Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-27

Lundin Petroleum AB: Uppdatering beträffande Johan Sverdrup

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar positiva uppdateringar för
Johan Sverdrupprojektet samt att utbyggnadsplanen för andra fasen lämnas
in.

En sammanställning av uppdateringarna som meddelats av operatören Equinor
under morgonen den 27 augusti 2018 framgår av tabellen nedan:

  Uppdaterad prognos Tidigare prognos
Resursintervall* 2,2 – 3,2 miljarder boe 2,1 – 3,1 miljarder boe
Investering för första fasen (nominellt värde) 86 miljarder NOK 88
miljarder NOK
Investering för andra fasen (nominellt värde) 41 miljarder NOK <45
miljarder NOK
Produktionsstart första fasen november 2019 slutet av 2019
Produktionsstart andra fasen Q4 2022 2022

*Resursintervallet har ökat till följd av att en förbättrad
utvinningsteknik som alternerar vatten- och gasinjicering och som gör att
mer olja kan utvinnas ur fältet inkluderas i utbyggnaden av andra fasen.

Projektgenomförande
Arbetet med första fasen av Johan Sverdrupprojektet löper enligt tidsplan
och är nu till cirka 80 procent slutfört. Alla undervattensanläggningar är
på plats, de sista två stålunderställen har blivit installerade och arbetet
med att lägga ned olje- och gasledningarna pågår för närvarande och
förväntas bli klart under hösten 2018. Till följd av projektets goda
utveckling meddelar operatören Equinor att produktion från första fasen
förväntas starta i november 2019.

Utbyggnadsplanen för andra fasen av projektet kommer under dagen att lämnas
in till det norska olje- och energidepartementet.

Lundin Norway har en licensandel om 22,6 procent i Johan Sverdrupfältet och
Equinor är operatör med en licensandel om 40,0267 procent. Övriga partners
är Petoro med 17,36 procent, Aker BP med 11,5733 procent och Total med 8,44
procent.

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

 
Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch
   
Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch   Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden,
utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade
uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa
risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista
över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan
skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana
framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål
för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga

* Lundin Petroleum - Johan Sverdrup update - V5-20180827sv

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.