Du är här

2017-05-29

Litium: Teckningsoptionserbjudande till anställda i Litium AB (publ) övertecknades

Litium E-commerce AB har överlåtit 230 782 st teckningsoptioner
2017/2020 i Litium AB (publ) till anställda inom Litium AB (publ).
Samtliga erbjudna heltidsanställda har köpt teckningsoptioner i
incitamentsprogrammet och totalt sett anmäldes intresse från
anställda med 167 % av erbjudet antal.

Årsstämman i Litium AB (publ) den 6 april 2017 beslutade att inrätta
ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom dels emission av
högst 329 689 teckningsoptioner 2017/2020, dels godkännande av
överlåtelse av teckningsoptionerna.

Samtliga teckningsoptioner tecknades av dotterbolaget Litium
E-commerce AB, som har rättighet och skyldighet att vid ett eller
flera tillfällen överlåta optionerna till anställda inom Litium AB
(publ) i enlighet med årsstämmans beslut. Emissionen har registrerats
hos Bolagsverket.

Litium E-commerce AB har överlåtit 230 782 av teckningsoptionerna till
sammanlagt 14 anställda inom Litium AB. Resterande 98 907
teckningsoptioner innehas av Litium E-commerce AB och avses att
erbjudas framtida nyckelperson(-er) inom Litium.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoption 2017/2020 för
tecknande av ny aktie har fastställts till 12,74 kronor per aktie,
vilket motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste
betalkursen för bolagets aktie på AktieTorget under perioden 7-28
april 2017. Utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden
18-29 maj 2020. Teckningskursen och det antal aktier som varje option
ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i
händelse av bl.a. split, sammanläggning och företrädesemission.

Vid fullt utnyttjande av de ovan överlåtna optionsrätterna kommer
aktiekapitalet att öka med 230 782 kronor, innebärande en utspädning
om 3,4 procent av bolagets nuvarande aktiekapital.

Dokumentation kring årsstämman, inklusive styrelsens fullständiga
förslag, finns att ladda ned som pdf på
https://www.litium.se/investor-relations under Årsstämma 2017.

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com (henrik.lundin@litium.se)

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till
att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom
både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av
Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen
online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska
marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/litium/r/teckningsoptionserbjudande-till-ansta...
http://mb.cision.com/Main/14117/2275139/680635.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.