. Vi
växte snabbare än marknaden även under 2010, men framöver kommer
vi förmodligen inte kunna växa så mycket snabbare. Det kan
hända, men det är osannolikt. Så vi satte 2-4 procent i och med
att det är mer realistiskt på löpande basis", säger Brodetsky.
De andra två finansiella målen, en nettoskuld/eget kapital på
0,8-1,2 och en policy att dela ut 40-50 procent av årets
nettoresultat, gäller fortfarande, säger Brodetsky.

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.