Du är här

2018-08-14

Loudspring: Reviderad omsättning 2017 för kärninnehav av Loudspring Abp och uppdatering om Nocart

DEN SAMMANLAGDA OMSÄTTNINGEN FÖR LOUDSPRINGS KÄRNINNEHAV STEG MED 72%
UNDER 2017 (REVIDERAT)

Loudspring ABP har mottagit reviderade bokslut 2017 för sina
kärninnehav. Den sammanlagda omsättningen för Loudsprings kärninnehav
(Swap.com Services, Nuuka Solutions, Enersize, Eagle filters, Sofi
filtration, ResQ Club och Nocart) 2017 var 45 609 618€ (reviderat).
Den sammanlagda omsättningen för kärninnehaven har fortsatt växa
under 2017. Omsättningen är i stor grad beroende av Nocart, vars
omsättning 2017 i huvudsak består av kundfordringar.

Kärninnehavens omsättningstillväxt 2013 - 2017 presenteras i grafen
nedan.

[image]

Reviderad omsättning och nettoresultat för kärninnehav under 2017 var
följande:

Företag Omsättning 2017 Nettoresultat 2017 Nettoresultat 2016 (EUR)
(EUR) (EUR)
Swap.com 14 210 729 -18 985 956 -17 337 501
Services
Oy
Nuuka 433 298 -455 191 -387 133
Solutions
Oy
Enersize 223 989 -1 820 407 -335 010
Oy
Nocart Oy 28 199 548(tidigare 595 306 (tidigare 3 122 374
estimat:30 505 521 ) estimat: 2 426
384)
Sofi 388 416 -226 819 -16 531
Filtration
Oy
Eagle 1 854 113 -151 522 293 397
Filters Oy
Resq Club 299 525 -1 315 103 -475 621
Oy
Totalt 45 609 618 -22 359 691 -15 136 026

Kommentarer gällande Nocart

Nocarts projekt i Afrika har blivit försenade och den långsamma
realiseringen av kundfordringar har haft en direkt inverkan på
företagets kassaflöde. Nocart har fått tilläggsfinansiering under de
senaste månaderna men kommer att behöva ytterligare finansiering och
förhandlar för tillfället om bryggfinansiering för befintliga
projekt.

Nocart rapporterar följande i sin verksamhetsberättelse från
bokslutet:

Majoriteten av företagets affärsverksamhet kommer för tillfället från
stora projekt i Afrika och Asien. Nocart jobbar även på mindre
leveranser och projekt där kontrakten håller på att färdigställas.
Med dessa mindre projekt strävar Nocart efter att minska sitt
beroende av enstaka, stora projekt.

Nocarts omsättning var 28 miljoner under 2017 vilket innebär en
tillväxt på 134% från 2016.

Omsättningen har fortsatt växa kraftigt trots att tillväxten varit
något mindre än föregående år.

Nocarts nettoresultat var fortsättningsvis positivt trots den kraftiga
tillväxten. Resultatet är en förbättring från 2016 då korrigeringen
av en kreditförlust i eget kapital för 2017 beaktas.
Intäktsredovisningen för 2017 har gjorts med försiktighet på grund av
kundfordringarna i Afrika.

Nocart gav ut följande pressmeddelande idag:

Nocarts 35 MW avfall-till-energi anläggningskontrakt i Kenya bekräftat

Nocarts 35 MW avfall-till-energi anläggningskontrakt har fått
bekräftelse i Kenya.

Nocart har redan tidigare ingått kontrakt för produktionen av en
avfall-till-energi anläggning men projektet har väntat på
slutförandet av köparens licensprocesser och PPA - avtalsprocess.

Anläggningens försäljningspris är 62 MEUR. Nocart kommer även att vara
involverad i projektet som en delägare (35%) av det grundade IPP
(Independent Power Producer) kraftverks-företaget. IPP-företaget har
ett 20-årigt kontrakt för försäljningen av elektricitet till Kenyas
statliga elnät.

Licensprocesserna och PPA (Power Purchase Agreement) - avtalsprocessen
för anläggningen har blivit färdigställda och anläggningens
finansieringsarrangemang håller på att slutföras. Anläggningen kommer
att byggas i flera steg, var av första 10 MW av projektet skall bli
färdigt till slutet av 2020 och resterande 25 MW i början av 2023.
Projektet är en startpunkt för användningen av Nocarts
förgasningsteknologi och denna avfall-till-energi anläggning är den
första av sitt slag i Afrika i form av dess typ och storlek. Mark för
anläggningen har införskaffats och byggarbete på marken har
påbörjats. Ytterligare preliminära byggarbeten har också utförts.
Själva förberedandet av teknologin för anläggningen beräknas att
påbörjas under hösten 2018.

Nocarts VD Vesa Korhonen kommenterar: "Detta är en signifikant öppning
på många sätt. Vi har tillsammans med en lokal samarbetspartner
lyckats få den utmanande PPA-processen framgångsrikt i mål. Samtidigt
är detta en betydande startpunkt för vår avfall-till-energi
teknologi, vi kan nu använda avfall för produktionen av kommersiellt
lönsam energi. Detta är också en stort framsteg för vår
PPA-affärsverksamhet."

För mer information, kontakta:

Timo Linnainmma, Loudspring Plc. Tel. +358 50 581 0583,
timo@loudspring.earth

Thomas Bengtsson, Styrelseordförande Loudspring Plc. Tel. +46 70 515
40 40, thomas.bengtsson@loudspring.earth

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. +358 9 682 9500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Loudspring Ab
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Loudspring i korthet.

Loudspring är en företagsgrupp som fokuserar på att spara
naturresurser, med kontor i Norden och Kalifornien. Företagen är
aktiva på globala marknader inom fem sektorer: energi, byggnader,
mode och tillverkningsindustrin. Loudsprings ledning består av
bolagsbyggare som har kombinerat positiv milhöpåverkan med
företagande i mer än ett årtionde.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med
ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring (https://twitter.com/loudspring?lang=en)

IG: @loudspring_earth (https://www.instagram.com/loudspring_earth/)

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/loudspring/r/reviderad-omsattning-2017-for-kar...
http://mb.cision.com/Main/13163/2591624/890961.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.