Du är här

2017-08-23

Link Prop Investment: Link Prop Investment Halvårsrapport 2017-06-30

LINK PROP INVESTMENT HALVÅRSRAPPORT 2017-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2017
Hyresintäkterna uppgick till 14 299 901 kr (14 003 594)
Driftsöverskottet uppgick till 10 979 679 kr (11 730 198)
Förvaltningsresultat uppgick till 8 461 862 kr (9 308 705)
Periodens resultat uppgick till 4 522 990 kr (4 878 366)
Resultat per aktie uppgick till 3,08 kr (3,32)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Med avstämningsdag den 16 januari och 18 april delade bolaget ut 2 kronor per aktie och tillfälle.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Caesar Åfors har informerat Link Prop Investments styrelse om att han har beslutat avgå som vd i bolaget. Styrelsen har initierat en rekryteringsprocess efter en ny vd, som väntas tillträda kring årsskiftet.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Bokslutskommunik 2017: 1 mars 2018
Årsstämma 2018: 9 maj 2018
Halvårsrapport 2018: 22 augusti 2018

Rapporten i sin helhet bifogas

Stockholm den 23 augusti 2017

Pontus Kågerman
Styrelseordförande

David Bergendahl
Styrelseledamot

Stefan Davidson
Styrelseledamot

Caesar Åfors
Vd

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Caesar Åfors, vd
Telefon: +46 70-662 48 48, e-mail: caesar@virabruk.se mailto:caesar@virabruk.se
alternativt se bolagets hemsida: www.linkpropinvestment.se http://www.linkpropinvestment.se .

Denna information är sådan information som Link Prop Investment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Link Prop Investment Halvarsrapport 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20891

VERKSAMHETEN
Link Prop Investment AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt via ett dotterbolag äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Iddebatten 3 i Linköping.
Fastigheten är strategiskt belägen i teknikföretagsområdet Mjärdevi Science Park, direkt intill Linköpings Universitet och fem kilometer sydväst om centrala Linköping. Totalt omfattar fastigheten, som består av flera byggnadskroppar, cirka 25 000 kvm uthyrningsbar yta som i huvudsak utgörs av kontorslokaler.
Fastigheten är uthyrd till 100 procent, där Ericsson och Autoliv representerar 37 respektive 37 procent (33) av hyresintäkterna. Ericssons avtal löper till 2026 med möjlighet till stegvis avflytt 2022 och 2024. Autolivs avtal löper till 31 december 2020.
Ett bolag kopplat till säljaren av fastigheten förhyr en yta med syfte att ersätta detta hyresavtal med nya externa hyresgäster. Denna förhyrning utgör 7 (11) procent av hyresintäkterna och avtalet löper till 2025. Övriga hyresgäster är Flextronics, Elits och utbildningsföretaget Mölk. De årliga hyresintäkterna, inklusive tillägg, uppgår till cirka 28 mkr. Koncernens primära mål är att förvalta och utveckla fastigheten tillsammans med nuvarande hyresgäster.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.