Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Livihop: Delårsrapport Januari - juni 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

April - Juni 2018
Omsättningen för koncernen uppgick till 111,4 (61,3) mkr motsvarande en tillväxt om 81,8 procent, tillväxten är primärt förvärvsdriven, den organiska tillväxten uppgick till 1,4 procent
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,5 (2,5) mkr en ökning om 40,8 procent och efter avskrivningar (EBIT) till 1,2 (1,4) mkr en minskning om 13,2 procent
Resultatet före skatt uppgick till 0,3 (1,0) mkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 1,3 (-0,5) mkr och 2,1 (0,7) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
Resultat per aktie uppgår till 0,08 (1 561,40) kronor

Januari - juni 2018
Omsättningen för koncernen uppgick till 189,7 (114,3) mkr motsvarande en tillväxt om 65,9 procent, tillväxten är primärt förvärvsdriven, den organiska tillväxten uppgick till 7,9 procent
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,7 (4,0) mkr en ökning om 43,0 procent och efter avskrivningar (EBIT) till 2,1 (1,9) mkr en ökning om 8,1 procent
Resultatet före skatt uppgick till 0,6 (1,2) mkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 1,1 (4,1) mkr och 1,9 (-11,9) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
Resultat per aktie uppgår till 0,11 (1 259,89) kronor

Väsentliga händelser jan-juni 2018
Nyemission och notering
Förvärv av BAMU i Uppsala AB
Livihop genomförde VD byte
Förvärv av Trea Assistans i Stockholm samt genomförd riktad nyemission

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Kallelse till extra bolagsstämma utfärdad

Kommande finansiell information
Kvartalsrapport för Q3 2018 publiceras 7 november 2018

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser. Telefon: 08-5030 1550, e-mail: info@mangold.se mailto:info@mangold.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 22 augusti 2018

Styrelsen i Liv ihop AB (publ)

Johan Grevelius, ordförande

Lage Jonason, ledamot

Gabriella Samuels, ledamot

Agneta Trygg, ledamot

Kent Lindholm, ledamot

Christian Paulsson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Christian Paulsson, Verkställande direktör
Tel: 070-211 00 10, e-post: christian.paulsson@livihopgruppen.se mailto:christian.paulsson@livihopgruppen.se

Viktig information Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 klockan 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Livihop Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23846

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser.
Telefon: 08-5030 1550, e-mail: info@mangold.se mailto:info@mangold.se

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.