Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-09

Lovisagruvan: Lovisagruvan AB ansöker om två nya undersökningstillstånd

Lovisagruvan AB ansöker om undersökningstillstånd för två områden ca
70 km västnordväst om Lovisagruvan vid den historiska Hällefors
Silvergruva.

Ansökan avser två områden med en sammanlagd yta av drygt 1 366 hektar
och de ansökta undersökningstillstånden kallas: Ulrika Nr 1 och
Alfrida Nr 1. Området ligger i Hällefors kommun, Örebro län.

Lovisagruvan intresserar sig för området eftersom bergarterna i
väsentliga delar påminner om de i Lovisagruvans närområde och
dessutom innehåller ett stort antal historiska gruvor där zink-, bly-
och silver brutits.

Silvermalm från Hällefors Silvergruvor bröts redan 1639 och området
kom när det gäller leveranser av silver fram till tidigt 1700-tal,
att bli nr två i riket näst efter Sala Silvergruva. Under följande
århundraden kom flera små malmkroppar med silverhaltig blyglans och
zinkblände att brytas och fram till 1920 uppges att drygt 15 ton
silver levererats från Hällefors Östra och Västra Silvergruvfält.

Tillståndet "Ulrika nr 1" (ca 404 ha) söks för ett område som omfattar
det som tidigare varit känt som "Hällefors Västra Silvergruvfält". I
området finns ett stort antal dagöppningar och schakt där
silverhaltig blyglansmalm brutits ned till, som djupast, 220 meters
djup i Ulrikagruvan.

Det andra tillståndet, "Alfrida Nr 1" (ca 962 ha), söks över
"Hällefors Östra fält", där silverhaltig zinkblände och blyglans
brutits i anslutning till en manganrik järnmalmshorisont. Under
perioden 1870-1896 bröts såväl järnmalm som silverhaltig zink- och
blymalm i Jan-Olof- och Alfridagruvorna. Dessa sistnämnda gruvor
återöppnades en kort tid av Boliden (april 1977- augusti 1978) då
ramp drevs ned till 114 meters nivå under de historiska gruvorna.
Enligt Bolidens rapport till Bergsstaten levererades totalt 67 349
ton malm med en snitthalt av 4,25 % Zn, 4,00 % Pb, 99 gram/ton silver
samt 0,2 gram/ton guld till Bolidens anrikningsverk i Saxberget.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Stefan Sädbom 070-273 27 87

stefan.sadbom@bergskraft.se

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Observera
att ovan angivna halter och tonnage är historiska uppgifter vars
riktighet inte kunnat verifieras. Informationen lämnades, genom
styrelseledamot Göran Nordenhöks försorg, för offentliggörande den 9
juni 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lovisagruvan/r/lovisagruvan-ab-ansoker-om-tva-...
http://mb.cision.com/Main/11567/2284869/685957.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.