Du är här

2017-09-05

Lovisagruvan: Lovisagruvan AB har erhållit fem nya undersökningstillstånd

Lovisagruvan AB har nu erhållit undersökningstillstånd för de fem
områden som ansökts om under våren och sommaren.

3 stycken tillstånd ligger ca 5-10 km sydväst om Lovisagruvan och
söktes i april i år och två tillstånd ligger ca 70 km västnordväst om
Lovisagruvan vid den historiska Hällefors Silvergruva och söktes i
juni i år.

De första tre tillstånden avser en sammanlagd yta av drygt 769 hektar
och benämns: Silvergruvan Nr 1, Nyhyttan Nr 1 och Dyrkatorp Nr 1,
samtliga belägna i Lindesbergs kommun, Örebro län. Lovisagruvan
intresserar sig för området eftersom bergartssekvensen i mycket
påminner om den nära Lovisagruvan. I det berörda området finns
dessutom flera historiska gruvor. Den största gruvan är den sedan
medeltiden, i omgångar bearbetade, Guldsmedshytte Silvergruva där man
efter handskrädning kunde leverera blymalm med goda silverhalter till
en lokal liten hytta. Totalt rapporteras att det ur malm från
Guldsmedshyttefältet har utvunnits 4755 ton metalliskt bly och 6154
kg silver fram till att produktionen upphörde år 1874.

De andra två tillstånden nära Hällefors i Örebro län avser två områden
med en sammanlagd yta av drygt 1 366 hektar och kallas: Ulrika Nr 1
och Alfrida Nr 1. Även här intresserar sig Lovisagruvan för området
eftersom bergarterna i väsentliga delar påminner om de i
Lovisagruvans närområde och dessutom innehåller ett stort antal
historiska gruvor där zink-, bly- och silver brutits.

Silvermalm från Hällefors Silvergruvor bröts redan 1639 och området
kom när det gäller leveranser av silver fram till tidigt 1700-tal,
att bli nr två i riket näst efter Sala Silvergruva. Under följande
århundraden kom flera små malmkroppar med silverhaltig blyglans och
zinkblände att brytas och fram till 1920 uppges att drygt 15 ton
silver levererats från Hällefors Östra och Västra Silvergruvfält.

Tillståndet "Ulrika nr 1" (ca 404 ha) omfattar det som tidigare varit
känt som "Hällefors Västra Silvergruvfält". I området finns ett stort
antal dagöppningar och schakt där silverhaltig blyglansmalm brutits
ned till, som djupast, 220 meters djup i Ulrikagruvan.

Tillståndet "Alfrida Nr 1" (ca 962 ha), omfattar ett område som
tidigare varit känt som "Hällefors Östra fält", där silverhaltig
zinkblände och blyglans brutits i anslutning till en manganrik
järnmalmshorisont. Under perioden 1870-1896 bröts såväl järnmalm som
silverhaltig zink- och blymalm i Jan-Olof- och Alfridagruvorna. Dessa
sistnämnda gruvor återöppnades en kort tid av Boliden (april 1977-
augusti 1978) då ramp drevs ned till 114 meters nivå under de
historiska gruvorna. Enligt Bolidens rapport till Bergsstaten
levererades totalt 67 349 ton malm med en snitthalt av 4,25 % Zn,
4,00 % Pb, 99 gram/ton silver samt 0,2 gram/ton guld till Bolidens
anrikningsverk i Saxberget.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 september 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lovisagruvan/r/lovisagruvan-ab-har-erhallit-fe...
http://mb.cision.com/Main/11567/2339490/717927.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.