Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 26 JULI

=================

- Tyskland: IFO-index juli kl 10.00

Återöppning och återhämtning från pandemin lyfter barometrar på bred front och IFO-index väntas fortsätta upp i juli från förra månadens 101,0, som var den högsta nivån sedan hösten 2018. Det kan noteras att inköpschefsindex för Tyskland steg till rekordnivåer i juli.

Unicredit tror på en fortsatt uppgång för IFO-index, till 102,2, men där takten i uppgången bromsar in till följd av att osäkerheten kring deltavarianten väntas dämpa framtidsutsikterna. Bedömningen av nuläget spås dock fortsätta upp med den fortsatta återhämtningen.


ONSDAG DEN 28 JULI

=================

- SCB: detaljhandel juni kl 9.30

Svensk detaljhandel har gått starkt genom pandemin och nu har även krisbranscherna kläder och skor visat tecken på att vända upp igen. Samtidigt innebär minskade restriktioner att en ökad tjänstekonsumtion ska konkurrera om konsumenternas plånböcker.


- Fed: räntebesked kl 20.00

Marknaden fokuserar på eventuella signaler om en nedtrappning av tillgångsköpen (tapering), men förväntningarna är ganska lågt ställda på att det kommer att tas beslut om detta nu. Bland annat har Fed-chefen Jerome Powell nyligen inför kongressen talat om att Fed fortsatt inte sett de "substantiella ytterligare framsteg" vad gäller sysselsättning och inflation som de ställt upp som krav för att inleda tapering.

"Som Fed-chefen Powell förklarade nyligen i sitt framträdande inför kongressen anser den amerikanska centralbanken att den fortfarande är för långt ifrån sina mål för att i detta skede signalera en gradvis exit från sitt obligationsuppköpsprogram", skriver Commerzbank i sitt veckobrev.

De menar dock att den snabbt stigande inflationen, där KPI-inflationen steg till 5,4% i juni (högsta sedan 2008) ökar pressen på Fed och att de därför möjligen kan börja förbereda marknaderna för kommande tapering nu. En möjlighet som nämns bland bedömare är att Fed kan signalera att besked är att vänta vid nästa möte i september.


TORSDAG DEN 29 JULI

=================

- KI: konjunkturbarometer juli kl 9.00

Barometerindikatorn, som väger samman stämningsläget bland företag och hushåll, steg till rekordhöga 119,8 förra månaden, där läget i alla sektorer är klart starkare än normalt.

Danske Bank tror dock att det kan vara dags för en liten dämpning nu i juli när rekylen från pandemiåret 2020 börjar gå över och ekonomin går in i en mer normal fas.


- SCB: BNP (prel) 2 kv kl 9.30

Den svenska ekonomin växte 0,8% q/q under det första kvartalet och inkommande data åt det svagare hållet tyder på att tillväxten kan komma att växla ned något under det andra kvartalet.

"Trots att vissa sentimentindikatorer har stigit till rekordhöga nivåer har faktiska hårddata fram till maj varit mindre optimistiska och vi förutspår att BNP ökade i blygsam takt under det andra kvartalet", skriver SEB i ett marknadsbrev där de spår att BNP ökade 0,6% q/q följet av ett starkare uppsving under det tredje kvartalet.

Samtidigt publiceras också BNP-indikatorn för juni, som ger en mer detaljerad bild av konjunkturförloppet under själva kvartalet.


- SCB: arbetslöshet juni kl 9.30

SCB:s officiella arbetslöshetsstatistik AKU är både svårtolkad och volatil till följd av den stora omläggning som gjorts vid årsskiftet. AKU har under året visat på en klart svagare utveckling på arbetsmarknaden än Arbetsförmedlingens statistik och diverse vägledande indikatorer, som anställningsplaner. Arbetslösheten låg enligt SCB i maj kvar på säsongsrensade 9,1%.


- USA: BNP (est) 2 kv kl 14.30

Återhämtningen fortsätter i den amerikanska ekonomin, men på senare tid har det varit stort fokus på att momentum ser ut att tappa fart, bland annat på grund av de många flaskhalsarna i ekonomin. Detta har gjort att det andra kvartalets BNP-tillväxt inte väntas bli fullt lika hög som ekonomerna trodde tidigare, men i korten ligger ändå en mycket stark BNP-tillväxt på 8,0% uppräknat i årstakt, enligt Trading Economics konsensusprognos.


FREDAG DEN 30 JULI

=================

- EMU: BNP (prel) 2 kv kl 11.00

Efter att BNP krympte 0,3% q/q under det första kvartalet väntas lättade restriktioner ha gett en rejäl återhämtning under det andra kvartalet. Frågan är främst hur stark uppsvinget kommer att bli. Analytikerna i Trading Economics konsensusprognos tror på 1,5% q/q.

Även det tredje kvartalet ser starkt ut, enligt bedömare, med bland annat starka konjunktursignaler i form av fortsatt stigande inköpschefsindex i juli. Deltavarianten är dock en risk.


- EMU: KPI (prel) juli kl 11.00

Inflationen har stigit mer än väntat i år, även om den sjönk tillbaka något i juni, till 1,9%. Inflationen väntas nu växla upp igen i juli, medan kärninflationen kan ticka ned från förra månadens 0,9% på grund av tekniska faktorer till följd av förskjutna sommarreor. Detta innebär dock att kärninflationen i så fall studsar upp igen i augusti.

Såväl ECB som andra bedömare räknar med att inflationen kommer att dämpas igen framöver och att ECB:s bekymmer fortsatt blir att få upp inflationen varaktigt till 2%.


- USA: privatkonsumtion och inflation (PCE) juni kl 14.30

Fokus på PCE-inflationen, som väntas fortsätta upp från förra månadens 3,4% efter att KPI-inflationen i juni kom in oväntat högt, på 5,4%, den högsta inflationen sedan 2008. Även privatkonsumtionen kan bli av intresse, för att bedöma styrkan i återhämtningen.
Författare Direkt-SE