Du är här

2018-08-29

Litium: Delårsrapport första halvåret 2018: Rekordökning av ARR i andra kvartalet

Litium i sammandrag

Perioden 1 januari - 30 juni 2018

· Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2018-06-30 till 26,02
MSEK (21,68 MSEK per 2017-12-31) vilket motsvarar en tillväxt för
första halvåret på 20,0 % och 40,0 % i årstakt.

· Nettoomsättningen steg med 27 % och uppgick till 14,26 MSEK (11,24
MSEK motsvarande period 2017).

· De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 30 % till 12,57 MSEK
jämfört med samma period 2017. Dessa uppgick därmed till 88 % av de
totala intäkterna för halvåret (86 % motsvarande period föregående
år).

· EBITDA uppgick till 0,57 MSEK (0,13 MSEK 2017) och resultatet före
skatt var -2,67 MSEK (-2,77 MSEK).

· EBITDA per aktie blev 0,09 SEK (0,02 SEK) och resultatet före
skatt per aktie uppgick till -0,40 SEK (-0,42 SEK).

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 52 320 231 SEK (27
310 560 SEK per 2018-03-31) och till 7,85 SEK/aktie*, att jämföra med
4,14 SEK/aktie per 2018-03-31.

* Per 2018-06-30 var 2 400 000 aktier tecknade men inte registrerade
(motsvarande emissionen till befintliga ägare och allmänheten). Om
dessa aktier varit registrerade skulle Eget kapital per aktie uppgå
till 5,32 SEK per 2018-06-30.

Perioden 1 april - 30 juni 2018

· Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2018-06-30 till 26,02
MSEK (23,57 MSEK per 2018-03-31) vilket motsvarar en tillväxt för
andra kvartalet på 10,4 % motsvarande 41,6 % i årstakt.

· Nettoomsättningen steg med 27 % och uppgick till 7,07 MSEK (5,59
MSEK motsvarande period 2017).

· De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 32 % till 6,09 MSEK
jämfört med samma period 2017. Dessa uppgick därmed till 87 % av de
totala intäkterna för kvartalet (84 % motsvarande period föregående
år).

· EBITDA uppgick till -0,05 MSEK (-0,07 MSEK 2017) och resultatet
före skatt var -1,66 MSEK (-1,52 MSEK 2017).

· EBITDA per aktie blev -0,01 SEK (-0,01 SEK) och resultatet före
skatt per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,23 SEK).

Annual Recurring Revenue (ARR)

[image]

Annual Recurring Revenue (ARR) - utveckling.

ARR låg per 2018-06-30 på 26,0 MSEK och tillväxten för första halvåret
uppgick till 20,0 % motsvarande en årstakt på 40,0 %. Tillväxten för
andra kvartalet uppgick till 10,4 % motsvarande en årstakt på 41,6 %.

Annual Recurring Revenue (ARR) - definition

ARR = fasta avtalsintäkter som ligger i bolagets system kommande 12
månader + genomsnittliga rörliga avtalsintäkter de två senaste
kvartalen omräknad till årstakt. Båda delarna är exklusive tillväxt
från nya och befintliga kunder samt exklusive churn.

Genomsnittet över de två senaste kvartalen används för att jämna ut
kvartalsvisa variationer i de rörliga avtalsintäkterna och ge bästa
möjliga bild av årsvärdet.

Viktiga händelser under perioden

Ett OMX Large Cap-bolag valde Litium för sin globala e-handel, en
affär som öppnar upp möjligheter för bolaget att utöka sin målmarknad
mot enterprisesegmentet och stärker varumärket.

Litium genomförde under kvartalet två nyemissioner, en riktad emission
till institutionella investerare om 850 000 aktier och en emission
till befintliga aktieägare och allmänheten om 2,4 miljoner aktier.
Sammanlagt tecknades 3,25 miljoner aktier i emissionerna, motsvarande
100 % av den högsta nivån i erbjudandet. Teckningskursen var 10
kr/aktie och bolaget tillförs därmed 32,5 MSEK (24 plus 8,5 MSEK)
före emissionskostnader.

Evolution Gaming-grundaren Fredrik Österberg och finska
fondförvaltaren Aktia Asset Management blev i och med emissionen nya
större ägare i bolaget.

Allmänhetens del om totalt 800 000 aktier (8 MSEK) fulltecknades på
under två timmar via crowdfundingplattformen Pepins.

Den 9 maj hölls årsstämma för Litium AB (publ). Protokoll och
kommuniké hålls tillgängliga på Litiums hemsida:
www.litium.se/investor-relations

Mikael Lindblom, ny större ägare i Litium samt en av grundarna till
det framgångsrika molntjänstbolaget Medius, valdes på årsstämman som
ny styrelseledamot i Litium.

Viktiga händelser efter periodens slut

Litium har förstärkt organisationen med en ny Head of Business
Partnerships i Norden samt rekryterat landsansvariga i både Norge och
Danmark. För mer information se pressmeddelanden på Litiums hemsida:
www.litium.se/nyheter

VD har ordet

Jag vill börja med att tacka alla medarbetare som under andra
kvartalet gjort en fantastisk insats med genomförandet av vår
nyemission, där vi tog in drygt 32 miljoner kronor för en offensiv
satsning på tillväxt. Både utfallet och responsen från investerarna
var överväldigande, allmänhetens del i emissionen fulltecknades på
rekordsnabba två timmar via crowdfundingplattformen Pepins. Jag vill
varmt välkomna alla nya ägare, de nya storägarna Aktia
Fondförvaltning och Evolution Gaming-grundaren Fredrik Österberg,
samt våra befintliga ägare som visar stort förtroende för vår
fortsatta tillväxtresa.

Parallellt med det omfattande emissionsarbetet har tillströmningen av
nya kunder varit stark. ARR-tillväxten i absoluta tal var under
kvartalet den högsta någonsin och uppgick till dryga 2,4 MSEK vilket
ger en procentuell ökning med 10,4 % i kvartalet och en årstakt på
över 40 %. Även intäkterna fortsatte att växa enligt plan och ökade
för både andra kvartalet och första halvåret med 27 %. Vi har vunnit
många nya kunder i detta säsongsmässigt starka kvartal, varav den
affär som sticker ut mest är det OMX Large Cap-bolag som valde Litium
för sin globala e-handel. Det är betydelsefullt för oss som bolag att
vinna kunder av denna dignitet då det öppnar upp för ytterligare
affärer framöver.

Den fortsatt starka ökningen av ARR visar att vi är på rätt väg med
vår målsättning om en hög tillväxttakt under lång tid. Vår offensiva
satsning att i första hand bli ledande i Norden har inletts på bästa
sätt. Vi har redan genomfört flera nyckelrekryteringar däribland
landsansvariga för både Norge och Danmark. Vi har dessutom förstärkt
vårt sälj- och marknadsteam med tre personer för att ytterligare öka
försäljningen och stötta vår nordiska organisation.

Fokus under kommande år ligger som tidigare kommunicerats helt på
tillväxt. De satsningar som nu genomförs på marknads- och
personalsidan är viktiga för att säkerställa att vi lyckas med våra
ambitiösa tillväxtmål och i ett första steg blir ledande i Norden.
Detta innebär att kostnaderna kommer före intäkterna och att
förlusttakten initialt kommer att öka under hösten 2018 och helåret
2019. Investeringarna sker dock främst inom marknad och sälj där vi
ser en tydlig avkastningstid.

Slutligen vill jag välkomna Mikael Lindblom till Litiums styrelse och
som storägare i bolaget. Mikael är en av grundarna och tidigare vd på
molntjänstbolaget Medius, en global aktör inom "Invoice Automation",
där han haft en ledande roll i bolagets internationalisering. Jag är
övertygad om att Mikaels stora erfarenhet kommer att vara ett
värdefullt bidrag till vår tillväxtresa.

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Hela delårsrapporten finns att ladda ned som pdf på
https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Delårsrapport Q3 jan-sep 2018 lämnas den 9 november 2018.

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com (henrik.lundin@litium.se)

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till
att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom
både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av
Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen
online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska
marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare
AktieTorget) i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/litium/r/delarsrapport-forsta-halvaret-2018--r...
http://mb.cision.com/Main/14117/2602417/899117.pdf
http://mb.cision.com/Public/14117/2602417/abfe5324129b14b5.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.