Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-04

LÖNEAVTAL: MARKNADSKRAFTER KAN HJÄLPA LO KAN NÅ VIKTIGA MÅL

VISBY (Direkt) Marknadskrafterna kommer att hjälpa LO att nå sina långsiktiga
mål om kraftigt minskad andel visstidssanställningar och att heltid blir norm
senast 2028. Däremot är det mindre sannolikt att målet om minskade
löneskillnader mellan män och kvinnor kan nås.

Den bedömningen gjordes vid ett LO-seminarium i Visby på tisdagen.

LO:s mål är att visstidsanställningarna bland arbetare i snitt ska uppgå till
10 procent 2028, ned från dagens cirka 40 procent, att det inte ska vara
tillåtet att stapla korta anställningar på varandra och att heltid ska vara
norm.

Handels ordförande, Susanna Gideonsson, tror att det behövs både lag och avtal
för att målet om visstidsanställningar ska nås.

"Självklart ska det först och främst regleras genom avtal, men det skiljer sig
mellan branscher och man behöver ha en lagstiftning som sätter gränser", sade
hon.

Om den svenska modellen ska hålla, så behövs ett första steg mot minskade
visstidsanställningar tas 2018, med ett ramverk 2022, sen bör små steg tas i
avtalsförhandlingarna till 2028, enligt henne.

Kommunals Johan Ingelskog konstaterade att visstidsanställda behövs i alla
branscher i hans förbund, och att man behöver förhandla om detta, men att
arbetsgivarens förhandlingsvilja sannolikt är liten.

Sekos Valle Karlsson var mer pessimistiskt om att detta mål kan nås, och sade
att någon form av uttalat syfte från lagstiftarna skulle hjälpa dem att nå
fram avtalsvägen.

"Jag tror att man behöver göra något lagvägen eftersom många företag inte har
kollektivavtal", sade han. Enligt honom är det en "ödesfråga", och det är
tydligt att det finns ett A- och ett B-lag. Han förespråkar en kombination
mellan avtal och lag och tror ändå att detta finns på plats 2028 eller
tidigare.

IF Metalls förbundssekreterare Anna Jensen Naatikka konstaterade att visstiden
hos hennes förbund ligger stabilt kring 6-8 procent, men att det finns
bekymmer med avarter i bemanningsbranschen.

"Dessa måste vi få bort och vill lyfta in i förhandlingarna. Vi måste ha en
mycket bättre omställningsförsäkring", sade hon.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson tog upp frågan om
turordningsreglerna i las och sade att det bästa man kunde göra är att träffa
avtal, men sen ska lagstiftningen följa med.

Han kallade las för "en schweizerost som en skicklig arbetsgivare kan ta sig
igenom med häst och vagn om han vill utan att det märks, medan den lille
arbetsgivaren åker fast i råttfällan".

Men han tyckte inte att det råder så stor oenighet inom LO i denna fråga, utan
att medvetenheten om att de måste göra något åt det är genuin. Frågan är i
vilken takt och hur.

"Vi måste göra upp med arbetsgivarna om vad som är en rimlig balans. Sen finns
det saker i las som arbetsgivarna vill ändra, vi ska tala om vad vi vill göra
sen får vi sätta oss ned och förhandla. Det kommer inte att vara enkelt. Det
är sådan slagsida, vissa branscher fick plötsligt massor med
visstidsanställningar under Alliansregeringen", sade Torbjörn Johansson.

När det gäller målet om att heltid ska vara norm senast 2028 trodde Kommunals
Johan Ingelskog, där 80 procent av medlemmarna i dag jobbar deltid, att det
är ett fullt realistiskt mål.

"Vi har landat i att heltid ska vara norm, att arbetsgivarna ska organisera
arbetet så det går. Vi tror att marknaden kommer att hjälpa oss, stor brist
på personal, arbetsgivarna kommer tvingas göra detta", sade han och lyfte
fram den stora bristen på undersköterskor.

På en fråga om att Kommunal "plöjer" för resten av förbunden svarade LO:s
Torbjörn Johansson "ja, så är det". Han konstaterade att det blev "ett
feltänk" att det blev individens sak att ordna heltid, "nu tänker vi om och
säger att det är arbetsgivarna som ska göra det möjligt".

IF Metall företrädare trodde att målet om heltid kan nås före 2028, men ville
att politikerna ska lyfta frågan, medan Sekos företrädare efterlyste ett
större ansvar från arbetsgivarhåll och sade att han "hoppas att målet nåtts
senast 2028".

Handels ordförande Susanna Gideonsson sade att hon hoppas att Kommunal "lyckas
med sina arbetsgivare, för då kommer det att hjälpa oss", medan LO:s Torbjörn
Johansson konstaterade att arbetsmarknaden "är het just nu och då kommer de
här avarterna att söndras".

När det gäller målet om att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska
minskas med 6 procentenheter till 2028 var ingångarna skilda. IF Metall tror
att det behövs mer än vara avtalsrörelser för att komma till rätta med
löneskillnaderna, som kompetensutveckling och att få med tjänstemännen på
låglönesatsningar.

Handels bedömning är att om heltidsfrågan löses kommer det att bidra till att
kvinnolönerna stiger, ett annat sätt är att locka fler män till
kvinnodominerade yrken.

Sekos Valle Karlsson konstaterade att läget nu är annorlunda än när
industriavtalet tecknades för tjugo år sedan, och han tror man behöver en ny
lönebildningsmodell.

"Antingen behövs ett helt nytt system, eller en modifiering av dagens system,
det måste möjliggöra låglönesatsningar", sade han.

Johan Ingelsson, Kommunal, sade att de har landat i att generella
låglönesatsningar inte löser alla problem.

"Vi tror inte på det, det går alldeles för långsamt", sade han och tillade att
"ni kommer att märka vilken grupp som vi kommer att prioritera nästa gång".

Handels Susanna Gideonsson noterade att de gick med på satsningen på
undersköterskor eftersom det kan gynna hennes branscher också. Hon vill dock
ha generella satsningar i stället för ett "kösystem".

"Kösystemet kommer att slita sönder oss, de som väntat längst behöver få
jättestora löneökningar och det kommer ju inte att gå", sade hon.

LO: s Torbjörn Johansson medgav att hela den här debatten är svår.
Kölappssystemet var det väldigt stor debatt om inom LO, och många förbund
tyckte den var jobbig.

"Man måste göra det brett för att få stor acceptans, man måste göra det både
för grupper och generellt", enligt Torbjörn Johansson.

IF Metalls Anna Jensson Naatikka tror att löneskillnaderna kan minskas och att
man måste se det som en helhet.

"Sverige står inför arbetskraftsbrist, ska du vara attraktiv som arbetsgivare
måste du också betala för det", sade hon.

Johan Ingelsson, Kommunal sade att han "hoppas" att det går, men att det "med
den takt vi har i LO-samordningen nu, finns det inte på kartan".

Sekos Valle Karlsson tror däremot inte att detta mål kan nås och sade att "det
skaver det där målet", och inte heller Handels Susanns Gideonsson tror att
målet har nåtts 2028.

Även LO tror det blir svårt, även om det finns ett antal faktorer som talar
för, som "om vi kan få konjunkturen med oss på rätt sätt".
---------------------------------------
Sofia Polhammer +46 8 5191 7937

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.