Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Litium: Emission och teckning av teckningsoptioner 2017/2020 i Litium AB (publ)

Årsstämman den 6 april 2017 i Litium AB (publ) emitterade 329 689
teckningsoptioner 2017/2020 och det helägda dotterbolaget Litium
E-commerce AB har tecknat samtliga dessa teckningsoptioner.

Årsstämman i Litium AB (publ) den 6 april 2017 beslutade att inrätta
ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram dels genom emission,
utan vederlag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av
högst 329 689 teckningsoptioner 2017/2020, som vardera ger rätt att
under perioden 18-29 maj 2020 teckna en ny aktie i bolaget mot
kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 150 procent
av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets
aktie på AktieTorget under perioden 7-28 april 2017, dock lägst
aktiens kvotvärde, dels genom godkännande av överlåtelse av
teckningsoptionerna.

Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att
teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a.
split, sammanläggning och företrädesemission.

Totalt 329 689 teckningsoptioner har tecknats av helägda dotterbolaget
Litium E-commerce AB, som har rätt och skyldighet att vid ett eller
flera tillfällen överlåta optionerna till anställda inom koncernen i
enlighet med årsstämmans beslut.

Överlåtelse av optionerna ska ske mot kontant ersättning motsvarande
optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en
oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln.

Skälet till att optionerna emitterats utan ersättning är att de ska
användas för implementering av incitamentsprogrammet och skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och införandet av
incitamentsprogrammet är att möjliggöra för Litium-koncernen att
rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka
med 329 689 kronor, innebärande en utspädning om fem procent av
bolagets nuvarande aktiekapital.

Dokumentation kring årsstämman, inklusive styrelsens fullständiga
förslag, finns att ladda ned som pdf på
https://www.litium.se/investor-relations under Årsstämma 2017.
Protokollet från årsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på
samma ställe.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com (henrik.lundin@litium.se)

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com (henrik.lundin@litium.se)

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till
att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom
både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av
Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen
online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska
marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/litium/r/emission-och-teckning-av-teckningsopt...
http://mb.cision.com/Main/14117/2234522/654651.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.