Du är här

2017-05-22

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 22 MAJ

=================

kl 15.00: EMU: eurogruppsmöte

Grekland står återigen högt uppe på agendan. Efter att ha gått med på
reformåtgärder (främst betydande sänkningar av pensionerna) är chansen,
enligt EU-källor, 50-50 för att eurogruppen på måndag kan enas om denna
reformomgång för Grekland, inklusive skuldlättnader.

En uppgörelse skulle innebära att eurogruppen kommer att kunna besluta om
nästa delutbetalning i tid för Greklands lånebetalning på 7 miljarder euro i
juli.

Det skulle också betyda att IMF kan delta i räddningsprogrammet fullt ut och
bidra med nödlån. IMF har satt som villkor att Greklands skuld är uthållig.

Utgångspunkten för diskussionen om skuldens uthållighet är de skuldlättnader
som beslutades i maj ifjol på kort sikt, medellång sikt och lång sikt.

Eurogruppen ska också diskutera det ekonomiska läget mot bakgrund av
kommissionens prognos från den 11 maj, och även kontrollera att eftervården
av Spaniens bankräddningsprogram löper på bra.

TISDAG DEN 23 MAJ

=================

kl 9.30: SCB: arbetslöshet april

Väntas ha stigit till 7,1% i april från 6,8% i mars, ej säsongsrensat, enligt
SME Direkts enkät bland analytiker.

Säsongsrensat väntas arbetslösheten ha stigit till 6,6% i april, från oväntat
låga 6,4% i mars.

Nordea räknar med ett litet och tillfälligt bakslag i april, med lägre
sysselsättning på månadsbasis och en mindre uppgång i arbetslösheten från
månaden före.

"Låt det inte bli något missförstånd: arbetsmarknaden är mycket stram",
skriver de i ett kundbrev.

Swedbank bedömer att styrkan i AKU inte är hållbar på sikt.

"Den starka utvecklingen under det första kvartalet är troligen inte hållbar
utan vi räknar med att det blir en rekyl uppåt i arbetslösheten under det
andra kvartalet", skriver de och noterar att Riksbanken gör en liknande
bedömning.
kl 10.00: Tyskland: IFO-index maj

I april steg IFO-index över klimatet inom näringslivet i Tyskland oväntat till
112,9, från 112,4 i mars, väntat var ett oförändrat index.

Näringslivsföreträdarna var klart mer positiva än väntat om det aktuella
läget, men oväntat negativa om framtiden.

I maj väntas IFO-index har stigit en aning till 113,1.

Nordea tror på en liten positiv effekt från Emmanuel Macrons seger i det
franska presidentvalet.

ONSDAG DEN 24 MAJ

=================

kl 9.00: KI: konjunkturbarometer maj

Steg oväntat mycket i april efter en rejäl uppgång i tillverkningsindustrin
och stärkt konsumentförtroende.

Barometerindikatorn väntas i maj ha sjunkit tillbaka något till 111,8, från
112,8 i april.

Konfidensindikatorn för industrin (MCI) spås ha vänt ner till 118,4 från
123,2, medan hushållens förtroende för ekonomin däremot väntas ha ökat något
till 103,7 från 103,4.
kl 9.30: Riksbanken: rapport om finansiell stabilitet

I den förra stabilitetsrapporten (i november) konstaterade Riksbanken att det
svenska banksystemet är sårbart genom sin storlek, koncentration och
sammanlänkning. Bankerna är exponerade mot likviditetsrisker, och det är
viktigt att se till att de har tillräckligt med kapital.

Riksbanken såg det också som nödvändigt att hantera riskerna med de fortsatt
höga och stigande bostadspriserna och hushållens ökande skuldsättning.

Att stärka bankernas och hushållens motståndskraft har varit ett återkommande
tema och togs även upp av riksbankschef Stefan Ingves i hans årliga anförande
på Handelshögskolan den 16 maj. För banker kan det gälla bruttosoliditetskrav
och för hushåll skuldkvotstak och minskade ränteavdrag.
kl 10.00: EMU: PMI (prel) maj

I april steg det sammanvägda indexet för industrin och tjänstesektorn
(composite) i euroområdet till 56,8, från 56,4 i mars.

Chris Williamson, chefekonom på Markit, sade att PMI visar en ekonomi som
växer i en "uppmuntrande robust" takt och att riskerna rör sig från nedsidan
till en mer balanserad situation.

Commerzbanks ekonomer tror att PMI mycket väl kan ha toppat eftersom impulsen
från den globala ekonomin verkar ha försvagats. De pekar på att globala
inköpschefsindex utanför euroområdet sjönk i mars och april.

"Tidigare har det korresponderande indexet för eurozonen följt efter med en
eller två månaders fördröjning", skriver Commerzbank i ett kundbrev. De
lyfter bland annat fram att de underliggande problemen i Kinas ekonomi
återigen gjort sig påminda.

Nordea räknar inför majutfallet med att den senaste tidens uppgång ska plana
ut, men att det kombinerade indexet ska ligga kvar på en hög nivå.

"Marknadsreaktionerna blir sannolikt små, men lutar mot en negativ
överraskning eftersom PMI redan ligger på en hög nivå och även en ytterligare
uppgång i PMI-talen verkar inte garantera en snabbare BNP-tillväxt", skriver
Nordea i ett kundbrev.

Konsensus för det sammanvägda indexet ligger på 56,6 för maj.
kl 15.45: USA: Markit PMI (prel) maj

Efter att ha sjunkit sedan årsskiftet väntas detta inköpschefsindex nu ha
stigit till 53,4 från 52,8 föregående månad. Motsvarande index från ISM har
sjunkit de senaste två månaderna efter en successiv uppgång under ett halvår.

Bland de regionala indexen sjönk Empire till -1,0 från 5,2 medan Philadelphia
Fed steg till 38,8 från 22,0.
kl 20.00: Fed: protokoll från FOMC-mötet den 3/5

Vid mötet lämnade Fed som väntat räntan oförändrad, efter att ha höjt i mars.

Credit Suisse konstaterar att FOMC-uttalandet efter mötet i maj var utan några
direkta överraskningar, men att protokollet kan ge mer insikt i den väntade
policyriktningen.

Uttalandet erkände viss svaghet i inflations- och tillväxtdata men tonade
uttryckligen ned betydelsen av detta och såg det som övergående.

"Vi skulle därför inte bli överraskade om Fed indikerar att det kan vara
lämpligt att höja räntan igen 'relativt snart' om data berättigar detta
(upprepat språkbruk från februariprotokollet)", skriver Credit Suisse.

De kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt diskussionen om inflationen.
Sannolikt såg de flesta KPI-utfallet i mars som en tillfällighet men varje
tecken på tvivel om inflationsbanan kommer tolkas duvaktigt, särskilt i
ljuset av en andra besvikelse i april-KPI (släppt efter maj-mötet).

Mer diskussion väntas ha skett om balansräkningen och policyn för
återinvesteringar, men inget avgörande väntas komma, utan diskussionen i
stället i stort återspegla den tidigare offentliga kommunikationen, skriver
Credit Suisse.

Detta budskap har varit att en minskning av balansräkningen ska ske gradvis
och vara väl kommunicerad, för att inte störa marknaderna.

Den senaste tidens politiska turbulens i USA har fått marknaden att till viss
del börja dra ned sannolikheten för att det blir en räntehöjning i juni.

"Men så länge som det inte blir någon stor nedgång på finansmarknaderna och
ekonomiska data är i linje med förväntningarna så kommer Fed gå vidare och
höja räntan", skriver Commerzbank.

TORSDAG DEN 25 MAJ

==================

Opec: möte i Wien

Oljepriset handlas fortsatt högre jämfört med förra mötet, även om det fallit
tillbaka från toppen runt 60 dollar per fat i början av året.

Beslut ska nu fattas om de produktionsbegränsningar (som initierades i
november och gällt första halvåret) ska förlängas. Flera länder har indikerat
att de är redo att göra detta, bland annat Saudiarabien och Ryssland.

Det avtalet innebar att Opec skulle minska produktionen med cirka 1,2 miljoner
fat per dag (till cirka 32,5 miljoner) medan länder utanför Opec skulle
minska med 0,6 miljoner fat per dag.

Nordea konstaterar att mötet kommer att bli viktigt eftersom ett beslut om
förlängt avtal kan dra upp oljepriset till 53-57 dollar per fat medan det kan
sjunka till 44-50 dollar om det inte blir någon förlängning.

Opec befinner sig i ett besvärligt läge. Den extremt svåra balansakten att
minska produktionen för att få bort överutbudet har visat sig vara mer
svårhanterlig än väntat.

I början var produktionsavtalet från november en framgång då oljepriserna steg
mer än 10 procent, men den snabbare än väntade återkomsten av amerikansk
skifferolja gör Opecs mål mycket svårare att nå denna gång.

"Det är egentligen inte ett alternativ att inte förlänga avtalet då marknaden
skulle förlora förtroendet för Opecs roll som 'swing producer' och Opec
skulle kapitulera för amerikansk skiffereffektivitet", skriver Nordea.

Saudiarabiens oljeminister har uppgett att koalitionen kommer att göra vad som
krävs för att rebalansera marknaden, men med olika politiska och ekonomiska
intressen inom koalitionen (inom och utanför Opec) som går emot varandra så
kommer det att bli svårt. Det finns en uppenbar risk att de kommer att
misslyckas med att åter få upp oljepriserna, skriver Nordea.

FREDAG DEN 26 MAJ

=================

kl 14.30: USA: BNP (prel) 1 kv

Det första estimatet visade en uppgång på 0,7 procent (annualiserat), bland
annat med svag privatkonsumtion. Nu väntas en upprevidering till 0,9 procent
i spåren av bland annat högre investeringar och större lagerbidrag.

Första kvartalet har under senare år varit osedvanligt svagt, bland annat på
grund av problem med säsongskorrigering. Federal Reserve tonade också vid
sitt möte i maj ned betydelsen av inbromsningen första kvartalet, och såg den
som tillfällig.
kl 14.30: USA: order varaktiga varor april

Väntas ha sjunkit 1,8 procent under månaden, men stigit 0,4 procent exklusive
fordon.

Commerzbank noterar att de privata investeringarna har ökat sedan hösten 2016,
och högre företagsvinster är sannolikt den främsta orsaken till detta. Det
faktum att orderingången väntas vara oförändrad i april betyder inte att
denna trend är över. Order på kapitalvaror väntas fortsätta öka men har
motverkats av volatila flygorder och försvarsbeställningar.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.