Du är här

2017-08-25

Litium: Delårsrapport, januari - juni 2017: Stark tillväxt första halvåret - intäkterna ökade 32 %

Litium i sammandrag

Perioden 1 januari - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen steg med 32 % och uppgick till 11,24 MSEK (8,54
MSEK motsvarande period 2016).

· De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 32 % till 9,62 MSEK
jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 86 % av de
totala intäkterna för halvåret (86 % motsvarande period föregående
år).

· Annual Recurring Revenue (ARR)*, uppgick per 2017-06-30 till 19,18
MSEK (15,79 MSEK per 2016-12-31) vilket motsvarar en tillväxt för
första halvåret på 21,5 % och 43 % i årstakt.

· EBITDA uppgick till 0,13 MSEK (0,61 MSEK 2016) och periodens
resultat var -2,77 MSEK (-2,60 MSEK).

· EBITDA per aktie blev 0,02 kr (0,13 kr) och periodens resultat per
aktie uppgick till -0,42 kr (-0,56 kr).

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 27 310 560 kr (28
826 162 kr per 2017-03-31 och 30 082 503 kr vid årsskiftet) och till
4,14 SEK/aktie, att jämföra med 4,37 kr/aktie per 2017-03-31 och 4,56
SEK/aktie vid årsskiftet.

Perioden 1 april - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen steg med 28 % och uppgick till 5,59 MSEK (4,37
MSEK motsvarande period 2016).

· De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 21 % till 4,62 MSEK
jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 84 % av de
totala intäkterna för kvartalet (89 % motsvarande period föregående
år).

· Annual Recurring Revenue (ARR)*, uppgick per 2017-06-30 till 19,18
MSEK (17,26 MSEK per 2017-03-31) vilket motsvarar en tillväxt för
andra kvartalet på 11,1 %.

· EBITDA uppgick till -0,07 MSEK (0,22 MSEK 2016) och periodens
resultat var -1,52 MSEK (-1,41 MSEK 2016).

· EBITDA per aktie blev -0,01 kr (0,87 kr) och periodens resultat
per aktie uppgick till -0,23 kr (-0,27 kr).

*Annual Recurring Revenue (ARR) kompletterar Annual Contract Value
(ACV) som nyckeltal för det avtalsbundna repetitiva årsvärdet

För att bättre spegla hur bolagets verksamhet påverkas av den växande
andelen rörliga avtalsintäkter, införs nyckeltalet Annual Recurring
Revenue (ARR). ARR tar, till skillnad från Annual Contract Value
(ACV), hänsyn till samtliga repetitiva intäkter och korresponderar
därmed exakt med de rapporterade repetitiva intäkterna. ARR-värdet
motsvarar vad bolaget ser i repetitiva avtalsintäkter kommande 12
månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt churn.

Annual Recurring Revenue (ARR) - utveckling

ARR låg per 2017-06-30 på 19,2 MSEK och tillväxten för första halvåret
uppgick till 21,5 % motsvarande en årstakt på 43 %. Tillväxten för
andra kvartalet uppgick till 11,1 % motsvarande en årstakt på 44,4 %.

[image]

Viktiga händelser under perioden

Litium lanserade under april/maj det incitamentsprogram för
nyckelpersoner som årsstämman beslutade. Intresset från anställda var
mycket stort och samtliga erbjudna deltog. Totalt anmäldes intresse
för 167 % av erbjudet antal teckningsoptioner.

Den 6 april hölls årsstämma för Litium AB (publ). Protokoll och
kommuniké hålls tillgängliga på Litiums hemsida: www.litium.se.

Viktiga händelser efter periodens slut

Bolaget tecknade under sommaren partneravtal med börsnoterade
konsultbolaget Knowit på koncernnivå. Knowit har närmare 2 000
medarbetare i sex länder och samarbetet ger förutom betydande
affärsmöjligheter i Sverige strategiska möjligheter på nya marknader.

VD har ordet

Det har varit ännu ett försäljningsmässigt starkt kvartal för Litium
och ett mycket positivt första halvår. Omsättningen första halvåret
ökade med 32 %. Även våra repetitiva avtalsintäkter steg med 32 %
under perioden. Det innebär att de repetitiva intäkterna står för
hela 86 % av våra totala intäkter.

Den ökade försäljningen ger också en god tillväxt av vår repetitiva
avtalsbas som numera mäts som Annual Recurring Revenue (ARR). ARR
uppgick till 19,2 MSEK per den sista juni och har under första
halvåret ökat med över 40 % i årstakt. Detta innebär att vi redan
under hösten bör passera 20 MSEK i ARR.

Glädjande är också att samtidigt som intäkterna fortsätter att växa
har ökningen av kostnaderna planat ut. Detta innebär att vi
sammantaget följer vår plan för tillväxt med ett förväntat positivt
resultat under 2018.

Detta halvår har vi fått ett genombrott för vår marknadssatsning i ett
starkare varumärke och mätbara resultat i form av fler leads, nya
affärer och nya partners. Bland nya kunder vill jag lyfta fram norska
Kjedehuset AS med kedjorna Nordialog och Telehuset, Swedish Matchs
dotterbolag SMD Logistics som säljer till cirka 10 000 butiker, och
Cyberfoto som är en av Sveriges mest kompetenta e-handlare och som
utsetts till Årets e-handlare under flera år i rad.

Vårt partnernätverk har under det första halvåret vuxit med flertalet
nya partners och rekordmånga certifierade utvecklare och
affärskonsulter. Detta märktes inte minst på Litiums årliga
partnerdag i juni som hade dubbelt så många deltagare som förra året.
Bland nya partners vill jag nämna börsnoterade IT-koncernen Knowit,
som har bred erfarenhet och kompetens inom e-handel och närvaro i
flera länder. Dessa nya samarbeten kommer att ge oss ytterligare
hävstång i arbetet för våra kunders digitala omställning liksom för
Litiums tillväxt.

Enligt e-barometern ökade e-handelskonsumtionen i Sverige med 18 %
under det första kvartalet 2017 vilket kan jämföras med en
tillväxttakt på 3 % för detaljhandeln i stort. Många butikskedjor
satsar därför mer på investeringar i e-handel samtidigt som antalet
fysiska butiker minskar. HUI Research förutspår att e-handeln kommer
att öka från nuvarande 8 % upp mot 30 % av detaljhandelns försäljning
år 2025, i deras framtidsscenarier i rapporten "Det stora
detaljhandelsskiftet".

Även inom business-to-business är investeringsviljan i digitala
lösningar fortsatt stark utan tecken på avmattning. Denna utveckling
gör att Litiums marknad ökar och vi är med vårt erbjudande i helt
rätt position för att växa och hjälpa fler företag att bli
framgångsrika med e-handel.

Nya digitala marknadsplatser, sociala medier och direktförsäljande
varumärken tar en allt större del av köpresan och skapar ett nytt
landskap för e-handel. Företag behöver synas och sälja i fler
digitala kanaler än tidigare för att att vara konkurrenskraftiga. Vår
produktutveckling fokuserar därför på nya molntjänster och nya
kanaler för att möta dessa trender. För Litium innebär det att vi
stärker vår position som ledande e-handelsplattform med ett
erbjudande som möjliggör för företag att sälja i alla kanaler.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med de starka
försäljningresultat som Litium-teamet levererat under första
halvåret, och ser fram emot att ta vara på det momentum vi har på
marknaden under hösten.

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Hela delårsrapporten finns att ladda ned som pdf på
https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Delårsrapport januari-september 2017 lämnas den 3 november 2017.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se

Denna information är sådan information som Litium AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 augusti 2017.

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com (henrik.lundin@litium.se)

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till
att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom
både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av
Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen
online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska
marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/litium/r/delarsrapport--januari---juni-2017--s...
http://mb.cision.com/Main/14117/2333030/713602.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.