Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

LUCARA DIAMOND: STARK DIAMANTPRODUKTION UNDER 2 KV - VD

STOCKHOLM (Direkt) För rådiamantproducenten Lucara Diamond har stora diamanter
stått för en oproportionerligt hög andel av såväl intäkter som volymer,
jämfört med konkurrenterna. Detta har på kort tid gett bolaget stjärnstatus i
branschen, men har också lett till farhågor bland investerare om att de goda
tiderna hastigt kan ta slut.

Någon sådan oro visar vd William Lamb emellertid inte när Nyhetsbyrån Direkt
träffar honom. Tvärtom, utvinningen vid Karowegruvan i Botswana sägs om något
löpa bättre än tidigare väntat och potentialen uppges vara fortsatt stor
många år framöver.

"De senaste fyra årens erfarenheter gör att vi med en hög grad av tillförsikt
vet vad vi kan vänta oss fram till 2020", säger han och betonar den
övergripande jämnheten i bolagets kvartalsresultat, borträknat enstaka
specialförsäljningar.

Enligt den senaste resursuppdateringen för Karowe indikeras att 3,8 procent av
de utvunna rådiamanterna ska vara så kallade "specials", alltså diamanter på
minst 10,8 carat.

"I själva verket har vi nått 4,5-5 procent historiskt och under de senaste två
månaderna har vi producerat på väsentligt högre nivåer än så", säger William
Lamb.

De större diamanterna säljs för klart högre priser per carat än de mindre
stenarna, varför en större andel "specials" kan få tydliga genomslag på
intäkts- och resultatraderna.

Lucara har sedan några månader åter brutit i de södra delarna av gruvan,
kimberlitområdet South Lobe. Denna del är den mest höghaltiga, men består
också av mer svårbrutet material som ställer högre krav på utrustningen.
Under årets tredje kvartal väntas ny utrusning för utvinning av såväl stora
"mega-diamanter" som mindre stenar tas i bruk.

"Jag är övertygad att South Lobe har en outnyttjad potential, med möjligheter
att producera klart mer än vad vi räknar med i nuvarande planer", säger
William Lamb.

Lucara har under vintern bytt operatör vid gruvan, efter en konflikt med den
tidigare partnern. Trots ett för årstiden ovanligt och ymnigt regnande,
vilket försenade återstarten med ett par veckor, har bytet stärkt bolaget,
enligt Lucarachefen.

"Jag är väldigt imponerad och nöjd med deras arbete. Vi har nu tillgång till
fler och större lastbilar och grävmaskiner än tidigare, vilket sänker vår
kostnad per brutet ton malm. Vi får också möjlighet att nå områden vi
tidigare inte haft tillgång till", säger han.

I Lucaras framtidsplaner ligger att utöka livslängden av anläggningen i
Botswana, dels genom prospektering vid näraliggande områden, dels genom att
studera möjligheterna till att inleda brytning under jord.

Prospekteringsinsatserna har hittills inte gett några konkreta positiva
resultat, men bolaget väntar fortfarande på analyser av prover från flera
licensområden.

Vad gäller eventuell underjordsbrytning återstår en hel del arbete innan ett
beslut kan fattas om en investering som skulle förlänga gruvans livslängd med
8-10 år. Borrningar har genomförts ned till 650 meters djup och arbetet med
en ny resursuppdatering pågår.

"Proverna analyseras av externa parter och vi kan inte påverka hur fort det
går. Jag hoppas att vi ska ett resultat under det fjärde kvartalet", säger
William Lamb.

Därefter kan en förgenomförbarhetsstudie tas fram med avsikt att bedöma de
ekonomiska förutsättningarna för projektet. En sådan bör vara klar senast i
början av 2018, enligt vd:n, som i dagsläget inte vill diskutera storleken på
de investeringar som kan komma att krävas.

Givet att alla data för närvarande inte är tillgängliga, tror du att de finns
en underjordsgruva på plats om fem år?

"Baserat på den information vi har i dag om kostnader och diamanthalt i South
Lobe skulle jag säga att sannolikheten är högre än 50 procent att vi då
bryter under jord", säger William Lamb.
---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.