Du är här

2016-02-04

Loomis AB: Fortsatt stark organisk tillväxt i USA och föreslagen höjd utdelning till 7,00 SEK per aktie

Oktober - december 2015
Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 4 144 MSEK jämfört
med 3 714 MSEK för motsvarande period föregående år. Den organiska
tillväxten uppgick till 3 procent (2) och den valutajusterade
tillväxten var 5 procent (18).

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1] uppgick till 479 MSEK (389) och
rörelsemarginalen var 11,6 procent (10,5).

Resultat före skatt uppgick till 415 MSEK (361) och resultatet efter
skatt var 299 MSEK (260).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,97 SEK
(3,45).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 384 MSEK (379) motsvarande 80
procent (97) av rörelseresultatet (EBITA).

Januari - december 2015
Intäkterna för året uppgick till 16 097 MSEK (13 510). Den organiska
tillväxten uppgick till 2 procent (3) och den valutajusterade
tillväxten var 7 procent (14).

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1] uppgick till 1 703 MSEK (1 370) och
rörelsemarginalen var 10,6 procent (10,1).

Resultat före skatt uppgick till 1 461 MSEK (1 240) och resultatet
efter skatt var 1 069 MSEK (910).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 14,21 SEK
(12,10).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 264 MSEK (1 161) motsvarande 74
procent (85) av rörelseresultatet (EBITA).

- I USA uppgick den organiska tillväxten till 10 procent, vilket är
den högsta organiska tillväxten för ett enskilt kvartal sedan
börsintroduktionen 2008. Genomförda satsningar på
kontanthanteringstjänster (CMS) på den för oss viktiga amerikanska
marknaden har varit framgångsrika. En ökad andel CMS och det
koncernövergripande arbetet med kvalitet och effektivitet fortsätter
att ge goda finansiella resultat, kommenterar Lars Blecko,
koncernchef för Loomis.

[1] Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade
immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och
intäkter samt jämförelsestörande poster.

4 februari, 2016

Lars Blecko Anders Haker
Koncernchef och vd Loomis US Ekonomi- och Finansdirektör och vd Loomis AB
Mobil: +1 832 205 2896 Mobil: +46 708 108 559
E-post: lars.blecko@us.loomis.com E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution,
hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra
värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra
bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av
cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis
sysselsätter cirka 22 000 personer och omsatte 16 miljarder kronor år
2015. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 4 februari 2016 kl. 08:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/loomis-ab/r/fortsatt-stark-organisk-tillvaxt-i...
http://mb.cision.com/Main/51/9907685/472589.pdf
http://mb.cision.com/Public/51/9907685/aab6ec5d6abd60ae.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.