Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

Loudspring: Loudspring Oyj: Oyj: Halvårsrapport den 1 januari till den 30 juni 2018 (oreviderad)

Läs hela halvårsrapporten 2018 (på engelska) i PDF här.
(http://loudspring.earth/share/reporting)

Halvåret 2018 i korthet

SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE HÄNDELSERNA

·
Summan av dotterbolagen Eagle Filters och Nuuka Solutions oreviderade
omsättning var 1,56 MEUR under H1 2018

·
Loudspring utnämner medgrundare och före detta styrelseordförande
Lassi Noponen som ny VD

·
Loudspring förvärvade majoritetsägande i Eagle Filters, ett
teknologibolag som erbjuder förbättrad effektivitet för
energi-industrin

·
Loudspring säkrade rätten att förvärva majoritetsägande i Nuuka, ett
bolag som utvecklar SaaS mjukvara för smarta byggnader

·
Loudsprings dotterbolag Nuuka undertecknar stora avtal med ICA Real
Estate, Unilevers huvudkvarter och Helsingfors Stad

·
Nocarts dröjsmål i stora projekt har fortsatt under
redovisningsperioden. Nocart erhöll bryggfinansiering men är
fortfarande i behov av mer finansiering på grund av fördröjda
betalningar

·
Loudspring ökade sitt ägande i ResQ Club, en app riktad till
konsumenter för räddningen av lokala restaurangers matsvinn

·
PlugSurfing såldes till Fortum

·
Loudspring undertecknade kontrakt för låneinstrument med Nordea,
uppgående till 2,5 MEUR

·
Loudspring fastställer finansiella mål för dess två dotterbolag Eagle
Filters och Nuuka Solutions

SAMMANFATTNING AV UTSIKTERNA FÖR 2018:

? Loudspring kommer att koncentrera sig på långsiktig, lönsam tillväxt och har fastställt finansiella målsättningar för sina två dotterbolag. Tidigare kommunicerade mål angående strategi för exits, börsnoteringar m.m. gäller inte längre.

? Framtidsutsikterna är överlag positiva för 2018

? Tyngdpunkten ligger på stadig tillväxt, förstärkandet av organisationer, generell professionalism samt fastställande och uppnående av tydliga mål

? Loudsprings mål är att spara på jordens naturtillgångar genom att hjälpa bolag att öka sin tillväxt

NYCKELTAL

(I tusen euro) 1-6 /2018 1-6 / 2017 1-12 / 2017
Omsättning 22 18 29
Rörelseresultat -825 -617 -1 305
Periodens resultat -1 029 -653 -1 562
Kassa, bank och likvida medel 1 151 2 527 3 562
Eget kapital 21 013 21 704 22 705
Soliditet 88,7% 90,8% 91,3%

Loudspring rapporterar inte på koncernnivå. Loudspring är enligt
Finska bokföringslagens definition en liten koncern och rapporterar
således endast moderbolagets (Abp) bokslut.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS KOMMENTARER

Jag skriver dessa kommentarer för första gången inte bara som VD för
Loudspring, men även som del av en helt ny ledning. Vi har lovat en
ökad transparens i vår portfölj och har med tanke på detta gjort
ändringar i denna rapport. Vår målsättning är att ge läsaren
information i ett mer relevant ramverk för att hjälpa forma en
omfattande bild av över hur Loudsprings bolag presterar, såväl som
deras framtida utsikter. För att främja denna målsättning har vi
börjat samarbeta med Inderes som har gjort en aktieanalys av
Loudspring. Det här är också första gången Loudspring bereder
finansiella mål för dotterbolag. Vi kommer att fortsätta utveckla vår
rapportering under årens lopp. Jag litar på att dessa åtgärder kommer
att betjäna aktieägare och investerare väl.

Det har varit ytterligare ett fartfyllt halvår för Loudspring.
Loudspring har en diversifierad affärsportfölj och medan vissa bolag
har stött på utmaningar i deras tillväxt, kan jag stolt säga att
flera har åstadkommit goda resultat. Eagle Filters har förstärkt
såväl sin organisation som dess globala fotspår. Vi förväntar oss att
resultat från dessa investeringar uppenbarar sig inom kort. Nuuka
Solutions har skrivit avtal med stora kunder i Europa och USA. Nuukas
avtal med Helsingfors Stad är inte endast en stor milstolpe för Nuuka
själv, men också för Helsingfors Stad med tanke på dess ambitioner
att bli världens ledande stad i fråga om digitalisering. ResQ Club
överskred 700 000 sålda portioner och har därmed fortsatt växa.
Operationellt har företaget koncentrerat sig på lönsamhet och
långsiktig tillväxt. I USA har Swap.com satt lönsamhet och
effektivitet i fokus, vilket placerar teknologiutveckling i
företagets hjärta för framtida möjligheter. Utvecklingen i
majoriteten av våra bolag har alltså varit god och vi på Loudspring
har jobbat hårt i vårt stöttande av våra närmaste innehav.

Att investera i nystartade företag är väldigt riskfyllt, vilket är
varför Loudspring har byggt en diversifierad portfölj av företag.
Tyvärr kommer inte alla nya företag att klara sig, men Loudspring ger
tillgång till denna tillgångsklass med diversifierad risk. Över tid
har så gott som alla av våra portföljföretag ställts inför utmaningar
och motgångar, vissa har inte hängt med men de flesta har framträtt
ur kampen starkare än tidigare. Nocart har på senare tid kämpat med
väldigt svåra motgångar på grund av de väl kommunicerade dröjsmålen i
företagets projekt i Afrika. Nocart är ett exempel på ett företag där
risk och avkastningspotential går hand i hand. Nocart fortsätter att
arbeta hårt med sina projekt och siktar på att säkerställa sitt behov
av kapital. Nocart meddelade även nyligen om ett nytt stort projekt i
Kenya.

Loudsprings mål är sparandet av naturresurser, vilket är en ytterst
viktig uppgift. Vi kommer att fortsätta på denna väg och ser det som
en unik och långsiktig affärsmöjlighet.

LOUDSPRING GROUP

Loudspring är en industriell koncern vars fokus ligger på sparandet av
naturresurser. Vi äger och driver Nordiska tillväxtföretag som har en
stor positiv miljöpåverkan. Vi har diversifierat vår portfölj för att
balansera fluktuationer i individuella företags prestation. Våra
bolags teknologi sparar energi, vatten och material inom industri,
fastigheter och vardag. Vår affärsverksamhet består av två olika
företagsgrenar: Loudspring Industry - majoritetsägda bolag och
Loudspring Ventures - minoritetsägda bolag.

Namnet Loudspring står för en välmående planet fullt av liv. Vårt mål
är att stödja vår planet och skydda dess natur och biodiversitet.
Vårt sätt att skydda välmåendet av vår planet är genom att bygga och
stötta tillväxten av bolag vars lösningar sparar på förbrukningen av
naturresurser. Vi anser att det rätta tillvägagångssättet är att
säkra att vinst och positiv miljöpåverkan växer hand i hand.

Att lösa några av de största utmaningarna som vår planet möter är en
stor möjlighet för utvecklandet av lönsamma bolag. Silent Spring - en
bok som lade grunden till miljörörelsen beskriver vad vi väntar oss
av framtiden ifall vi fortsätter att missbruka miljön. På Loudspring
strävar vi för det motsatta.

Loudspring Industry består av två dotterbolag:

Eagle Filters - teknologi för förbättrad effektivitet i kraftverk

Nuuka Solutions - SaaS mjukvara för energiförbrukning i smarta
byggnader

Loudspring Ventures minoritetsinnehav i 10 tillväxtbolag. Core venture
holdings inkluderar följande bolag:

Nocart - kraftverk baserade på förnybar energi i utvecklingsländer

Enersize - analys för tung industri för effektivare energiförbrukning

Sofi Filtration - effektiv vattenfiltreringsteknologi

ResQ - app riktad till konsumenter för räddandet av restaurangmat

Swap.com - second-hand nätbutik för kläder

Venture-portföljen innefattar även fem incubation bolag.

Från och med denna rapport kommer Loudspring att följa en uppdaterad
rapporteringspolitik, där endast reviderade tal för minoritetsägda
bolag utges. Halvårs och helårs oreviderade estimat rapporteras
endast för Loudsprings dotterbolag.

Loudsprings effektiva fullt utspädda ägarandel 30.6.2018

Företag Ägarandel
Aurelia 2,3 %
Eagle Filters 67,6 %
Enersize 35,6 %
Metgen 2,4 %
Nocart 19,3 %
Nuuka Solutions 46,8 %
Oricane 21,2 %
Resq Club 19,4 %
Sansox 9,6 %
Sofi Filtration 25,2 %
Swap.com 6,6 %
Watty 3,8 %

Ägarandelen rapporteras som effektivt, fullt utspätt ägande i alla
företag utom för Enersize, där effektivt ägande rapporteras som följd
av Enersize börsnotering.

Effektiv ägarandel beaktar både direkt och indirekt ägande i
portföljbolag. Louudspring har äger indirekt genom Clean Future Fund,
ett finskt kommanditbolag och flera Cleantech Invest SPV:n, som är
svenska holdingbolag grundade av Loudspring. Exit- och
utdelningsintänkter från portföljbolagen kan avvika från ägarandel
både negativt och positivt på grund av skillnader i aktieklasser och
aktieägaravtal.

MARKNADSSEGMENT

Loudsprings bolag bistår några av världens största bolag och hjälper
att förbättra effektiviteten där det har en stor inverkan. Nedan
följer några exempel på hur Loudspring hjälper sina kunder att spara
på naturresurser i olika segment.

Energiproduktion

Engie, världens ledande operatör av gasturbiner har valt Eagle Filters
för att förbättra effektiviteten av kraftverk.

Astoria Energy, ett kraftverk som försörjer för 15 - 20% av New York
City:s elektricitetsbehov, använder Eagle Filters för förbättrad
effektivitet

Helen, ett bolag ägt av Helsingfors Stad i Finland använder Eagle
Filters för förbättrad pålitlighet

VAPO i Finland använder Sofi Filtration för att sänka kostnaderna för
rengöringen av rökgas vid ett kraftverk som producerar energi av
utsläpp

Fortum, Finlands största energibolag, använder Sofi Filter för
behandlandet av lokalt värmevatten

International humanitarian organizations huvudkvarter i Nepal, drivs
av Nocarts solkraftverk

Fastigheter

Unilevers huvudkvarter i New Jersey USA implementerar Nuuka Solutions
för smart kontroll och effektivitet i huvudkvarterets campus
byggnader.

Deloittes huvudkvarter i Amsterdam, Nederländerna använder Nuuka
Solutions för behandlandet av stora datamängder

ICA Real Estate, en ledande dagligvarukedja i Sverige implementerar
Nuuka Solutions i sitt butiksnätverk

Helsingfors Stad i Finland implementerar Nuuka Solutions i ca.1000 av
sina byggnader för hanteringen av smartbyggnader

Varma, en av Nordens största pensionsfonder använder Nuuka Solutions i
flera av sina byggnader

Lähitapiola, en av Finlands största pensionsfonder använder Nuuka
Solutions i sitt huvudkvarter i Finland

AINOA köpcentrum i Finland använder Nuuka Solutions för analytik över
smartbyggnader

Industri

LG Chem, Koreas största tillverkare av kemikalier, applicerar Eagle
Filters i flera av sina fabriker

BOE, en av världen största til...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.