Du är här

2017-10-13

Magnolia Bostad AB: Kommuniké från Magnolia Bostad AB:s extra bolagsstämma den 13 oktober 2017

Magnolia Bostad AB höll under fredagen den 13 oktober 2017 extra
bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till
den fullständiga kallelsen till bolagsstämman och det fullständiga
förslaget. Kallelse till bolagsstämman samt fullständigt förslag
finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.magnoliabostad.se.

Ny minoritetsägandestruktur

Stämman beslutade att godkänna införandet av den nya
minoritetsägandestruktur som föreslagits stämman.

Bolagets verkställande direktör Fredrik Lidjan är, genom det av honom
helägda bolaget Fredrik Lidjan AB ("FLAB"), sedan tidigare
minoritetsaktieägare i två av Magnolia Bostads dotterbolag. Det ena
dotterbolaget, i vilket FLAB innehar 10 procent av aktierna, har
bedrivit samtliga fastighetsutvecklingsprojekt i koncernen som
huvudsakligen utgörs av hyresrätter (dock förenat med vissa övriga
kriterier). Aktierna i det andra dotterbolaget, vars verksamhet
utgörs av hotellutveckling, ägs till 24 procent av FLAB.

Avsikten med den nya minoritetsägandestrukturen, som består av ett
åttaprocentigt ägande i två av Magnolia Bostads dotterbolag som ska
äga samtliga hotellutvecklingsprojekt fram till och med den 31
december 2020 respektive samtliga övriga investeringar i koncernen
fram till och med den 31 december 2022, och ersättandet av den
befintliga minoritetsägandestrukturen, är att FLAB, genom minskning
av sin ägarandel från 10 respektive 24 procent till 8 procent, får
samma ägarandel i samtliga nya investeringar i koncernen, oavsett
typ, vilket innebär att den potentiella risken för intressekonflikter
elimineras.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen har i direkt anslutning till extra bolagsstämman beslutat
att godkänna de avtal som ligger till grund för den nya
minoritetsägarstrukturen.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, VD Magnolia Bostad
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som
bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva
lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av
en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG)
är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar
Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på
www.magnoliabostad.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/magnolia-bostad-ab/r/kommunike-fran-magnolia-b...
http://mb.cision.com/Main/12686/2367428/736194.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.