Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-03

Lovisagruvan: Lovisagruvan AB i ett unikt internationellt samarbete mellan företag, akademi och myndigheter i X-MINE-projektet

Nya framsteg inom röntgenanalys tillämpas på prospektering och
gruvdrift. Lovisagruvan ABs kostnadsbudget över tre år är 1,3M€ varav
Europeiska Unionen bidrar med 0,9M€.

Som tidigare meddelats har EU-kommissionen beviljat
forskningsfinansiering genom det treåriga H2020-projektet X-MINE till
ett internationellt konsortium med 14 partners för forskning och
utveckling av ny borrkärnanalysteknik, 3D-modellering och
teknikutveckling för effektivare sortering av malm och gruvbrytning.
Projektet X-MINE har nu inletts med ett kick-off-möte vid projektets
ledningsorganisation, finska VTT.

Projektet har beviljats ekonomiskt stöd från Horizon 2020 vilket är
EU:s största forsknings och innovationsprogram någonsin. Under
perioden 2014-2020 kommer forskningsprogrammet totalt att dela ut
nästan 80 miljarder euro i bidrag som i kombination med privata
investeringar kommer att resultera i att många nya upptäckter
ochforskningsgenombrott kommer att gå från laboratorieskala och nå
marknaden.

Projektet är ett samarbete mellan organisationer i Finland (VTT Oy,
Advacam Oy), Polen (Antmicro Sp. Z. o. o.), Bulgarien (Assarel Medet
Jsc.), Tjeckien (Advacam s.r.o.), Grekland (Hellas Gold S.A.), Cypern
Hellenic Copper Mines Ltd), Rumänien (Institutul Geologic Al
Romaniei), Sverige (Orexplore AB, Uppsala universitet, Sveriges
geologiska undersökning, Lovisagruvan AB och Bergskraft Bergslagen
AB) och Australien (Swick Mining Services Ltd).

Forsknings- och teknikutvecklingspartners i projektet kommer, baserat
på behoven hos fyra deltagande gruvföretag ( däribland Lovisagruvan
AB) med olika geologi, mineralogi och produktionshastighet, utveckla
utrustning för snabb penetrativ XRF (XRF=Röntgen Flourescens)
-baserad analys och tomografi av prospekteringsborrkärnor och kommer
även att utveckla sorteringsmetoder och utrustning för separering av
"gråberg" och olika malmkvaliteter för att uppnå förbättrad
resurseffektivitet, minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi.

Projektet ger en unik möjlighet för alla deltagare att arbeta
tillsammans med organisationer som är verksamma inom
mineralprospektering, mineralproduktion, geologisk kartläggning och
experter inom utveckling av avancerade analytiska instrument och
processlösningar. Tillsammans kommer konsortiet att utveckla
skräddarsydda metoder för att effektivisera prospektering och minska
hanteringen av gråberg. Sammantaget förväntas projektet bidra till
minskad miljöpåverkan från transport, malmbehandling och kemisk
hantering vid utvinning av bas- och ädelmetaller samt resultera i
lägre kostnader per producerad mängd metall.

Den totala budgeten för det treåriga projektet är 11,9 miljoner euro
varav Europeiska unionen bidrar med 9,3 miljoner euro.

Konsortiet har redan påbörjat arbetet med att undersöka borrkärnor
från Lovisagruvan med den nya tekniken och malmprover av olika typ
kommer att undersökas för att identifiera olika typer av
sorteringsparametrar.

Lovisagruvan ABs kostnadsbudget över tre år är 1,3M€ varav Europeiska
Unionen bidrar med 0,9M€.

Projektet kommer snart att inrätta en projektwebbplats på www.xmine.eu

Välkommen att följa oss där!

För mer information kontakta:

VD Jan-Erik Björklund

Lovisagruvan AB

Jan-erik.bjorklund@lovisagruvan.se

0581-40941

Eller

Projektledare: Janne Paaso, VTT, Finland, janne.paaso@vtt.fi

Tel. +358 20 722 2145 Mobil: +358 40 070 7052

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 juli 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lovisagruvan/r/lovisagruvan-ab-i-ett-unikt-int...
http://mb.cision.com/Main/11567/2301238/695907.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.