Du är här

2018-07-27

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAN

STOCKHOLM (Direkt) Flera centralbanksbesked i veckan där mest fokus ligger på
Bank of Japan och Bank of England. Veckan inleds med svensk BNP och i slutet
kommer den viktiga amerikanska jobbrapporten.

MÅNDAG DEN 30 JULI

==================

kl 9.30: SCB: BNP (prel) 2 kv

Väntas ha växt med 0,4 procent under andra kvartalet jämfört med närmast
föregående kvartal. Prognosintervallet spänner mellan 0,3 och 0,5 procent.

Jämfört med motsvarande kvartal 2017 väntas BNP ha ökat med 2,5 procent.
Prognosintervallet spänner här mellan 2,3 och 2,7 procent.

Riksbankens senaste prognos i juli, som baseras på säsongsrensade data, pekade
mot att BNP ska ha ökat 2,6 procent under första kvartalet jämfört med
motsvarande kvartal 2017.

Nordea skriver att en liten nedväxling väntas sedan varuexporten planat ut.

kl 14.00: Tyskland: KPI (prel) juli

Konsumentpriserna väntas öka med 0,4% m/m och inflationstakten väntas uppgå
till 2,1%.

TISDAG DEN 31 JULI

==================

kl 11.00: EMU: KPI (prel) juli

Inflationstakten väntas ha varit 2,0% i juli. Kärninflationen väntas samtidigt
uppgå till 1,0%.

kl 11.00: EMU: BNP (est) 2 kv

Spås ha ökat 0,4% m/m och 2,3% y/y.

Tillväxttakten har minskat från förra året då samtliga kvartal steg omkring
0,7% m/m. Enligt Commerzbank är en anledning sannolikt ökad osäkerhet kring
amerikansk handelspolitik, men banken pekar också på svagare ledande
indikatorer som orderingång som börjat peka på en svagare tillväxt.

BOJ: räntebesked

Under senaste veckorna har det kommit rapporter om att BOJ kan diskutera en
mer flexibel penningpolitik med anledning av den nuvarande penningpolitikens
negativa effekter på finansiella institut.

Enligt rapporterna ska det handla om en eventuell ändring av målet för den
tioåriga räntan, som nu ligger runt noll.

Nomura skriver dock inför mötet att det kommer diskuteras och övervägas men
att det inte blir några ändringar.

Nordea skriver att det skulle vara en stor överraskning om det kommer ett
besked från BOJ vid tisdagens möte. Om det kommer skulle banken dock tolka
det mer som en riktad insats för att hjälpa bankernas lönsamhet än en
hökaktig policysignal.

"Balansräkningen kommer fortsätta växa i Japan, om än i långsammare takt.
Inflationen är fortfarande under 1% i Japan, varför det är för tidigt att
tala om ett slut på den lätta penningpolitiken", skrev Nordea.

ONSDAG DEN 1 AUGUSTI

====================

kl 8.30: Silf/Swedbank: industri-PMI juli

Väntas ha stigit til 54,8 i juli från i juni.

Konjunkturinstitutets (KI) julibarometer visade en uppgång i index för
tillverkningsindustrin, till 118,1 från 115,9 i juni. Siffrorna var bättre än
den förväntade nedgången till 115,3 i SME Direkts enkät för juni.

I juni sjönk industri-PMI till 54,2 från 55,8 i maj, svagare än väntade 55,8
enligt SME Direkts enkät.

Delindex för orderingången hade det största negativa bidraget till PMI-total,
vilket följdes av produktion och sysselsättning.

kl 14.15: USA: ADP sysselsättning privat sektor juli

Väntas uppgå till 175.000 i juli, från 177.000 i juni. Inför fredagens
officiella jobbrapport spås den privata sysselsättningen öka med 190.000.

kl 16.00: USA: ISM industri-PMI juli

Den starka amerikanska ekonomin har inte visat några tecken på att sakta ned.
BNP steg 4,1% i beräknad årstakt i andra kvartalet enligt det första
estimatet. ISM väntas sjunka till 59,8 från 60,2 förra månaden.

Det amerikanska näringslivet väntas än så länge inte störas av allt tal om
handelskonflikter och regionala indikatorer har bara backat marginellt
senaste månaden, skrev Commerzbank.

"På medellång sikt väntas dock ökad protektionism slå mot ekonomin. Regionala
undersökningar, till exempel, visar att företag nu är mindre villiga att
investera över en period på sex månader", skrev Commerzbank, som tror att ISM
kommer backa lite från höga nivåer till 59,8 jämfört med 60,2 i maj.

kl 20.00: Fed: räntebesked

Inför mötet, där Fed inte väntas göra några förändringar, har mycket handlat
om Donald Trumps kommentarer kring centralbankens höjningar.

Presidenten sade i en intervju med CNBC att han inte gillade räntehöjningarna
då åtstramningen "skadar allt vi gjort" för ekonomin.

En näst intill enig ekonomkår menade dock att kommentarerna väntades ha liten
effekt på Feds förda policy, om något skulle de leda till snabbare
åtstramning.

Commerzbank skriver att Fed-chefen Jerome Powell nu står inför uppgiften att
börja förbereda marknaden för en förändring i kommunikationen.

Pressmeddelandet väntas inte ändra på förväntningarna om en höjning i
september, enligt Commerzbank kommer marknaden i stället att fokusera på
huruvida modeorden "för närvarande" dyker upp.

"Om de gör det skulle det vara en tydlig signal att nästa år bidrar med mer
osäkerhet gällande hur många framtida räntehöjningar det blir och när", skrev
Commerzbank.

TORSDAG DEN 2 AUGUSTI

=====================

kl 13.00: BOE: räntebesked

Väntas höja räntan med 0,25 procentenheter till 0,75.

Danske Bank tror att BOE är för optimistisk gällande inflationen men att den
penningpolitiska kommittén är mer oroad för att ekonomin ska överhettas.
Danske Bank tror inte att det blir några större förändringar gällande tonen
och BOE bör upprepa budskapet att höjningar kommer vara gradvisa och
begränsade.

Commerzbank pekar på att det finns argument för BOE att avvakta och nämner
bland annat svagare löneökningar än väntat och osäkerhet kopplad till brexit.
Att BOE inte gjort något för att dämpa förväntningarna på en höjning ser dock
banken som ett tecken på att det blir av.

FREDAG DEN 3 AUGUSTI

====================

kl 14.30: USA: handelsbalans juni

Underskottet väntas uppgå till 43,1 miljarder dollar i juni, enligt Reuters
prognosenkät. Vilket också var utfallet i maj.

Preliminär handelsdata visade att varuexporten dämpades något med breda
nedgångar i flera produktkategorier, skriver Nomura i ett veckobrev.

kl 14.30: USA: sysselsättning juli

Väntas ha ökat med 195.000 i juli efter 213.000 i juni, enligt Reuters
estimatsammanställning. De genomsnittliga timlönerna väntas ha ökat med 2,7%
medan arbetslösheten väntas sjunka till 3,9% från 4,0% förra månaden.

Capital Economics, som spår en ökning med 220.000, skriver att den
underliggande sysselsättningstrenden är ovanligt stark för det här skedet i
cykeln. Det mesta av styrkan hänger ihop med en vändning i ökningstakten för
jobb inom tillverkningsindustrin.

kl 16.00: USA: ISM tjänste-PMI

Väntas ha sjunkit något till 59,0 från 59,1 i juni, enligt Reuters
prognossammanställning.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.