Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-25

Loomis AB: Loomis delårsrapport januari - juni 2018

April - juni 2018
Intäkterna under det andra kvartalet uppgick till 4 808 MSEK jämfört
med 4 346 MSEK för motsvarande period föregående år. Den organiska
tillväxten uppgick till 3 procent (2) och den valutajusterade
tillväxten var 7 procent (2).

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 509 MSEK (517) och
rörelsemarginalen var 10,6 procent (11,9).

Resultat före skatt uppgick till 553 MSEK (463) och inkluderar en
positiv jämförelsestörande post om 98 MSEK (0). Resultatet efter
skatt var 411 MSEK (332).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,47 SEK
(4,41).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 456 MSEK (437) motsvarande 90
procent (85) av rörelseresultatet (EBITA).

Januari - juni 2018
Koncernens intäkter för det första halvåret 2018 uppgick till 9 294
MSEK (8 625). Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (2) och
den valutajusterade tillväxten var 8 procent (2).

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 981 MSEK (979) och
rörelsemarginalen var 10,6 procent (11,3).

Resultat före skatt uppgick till 977 MSEK (868) och resultatet efter
skatt var 729 MSEK (622).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 9,69 SEK
(8,26).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 726 MSEK (752) motsvarande 74
procent (77) av rörelseresultatet (EBITA).

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade
immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och
intäkter samt jämförelsestörande poster.

25 juli 2018

Patrik Andersson
Vd och koncernchef

Mobiltelefon: 076-111 34 00
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Anders Haker
Ekonomi- och Finansdirektör

Mobiltelefon: 070-810 85 59
Epost: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution,
hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra
värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra
bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av
cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis
sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder
kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juli 2018
kl.15.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/loomis-ab/r/loomis-delarsrapport-januari---jun...
http://mb.cision.com/Main/51/2581284/883107.pdf
http://mb.cision.com/Public/51/2581284/aff7a57c219c4bd0.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.