Du är här

2018-03-15

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA PÅ TORSDAGEN

kl 8.00: Prospera: inflationsförväntningar - stora enkäten

I föregående stora mätning, i december, hade inflationsförväntningarna i hela
gruppen dämpats något för alla perioder, till 1,8, 2,0 respektive 2,1
procent, för KPI. KPIF-förväntningarna, som mättes för första gången,
uppmättes till 1,9, 1,9 respektive 2,0 procent.

Nedgångarna i förväntningarna speglade därmed den dämpning som hade noterats i
de faktiska inflationsutfallen under hösten efter att inflationstakten
tillfälligt överstigit 2 procent under sommaren, och fortsatt svaga
inflationsutfall under vintern skulle därmed kunna öppna för en ytterligare
dämpning i förväntningarna i denna mätning.

Danske Bank noterar i ett kundbrev att inflationsförväntningarna ändå, i
snitt, ligger i linje med inflationsmålet, vilket är positivt för Riksbanken.
Danske-ekonomerna rekommenderar dock att man tittar lite extra på
löneförväntningarna, som har förblivit låga samtidigt som
inflationsförväntningarna tidigare vänt upp från låga nivåer.

"Skälet till att Riksbanken nyligen reviderade ner inflationsprognoserna
(2018) var att just löneutvecklingen på nytt inte levt upp till
förväntningarna", skriver Danske-ekonomerna.

De tillägger att Riksbankens löneprognos ändå är betydligt mer "optimistisk"
än arbetsmarknadens parter.

"Enligt den senaste mätningen räknade arbetsgivarna med en löneökningstakt om
två

år på 2.4% och motsvarande siffra för facken var 2.8% - en ganska begränsad
skillnad.

Riksbanken å sin sina räknar med 3.4% - utanför intervallet alltså", skriver
Danske-ekonomerna.

kl 9.30: SCB: arbetslöshet februari

Den säsongsrensade arbetslösheten väntas ha legat kvar på 6,5%.

kl 10.00: Norges Bank: räntebesked

Norges bank har hållit styrräntan oförändrad på 0,50 procent sedan mars 2016,
och det lär knappast ske någon förändring efter detta möte. Mer intressant
blir sannolikt om de nya prognoserna i den penningpolitiska rapporten antyder
någon förändring i ränteutsikterna framöver, i synnerhet givet att Norges
Bank nu har sänkt sitt inflationsmål till 2,0%, från 2,5% tidigare.

I föregående penningpolitiska rapport, i december, justerades räntebanan upp
något på längre sikt men inte så mycket på kortare sikt, och budskapet från
banken var att räntan skulle ligga kvar på 0,5% till hösten 2018 för att
därefter stiga gradvis.

Ekonomerna på Nordea i Oslo tycker dock att en allt stramare arbetsmarknad,
och det faktum att inflationen närmar sig Norges Banks nya mål, talar för att
räntan bör höjas redan i september.

"Vi har haft en positiv syn på Norges ekonomi länge, en fortsatt stramare
arbetsmarknad och en utplaning på bostadsmarknaden under våren, men
utvecklingen de senaste månaderna har överraskat även oss på den positiva
sidan", skriver Nordea-ekonomerna.

"Vi reviderar därför vår prognos för Norges bank och tidigarelägger den första
höjningen från december till september. Vi spår också en extra höjning under
2019, till två totalt", fortsätter de.

SEB i Oslo tror också att Norges Banks nya räntebana kan komma att signalera
en högre sannolikhet för att en första räntehöjning kommer i september.

"Vi räknar med att banken lyfter den korta änden i räntebanan något, för att
signalera en första höjning i september som det mest troliga utfallet... Det
är en mycket modest revidering från decemberbanan, men speglar bankens
försiktiga hållning beroende på osäkerheten om effekterna när räntan är
väldigt låg", skriver Erica Blomgren på SEB i Oslo i ett kundbrev.

kl 13.30: USA: Philadelphia Fed index mars

Indexet vände upp till 25,8 i februari, från 22,2 i januari, vilket var väl
över väntade 21,1. Nu pekar dock prognoserna mot en dämpning till 22,5 i
mars.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.