Du är här

2017-09-28

Loomis AB: Loomis offentliggör nya finansiella mål och presenterar strategi för 2018-2021

På kapitalmarknadsdagen, som kommer att hållas i London idag,
offentliggör Loomis sina finansiella mål och introducerar nya
hållbarhetsmål. Under temat "Leading the transformation of the Cash
Ecosystem" kommer Loomis presentera sin strategi för 2018-2021. Den
nya strategin medför organisationsförändringar och ändringar i
koncernledningen.

Målen kan sammanfattas enligt nedan:

·
Intäkter
24 miljarder SEK 2021, innefattande både organisk- och förvärvad
tillväxt

·
Rörelsemarginal (EBITA)
12-14%

·
Utdelning
40-60% av årets resultat

·
Hållbarhet
* Inga arbetsplatsrelaterade skador
* Minskat koldioxidutsläpp med 30%
* Minskad plastanvändning med 30%

Tidpunkt och storlek på såväl förvärv som investeringar kan ha en
påverkan på rörelsemarginalen under målperioden varvid ett spann på
rörelsemarginalen om 12-14 procent har satts. Vid ett antagande om
att inga marginalutspädande förvärv genomförs förväntas verksamheten
att generera en rörelsemarginal om cirka 14 procent för året 2021.

Loomis har ett starkt hållbarhetsfokus och aktiviteterna är
integrerade i Loomis affärsmodell. Målsättningen är att ytterligare
öka ambitionsnivån och Loomis har därför valt att inkludera tre
externa hållbarhetsmål. Dessa mål har valts då de förväntas ha en
positiv påverkan på miljön samtidigt som de kommer att förbättra
Loomis finansiella resultat.

"Leading the transformation of the Cash Ecosystem"

Loomis ambition är att ta ett ytterligare steg i värdekedjan genom att
erbjuda nya tjänster och tillvarata nya tillväxtmöjligheter.
Huvuddragen i strategin innefattar att öka takten på mindre mogna
marknader och att utöka erbjudandet av tjänster, som ligger nära
dagens kärnverksamhet, med högre lönsamhet, på mer mogna marknader.

Loomis kommer att fortsätta optimera den globala affärsmodellen för
att ytterligare förbättra sina erbjudanden inom kontanthantering
(CMS) och SafePoint i USA och Europa. Loomis höjer även estimatet för
den befintliga marknaden avseende SafePoint i USA från 300 000 till
400 000 enheter. Loomis förväntas kunna uppnå en installationstakt om
10 000 SafePoints per år i USA under strategiperioden. Den europeiska
marknaden för SafePoints bedöms för närvarande uppgå till 200 000
enheter. I syfte att stödja strategin kommer två kunskapscenter
(Centers of Excellence) och ett innovationscenter att skapas. Ett
kunskapscenter kommer att vara baserat i Houston, USA, och kommer att
fokusera på lösningar för SafePoint och andra lösningar för
handelskunder medan det andra kunskapscentret kommer att vara baserat
i Madrid, Spanien, och kommer att fokusera på värdetransport- och
kontanthanteringstjänster. Innovationscentret kommer att vara baserat
i Stockholm, Sverige. Målsättningen är att öka takten avseende
kunskapsdelning inom Loomis-koncernen samt att möjliggöra en effektiv
implementering av nya tjänster och teknologier.

Genom att ta ytterligare steg i värdekedjan och erbjuda tjänster såsom
hantering av uttagsautomater och fysisk utländsk valuta, front- och
back office tjänster för handelskunder och banker, och på längre
sikt, digitala plattformar, kommer nya marknadssegment att kunna nås.
Dessa erbjudanden kommer kunna stödja kunderna på ett bättre sätt
samtidigt som de ökar marknadspotentialen för Loomis.

Loomis anser att förvärv är en viktig del i strategin och bedömer att
en stor andel av tillväxten kommer att komma från selektiva förvärv
under strategiperioden. Loomis kommer att prioritera förvärv på
befintliga marknader men även investeringar i ny teknologi och nya
tjänster.

Loomis kommer att fortsätta utveckla Loomis-modellen genom att addera
ny kunskap och kompetens. Detta inkluderar t.ex. områden som
innovation, IT och teknologi.

Organisationsförändringar och ändringar i koncernledningen

I syfte att stödja strategin kommer Loomis att genomföra
organisationsförändringar. För det första slås alla tre europeiska
regionerna tillsammans till en region (Europa). Chef för
Europaregionen blir Georges Lopez som idag är Regionchef för södra
Europa. Förändringen kommer inte endast bidra till omfattande vinster
avseende kunskapsspridning och implementering av nya tjänster utan
även ge kostnadssynergier avseende operationella kostnader och
investeringar. Den nya organisationen i Europa gäller från och med
den 1 oktober 2017. Organisationsförändringen medför att Kenneth
Högman, Regionchef UK, och Patrik Högberg, Regionchef Northern and
Eastern Europe, kommer att erhålla nya roller inom Loomis-koncernen.

Vidare kommer Lars Blecko, som nu är Regionchef USA, att utses till
styrelseordförande för Loomis USA medan Aritz Larrea, idag Landchef i
Spanien, kommer att tillträda som Regionchef för USA från och med den
1 juni 2018.

- Loomis har en stark marknadsposition och en finansiell kapacitet att
ta nästa värdeskapande steg. Vi är fast beslutsamma att vi ska
tillvarata framtida möjligheter vilket kommer att fortsätta att
leverera värde för våra anställda, kunder, aktieägare och övriga
intressenter, säger Patrik Andersson, vd och koncernchef för Loomis.

Praktisk information

Kapitalmarknadsdagen börjar kl. 13.00 BST (Brittish Summer Time,
GMT+1) och kommer att sändas via internet på www.loomis.com.

Det kommer att finnas möjligheter till att ställa frågor i samband med
presentationerna och presentationsmaterialet kommer att finnas
tillgängligt på Loomis websida www.loomis.com efter det att
presentationerna är slutförda.

28 september 2017

Patrik Andersson
Vd och koncernchef

Mobiltelefon: 076-111 34 00
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Anders Haker
Ekonomi- och Finansdirektör

Mobiltelefon: 070-810 85 59
Epost: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution,
hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra
värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra
bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av
cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis
sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2016 16,8 miljarder
kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 28 september 2017 kl. 12.15 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/loomis-ab/r/loomis-offentliggor-nya-finansiell...
http://mb.cision.com/Main/51/2356189/728941.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.