Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Magnolia Bostad AB: Delårsrapport januari - september 2017

- Magnolia Bostad har haft en positiv verksamhetsutveckling under
årets första nio månader. Bolagets projektportfölj utvecklas positivt
och flera förhandlingar om projektförsäljning pågår. Trots ett svagt
resultat för kvartalet förväntas helåret 2017 visa god tillväxt och
ett förbättrat resultat.

Rapportperioden juli - september 2017

· Nettoomsättning uppgick till 193 mkr (242).
· Rörelseresultatet uppgick till 7 mkr (99).
· Periodens resultat uppgick till -22 mkr (79). Resultat per aktie,
efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till -0,53 kr per
aktie (1,87).

· Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av 0 bedömda
byggrätter (1 160) och antalet sålda bostäder under perioden uppgick
till 224 (768).

· Avtal om försäljning av 275 lägenheter Arlöv samt 236 lägenheter i
Nynäshamn tecknades under kvartalet. Då affärerna är villkorade av
köparens finansiering har ingen vinstavräkning skett under kvartalet.

· Flytt av tidigare emitterat obligationslån om 400 mkr till
företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

· Magnolia Bostad tillträdde 4 juli 2017 Svenska Vårdfastigheter AB.
Delårsperioden januari - september 2017

· Nettoomsättning ökade till 1 054 mkr (885).
· Rörelseresultatet uppgick till 146 mkr (314)
· Periodens resultat uppgick till 69 mkr (251). Resultat per aktie,
efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 0,90 kr per aktie
(5,61).

· Det egna kapitalet uppgick till 974 mkr (984).
· Eget kapital per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar,
uppgick till 21,97 kr per aktie (22,53).

· Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av cirka 5
825 bedömda byggrätter (3 915) och antalet sålda bostäder under
perioden uppgick till 1 004 (2 092).

· Magnolia Bostads aktie handlas sedan den 31 mars 2017 på Nasdaq
First North Premier.

Väsentliga händelser under kvartalet

· Tillträde Svenska Vårdfastigheter AB.
· Ledningsgruppen utökas.
· Försäljning av ett projekt i Nynäshamn om totalt 220 hyresrätter.
· Försäljning av bostadsrättsprojektet Varvet Townhouse i Karlstad.
· Konvertering av 44 lägenheter projektet Gjuteriet i Eskilstuna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Magnolia Bostad har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med
entreprenadbolaget Consto AB avseende produktion av cirka 2 000
bostäder till ett kontraktsvärde om cirka 2 mdkr.

· Extra bolagsstämma den 13 oktober 2017 beslutade att godkänna
införandet av ny minoritetsägandestruktur med Fredrik Lidjan AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Fredrik Westin, CFO
070-943 73 31, fredrik.westin@magnoliabostad.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
27 oktober 2017 kl. 07.45.

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som
bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva
lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av
en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG)
är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar
Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på
www.magnoliabostad.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/magnolia-bostad-ab/r/delarsrapport-januari---s...
http://mb.cision.com/Main/12686/2377149/742769.pdf
http://mb.cision.com/Public/12686/2377149/96b495ea70f3b1ba.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.