Du är här

2018-08-10

LKAB: Delårsrapport april - juni 2018: Stabilt LKAB rustar framåt

LKAB summerar första halvåret med ökad omsättning och stärkt resultat
i ett marknadsläge som fortsätter att premiera högkvalitativa
järnmalmsprodukter. Det underliggande rörelseresultatet ökade med 15
procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Produktionen uppgick i andra kvartalet till 6,1 (6,3) Mt och
leveranserna till 6,4 (6,6) Mt i en fortsatt relativt gynnsamt
marknadsläge. Nettoomsättningen uppgick till 6 160 (5 689) Mkr och
det underliggande resultatet uppgick till 1 666 (1 453) Mkr.
Kostnader för avsättningar för samhällsomvandlingarna ökade, främst
till följd av omvärdering av tidigare avsatta medel och uppgick till
735 (300) Mkr. Rörelseresultatet uppgick därmed till 931 (1 153) Mkr,
en minskning jämfört med motsvarande period föregående år. Det
operativa kassaflödet uppgick till 1 333 (3 063) Mkr.

Konkurrenskraft på en global marknad
Den genomsnittliga prisnivån på det globala spotpriset på järnmalm
under kvartalet uppgick till 65 (63) USD/ton, vilket var 9 USD/ton
lägre än föregående kvartal.

Marknaden fortsätter att premiera högkvalitativa järnmalmsprodukter
och premien vid försäljning av pellets var på en fortsatt hög nivå.
LKAB:s strategi att maximera pelletsproduktionen ligger fast och av
kvartalets totala leveranser utgjorde 84 (84) procent pellets.

Kvartalets produktion påverkades av produktionsstörningar, främst i
Division Norra. Under kvartalet har också omfattande
underhållsarbeten genomförts, bland annat i förädlingsverket KK4 i
Division Norra, som förbättrar miljöprestanda och
produktionsstabilitet framåt.

USA:s införande av importtullar på stål har skapat en viss oro på
marknaden och det är svårt att förutsäga utvecklingen och
konsekvenserna av dessa.

- Vi kan inte göra något åt världsmarknadspriserna. Vad vi kan göra är
att rusta oss för att säkra vår konkurrenskraft. Det handlar om
hållbarhet, kvalitet och kostnadskontroll och det handlar om att
maximera volymerna i vår befintliga produktionsstruktur samtidigt som
vi planerar för nästa generations LKAB, säger Jan Moström, LKAB:s vd
och koncernchef.

Överenskommelse med Kiruna kommun
LKAB och Kiruna kommun kom i juni överens om ett tredje
gruvstadsparksavtal, som innebär att man säkerställer tillgång till
mark för den fortsatta gruvbrytningen. Stabila förutsättningar är
avgörande för en verksamhet som LKAB:s, där planerings- och
investeringshorisonten sträcker sig över flera år eller till och med
decennier. I direkt ersättning omfattar avtalet cirka 2 miljarder.
Till det kommer kostnaderna för de fastigheter LKAB ersätter med ny
byggnad som har motsvarande funktion. Den slutliga summan beror bland
annat på hur byggkostnaderna utvecklas.

LKAB har under kvartalet även tecknat avtal med Tekniska Verken, som
innebär att spillvärme från LKAB:s gruvindustri tillvaratas för att
producera miljövänlig och prisvärd fjärrvärme till Kirunaborna.

Testbädd för hållbar gruvbrytning och byggstart för HYBRIT
Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom och i juni
meddelade LKAB att man i samarbete med ABB, Epiroc, Combitech och AB
Volvo startar en testbädd i Malmfälten för hållbar gruvbrytning på
stora djup.

Efter 2030, när nuvarande huvudnivåer beräknas vara utbrutna, ska LKAB
stå redo att bryta järnmalm djupare ner i gruvorna. Det förutsätter
att beslut fattas i mitten på 2020-talet för en av Sveriges största
industriinvesteringar någonsin. Testbädden, SUM, Sustainable
Underground Mining, ska anläggas i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna
och Malmberget samt i en virtuell gruva. I testanläggningarna ska ny
teknik utvecklas och testas i verklig gruvmiljö för att säkerställa
att svensk gruvindustri även i framtiden är konkurrenskraftig.

Under kvartalet togs också det första spadtaget till HYBRIT:s
pilotanläggning för tillverkning av fossilfritt stål i Luleå. LKAB,
SSAB och Vattenfall investerar tillsammans med Energimyndigheten 1,4
miljarder kronor i pilotanläggningen, som beräknas stå färdig 2020.

- Att se till påverkan och möjligheter genom hela värdekedjan är en
viktig del i LKAB:s hållbarhetsarbete. Samverkan med andra aktörer är
centralt för utvecklingen av nästa generations gruva, förädling och
logistik - som kan leverera högre volymer av kvalitativa produkter
till stålindustrin, men med mindre resurser och lägre miljöpåverkan,
avslutar Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

Dödsolycka i Svappavaara
En entreprenadanställd förolyckades efter ett fall från hög höjd i
förädlingsverken i Svappavaara den 27 juli.

- Att en människa avlider till följd av en olycka på jobbet är det
värsta som kan hända. Vårt arbete med Säkerheten Först går ut på att
alla ska kunna återvända hem friska och trygga efter arbetsdagens
slut. Därför är en dödsolycka ett stort misslyckande för oss, och
LKAB ska medverka fullt ut i utredningen av händelsen, parallellt med
vårt eget arbete för att säkra att en liknande händelse aldrig ska
kunna ske igen. Våra tankar går till den förolyckades familj, vänner
och arbetskamrater säger, Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

Kontakt: Bo Krogvig, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: 46 (0)8 429 34
45. E-post:bo.krogvig@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som
bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala
stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition
är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och
ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 23
miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder,
rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter,
bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com
(http://www.lkab.com/?epslanguage=sv)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lkab/r/delarsrapport-april---juni-2018--stabil...
http://mb.cision.com/Main/11419/2589973/889594.pdf
http://mb.cision.com/Public/11419/2589973/bcaf1a655420b0ef.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.