Du är här

2018-08-21

Lyko Group AB: LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN - JUN 2018

Andra kvartalet
· Rörelsens intäkter uppgick till 215,7 (178,0) MSEK.
· Försäljningstillväxten var 21,2% (16,0%).
· Bruttovinstmarginalen* uppgick till 49,6% (50,3%).
· EBITDA uppgick till -5,4 (9,5) MSEK.
· EBITDA-marginalen uppgick till -2,5% (5,3%).
· Rörelseresultatet uppgick till -12,6 (3,9) MSEK.
· Rörelsemarginalen var -5,8% (2,2%).
· Periodens resultat -10,5 (-14,4) MSEK.

Perioden 1 januari - 30 juni
· Rörelsens intäkter uppgick till 416,5 (338,2) MSEK.
· Försäljningstillväxten var 23,2% (14,5%).
· Bruttovinstmarginalen* uppgick till 49,8% (50,4%).
· EBITDA uppgick till 0,6 (18,6) MSEK.
· EBITDA-marginalen uppgick till 0,1% (5,5%) procent.
· Rörelseresultatet uppgick till -13,2 (7,8) MSEK.
· Rörelsemarginalen uppgick till -3,2% (2,3%).
· Periodens resultat -10,9 (-14,7) MSEK.

* Omklassificering har skett som påverkar bruttovinsten och övriga
externa kostnader. Därmed har jämförelsesiffrorna för 2017 också
klassificerats om. Ingen effekt på EBITDA.

KOMMENTARER FRÅN VD

"STARK TILLVÄXT MED FRAMTIDA POTENTIAL"
Lyko visar en kraftig tillväxt på 21,2 procent under det andra
kvartalet och tog därmed ytterligare marknadsandelar. Den goda
tillväxten förklaras av en stark efterfrågan inom hårvård. Även
övriga kategorier har en bra ökning men professionell hårvård är
fortsatt vår starkaste kategori och positionsdrivare. Det är
segmentet Online som driver vår starka tillväxt med en ökning på 47
procent under kvartalet och såväl ordervärde som antal besökare
ökade. Vi gjorde också som tidigare aviserats en smyglansering online
i Finland med positiv initial respons.

Koncernens goda tillväxt bör ses i ljuset av en tämligen omfattande
sortimentsförnyelse inom segmentet Retail, samt det varma vädret,
vilket hämmade den totala försäljningstillväxten.

LÅNGSIKTIGA SATSNINGAR BELASTADE RESULTATET
I linje med vår ambition att fortsätta växa kraftigt har vi under
kvartalet gjort ytterligare satsningar för att stödja vår
omnikanalsstrategi. Inom segment Retail har en omfattande
sortimentsvridning genomförts där vi optimerat och förnyat
sortimentet samt gett utrymme för tillväxtkategorierna professionell
hudvård och smink. I samband med detta har ytor frigjorts i väntan på
uppdaterat sortiment där leveranstiden från vissa leverantörer
underskattats, vilket bland annat förklarar försäljningsminskningen
och det lägre resultatet. Inför hösten står dock samtliga butiker med
ett fullt uppdaterat sortiment.

Som vi kommunicerade i förra kvartalet har vi under första halvåret
också gjort en satsning på varumärkesbyggande marknadsföring. Ett
nytt uppmärksammat kommunikationskoncept har under våren rullats ut
brett i media med en tydlig målbild om att öka varumärkeskännedomen
med 25 procent under 2018. Det är en investering som redan resulterat
i ökad andel direkttrafik, vilket i förlängningen innebär potentiellt
ökad lönsamhet. Utan denna varumärkessatsning hade vårt
EBITDA-resultat under första halvåret varit i nivå med samma period
föregående år. Vi kommer nu utvärdera de initialt positiva effekterna
av satsningen och under andra halvåret kommer
marknadsföringskostnaderna bli betydligt lägre.

Framtidsutsikter

Trots en fortsatt ökad andel onlineförsäljning är vårt
omnikanalserbjudande strategiskt mycket viktig. Vi ser potential inom
Retail och sortimentsvridningen är en av flera åtgärder för att fånga
tillväxtmöjligheter och öka lönsamhetsfokus för segmentet, i ett för
detaljhandeln generellt utmanande marknadsläge. Vi har anställt Erica
Wredberg som ny försäljningschef för Retail för att ytterligare
förbättra segmentets förutsättningar och vi kommer fortsätta arbeta
aktivt med att optimera butiksbeståndet. Inom Online är
tillväxtmöjligheterna mycket goda med ett breddat sortiment, en stor
och återkommande kundbas samt bra tillflöde av nya kunder.

Under kvartalet vann vi pris som årets e-handel på Retail Awards
vilket kan ses som ett kvitto på att vi erbjuder en bra
kundupplevelse och har en gynnsam position inför framtiden. Vi ser
därmed fram emot en spännande fortsättning på 2018.

Joanna Hummel, VD

Stockholm den 21 augusti 2018

För mer information vänligen kontakta

Joanna Hummel, VD Lyko.
070 286 26 82, joanna.hummel@lyko.se

Denna information är insiderinformation som Lyko Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och information som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 07.00 CET.

Om Lyko

Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition
att förändra branschen. Vi har vårt ursprung i den professionella
hårvården. Med marknadens bredaste sortiment online, integrerade
butiker och salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt bästa
jag. Koncernen driver webbplatserna Lyko.se, Lyko.no, Lyko.fi samt 39
butiker i Sverige och Norge med tillhörande salonger. Verksamheten
sysselsätter närmare 500 personer. Lyko är noterat på First North
Premier. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.lyko.se
för mer information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lyko-group-ab/r/lyko-group-delarsrapport-jan--...
http://mb.cision.com/Main/16447/2596462/894736.pdf
http://mb.cision.com/Public/16447/2596462/b3c3ceef862186d5.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.