Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-05

Lundin Petroleum: Ebitda på 242 MUSD väntas 2 kv - SIX

2 kv 2013, MUSD Snitt Lägst Median Högst 2 kv 2012

Försäljning 303 287 305 309 318
Ebitda 242 218 246 248 272
Rörelseresultat 51 29 54 62 210
Res f skatt 42 20 46 51 217
Nettoresultat 8 -9 12 17 65

(SIX) Oljebolaget Lundin Petroleum väntas rapportera ett
Ebitda-resultat (före prospekteringskostnader) på 242 miljoner
dollar för det andra kvartalet 2013. Det framgår av SIX Market
Estimates enkät med sju deltagande analytiker.

Fokus i rapporten ligger till stor del på vad ledningen säger
om prospekteringen. Siffrorna i rapporten förväntas inte bli
lika spännande, enligt analytikerna.

"Med Biotitt (sent i augusti), Sverdrup och Gotha (båda i
mitten av september) som pågår finns det gott om triggers under
de kommande månaderna", kommenterar en analytiker inför
rapporten. De pågående borrningarna innebär en oriskad
potentiell uppsida på totalt 14 kronor per aktie där
Sverdrup-borrningen står för 7 kronor, enligt analytikern.

"Vi förväntar att Lundin kommer att fokusera sin presentation
på den pågående utvecklingen i Norge", kommenterar en
analytiker.

Lundin Petroleum har inför rapporten meddelat att man kommer
att ta en nedskrivning på 82 miljoner dollar i det andra
kvartalet. Vidare kommer man att ta prospekteringskostnader på
63 miljoner samt en skatteintäkt på 100 miljoner dollar. Nettot
av posterna uppgår till -45 miljoner dollar under kvartalet.

Bolagets produktionsprognos för helåret 2013 ligger sedan
tidigare på 33.000 till 38.000 fat oljeekvivalenter i
genomsnitt. Vid utgången av året förväntas produktionen stiga
till över 40.000 fat per dag då Brynhildfältet når
platåproduktion. Produktionen ska därefter stiga till över
70.000 fat per dag vid slutet av 2015 när Edvard Griegfältet
börjar producera.

På längre sikt ska produktionen öka till över 150.000 fat
oljeekvivalenter per dag i slutet av 2018, enligt vad bolaget
kommunicerat tidigare.

Analytikerna väntar sig en produktion på 35.324 fat per dag
under det andra kvartalet 2013 med ett spann på estimaten mellan
35.280 till 35.415 fat per dag. Det kan jämföras med
produktionen på 35.600 fat per dag i snitt under det första
kvartalet.

"Produktionen förväntas falla under det tredje kvartalet 2013
då Alvheim och Volunds produktion kommer att påverkas av
planerat underhåll, innan den ökar mot slutet av året då
Brynhild-fältet sätts i drift", skriver en analytiker.

Lundin Petroleum räknar med att prospekteringsbudgeten för
2013 uppgår till cirka 500 miljoner dollar och involverar totalt
18 borrningar i Norge, Sydostasien, Frankrike och Nederländerna.

Rapporten väntas onsdagen den 7 augusti klockan 08.00. En
presentation startar därefter klockan 14.00.

Estimat från Danske Markets Equities, Fearnley Securities,
Handelsbanken Capital Markets, RBC Capital Markets, Societe
Generale, Sparebank 1 Markets och Swedbank First Securities
ingår i enkäten.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC