Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

LOOMIS: ANPASSNING TILL HÖGRE VOLYMER DÄMPAR USA-MARGINAL

STOCKHOLM (Direkt) Loomis segment USA redovisar en sjunkande rörelsemargnal i
det fjärde kvartalet, nere till 13,5 procent (13,9).

"De främsta förklaringarna till den något lägre rörelsemarginalen är att
anpassningar av verksamheten pågår för att kunna hantera högre volymer. De
pågående aktiviteterna kommer att på kort sikt kunna ha en något dämpande
effekt på rörelsemarginalen", skriver Loomis i sitt bokslut.

Analytikerna hade i snitt räknat med en marginal i kvartalet på 13,7 procent.

Intäkterna i USA uppgick till 2.214 miljoner kronor (1.925). För kvartalet
uppgick intäkterna från Safepoint till cirka 14 procent (13) av segmentets
totala intäkter.

---------------------------------------
Mats Torgander +46 8 5191 7915

Nyhetsbyrån Direkt