Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Mackmyra Svensk Whisky: Q3 - Ett kvartal med stark tillväxt och väsentligt förbättrat resultat

2019 2018 2019 2018 2018
RESULTATET I KORTHET jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept Helår
Nettoomsättning 21,5 18,4 61,5 57,8 86,2
exklusive
alkoholskatt, MSEK
Omsättningstillväxt 17% 4% 7% 8% 6%
exklusive alkoholskatt
Försäljning Flaskor, 13,4 10,7 39,5 34,5 53,3
MSEK
Försäljning Fat och 8,1 7,7 22,0 23,3 32,9
Upplevelser, MSEK
Bruttoresultat, MSEK 9,9 7,0 29,9 28,7 43,9
Bruttovinstmarginal, 46% 38% 49% 50% 51%
procent
EBITDA, MSEK -2,6 -5,1 -6,6 -7,0 -6,8
Rörelseresultat, MSEK -3,0 -5,5 -7,8 -8,2 -8,4
Finansnetto, MSEK -2,5 -2,8 -8,2 -8,2 -10,6
Skatt, MSEK 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
Resultat efter skatt, -5,5 -8,3 -16,1 -16,3 -19,2
MSEK
Kassaflöde efter -10,6 -6,5 -18,3 -15,4 -14,7
investeringar, MSEK
Resultat per aktie -0,29 kr -0,64 kr -1,02 kr -1,33 kr -1,49 kr
före full utspädning,
SEK

2019 års tredje kvartal blev Mackmyras nittonde kvartal i rad med
försäljningstillväxt. Första halvårets försiktiga tillväxt
accelererade under det tredje kvartalet. Mackmyra hade en, i
jämförelse med tredje kvartalet 2018, bra whiskysommar där vi bättre
än tidigare lyckades med våra satsningar på i stort sett alla
segment. Nettoomsättningen uppgick till 21,5 MSEK (18,4), en ökning
med 17 % (4%).

Omsättningen av flaskor växte kraftigt ca 25% (11%) till en följd av
ökat fokus på våra exportmarknader. Under 2019 passerar vi en
milstolpe i och med att våra prioriterade marknader, Tyskland,
Storbritannien och Frankrike, inte bara visar tillväxt, utan också,
under både första och tredje kvartalet, visade större omsättning än
Systembolaget. Detta ligger helt i linje med planen att minska
beroendet av den svenska marknaden och att utveckla en Europeisk
hemmamarknad. På Systembolaget uppnådde vi för kvartalet en försiktig
försäljningstillväxt trots det förväntade volymtappet på Mack by
Mackmyra när priset höjdes 1 mars. Prisökningen gjordes för öka
snittpriset samtidigt som uttagen ur mognadslagret hålls nere till
förmån för framtida exklusivare produkter med bättre marginal.

Fat & Upplevelser växte i kvartalet med 5% (-4%). Försäljningen av
fat i Sverige visade, liksom provningar och upplevelser, goda
resultat under kvartalet. Bilden på rapportens framsida är den vägg
av fat som presenterades på Stockholm Beer & Whisky i slutet av
september.

Under kvartalet lyckades Mackmyra kombinera en ökad försäljning med
en förbättrad bruttomarginalprocent och en nära oförändrad nivå på
försäljnings- och administrationskostnader, trots satsningen i
Storbritannien som tillkommit jämfört med motsvarande period 2018.
Försäljningspriset per flaska har i jämförelse med Q3 2018 ökat med
ca 14 kr och för 12 månader rullande med ca 25 kr. Övriga delar av
effektiviseringsprogrammet fortlöper, med besparingar, bland annat
för restaurangen som under kvartalet sparat ca 0,6 MSEK mot
föregående år. Destilleringen i vårt Gravitationsdestilleri pågår i
två skift, för att komma ikapp vårens tillfälliga reduktion, med
målet att nå balansdestillering om ca 400.000 flaskor under 2019.

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Det tredje kvartalet 2019 innebar en kraftig resultatförbättring i
jämförelse med föregående år. Kvartalets resultat efter skatt uppgick
till -5,5 MSEK (-8,3) och innebar en förbättring med 2,8 MSEK.
Bruttoresultatet uppgick till 9,9 MSEK (7,0). EBITDA uppgick till
-2,6 MSEK (-5,1) och rörelseresultatet uppgick till -3,0 MSEK (-5,5).
Kassaflödet efter investeringar uppgick för det tredje kvartalet
till -10,6 MSEK (-6,5). Orsakerna till det svaga kassaflödet var
mestadels historiska eftersom en del av de medel som kom in från
emissionen bl.a. användes till att återbetala kortfristiga skulder i
form av tillfälliga bygglån samt förfallna leverantörsskulder.
Dessutom påverkades kassaflödet av den ökande destilleringen under
kvartalets senare del.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q3

Under juli avslutades den företrädesemissionen som genomförts under
juni där bolaget tillfördes totalt ca 50 MSEK före emissionskostnader
och kvittning av vissa tidigare utställda brygg lån.

Mackmyra lanserade i september den globalt uppmärksammade produkten
"Intelligens" som är resultatet av ett samarbete mellan Mackmyra,
Microsoft och Fourkind. Mackmyra har försett Fourkind med rådata i
form av 75 olika whiskyrecept som genom åren byggts upp med hjälp av
Mackmyras ambassadörer och sedan kompletterat detta med kundomdömen,
recensioner, ratings, medaljer, utvärderingar och betyg. Fourkind har
därefter byggt an AI-modell som med hjälp av Microsoft Azure har
genererat nya receptförslag utifrån vilka Mackmyras master blender
slutligen välsignade ett som sedan buteljerades . Inför lanseringen
satte Mackmyra upp en Webshop, baserad i Storbritannien - för att
kunna nå kunder utanför våra befintliga marknader.

VÄSentliga HÄNDELSER efter Q3

Mackmyra har i oktober tillsammans med den klassiska portugisiska
portvinsproducenten Quinta Do Vallado tagit fram årets säsongsutgåva,
Vintersol, en whisky som slutlagrats på ekfat mättade med portvin.

Konsumentverket har stämt Mackmyra för användandet av sex bilder i
sociala medier. Domen avkunnades den 17 oktober och innebär att
Mackmyra blir förbjudna att använda bilderna på internet samt att
ersätta motpartens rättegångskostnader om ca 138.000 kr. Mackmyra har
överklagat domen till Patent- och marknadsöverdomstolen

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter,
återfinns i sin helhet på bolagets hemsida.

https://mackmyra.se/press/finansiell-information/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
15 november 2019 kl. 08:45 CET.

Om Mackmyra. Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska
maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror
och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den
internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda
whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till
Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North
Growth Market.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: 08 - 528 00
399 . E-post: info@fnca.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mackmyra-svensk-whisky/r/q3---ett-kvartal-med...
https://mb.cision.com/Main/411/2962143/1141726.pdf
https://mb.cision.com/Public/411/2962143/aca0fc15407b98de.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.