Du är här

2013-01-21

Lundin Petroleum: Ger uppdatering res 4 kv, gör nedskriv(Forts)

(Lägger till mer information)

(SIX) Oljebolaget Lundin Petroleum meddelar i ett
pressmeddelande att bolaget under det fjärde kvartalet 2012
producerade 35.900 fat oljeekvivalenter per dag (boepd) vilket
resulterade i en produktion för helåret om 35.700 boepd.

Genomsnittligt brentoljepris för det fjärde kvartalet var
111,67 dollar per fat.

Resultatet för det fjärde kvartalet, 2012 kommer att påverkas
negativt av vissa prospekteringskostnader och nedskrivningar av
tillgångar. Dessa faktorer är icke kassaflödespåverkande och
kommer att påverka resultatet men de kommer inte att ha någon
påverkan på kassaflödet eller ebitda.

Under det fjärde kvartalet 2012 kommer
prospekteringskostnader om 135 miljoner dollar att
kostnadsföras.

Lundin Petroleum startade produktion från Gaupefältet,
offshore Norge den 31 mars 2012. Till följd av dålig prestanda
från fältet har 2P reserverna skrivits ned, vilket baserats på
en konservativ bedömning att inga ytterligare
produktionsborrningar kommer att göras och resulterar i en
nedskrivningskostnad om 206 miljoner dollar. Denna kostnad
kompenseras av en upplösning av uppskjutna skatteskulder om 161
miljoner dollar, vilket resulterar i en kostnad om 45 miljoner
dollar, netto.

Dålig reservoarprestanda från de ryska tillgångarna, onshore
har lett till en nedskrivningskostnad om 32 miljoner dollar.
Nettokostnaden är 28 miljoner dollar efter justering för
uppskjuten skatt.

Lundin Petroleums nettoskuld uppgick per den 31 december 2012
till 335 miljoner dollar. Denna låga nettoskuldsnivå kombinerat
med en stark generering av operativt
kassaflöde och kreditfaciliteten om 2,5 miljarder dollar betyder
att Lundin Petroleum är väl placerad för att möta pågående
utbyggnader och prospekteringsprogram, bedömer bolaget i
pressmeddelandet.

Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.