Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-07

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 10 JULI

==================

kl 8.00: Norge: KPI juni

Norsk inflation har sjunkit markant det senaste året och trenden väntas ha
fortsatt i juni. Prognoserna pekar mot att KPI-inflationen ska ha sjunkit
till 1,7%, från 2,1% i maj, medan kärninflationstakten väntas ha sjunkit till
1,4% från 1,6%.

Fortsatt sjunkande inflation skulle dock inte överraska Norges Bank som
räknade med vikande prisökningstakten den närmaste tiden när man i juni ändå
valde att ta bort sänkningsbiasen i räntebanan. Enligt centralbanken talar
ökad aktivitet och sjunkande arbetslöshet för att prisökningstakten kommer
att stiga framöver.
kl 8.00: Tyskland: handels- och bytesbalans maj

Exporten väntas ha ökat med 0,3% medan importen väntas ha ökat 0,4%.
Sammantaget väntas utrikeshandeln ha genererat ett överskott på 18,3
miljarder euro.

I april utvecklades exporten, +0,9%, och framför allt importen, +1,2% starkare
än väntat. Resultatet blev att handelsöverskottet kom in under
förväntningarna på 18,1 miljarder euro.

ONSDAG DEN 12 JULI

==================

kl 8.00: TNS Prospera: inflationsförväntningar - penningmarknadens aktörer

Riksbanken har den senaste tiden fått allt mer lugnande besked från dessa
mätningar; enligt den stora mätningen i juni var förväntningarna i samtliga
löptider, ett, två och fem år, i närheten av 2-procentsmålet trots att
löneförväntningarna var fortsatt dämpade.

Denna mätning gäller endast förväntningarna bland penningmarknadsaktörer, i
juni var deras förväntningar marginellt lägre än för den totala populationen:
1,7% på ett års sikt, 1,9% på två år och 2,0% på fem år.
kl 14.30: Fed: Janet Yellens anförande inför kongressen publiceras

Fedchefens sedvanliga halvårsvisa rapport där hon redogör för, och besvarar
frågor om, det aktuella ekonomiska läget och utsikterna. Fedledamöternas nya
prognoser i juni antyder att tillväxtutsikterna inte har ändrats mycket sedan
senvintern, men arbetslösheten väntas nu bli klart lägre än man trott
tidigare och inflationen väntas bli lägre åtminstone på kort sikt.

Marknadsaktörer lär leta efter ytterligare indikationer om när Fed kan tänkas
inleda en försiktig bantning av balansräkningen och när räntan kommer att
höjas igen, och Janet Yellen kan kanske också ge en indikation om hur Feds
planer kan tänkas påverkas om kongressen inte lyckas enas om en höjning av
skuldtaket.
kl 16.00: Bank of Canada: räntebesked

Signaler från centralbankschefen Stephen Poloz har förberett marknaden på att
Kanadas centralbank kan bli den andra större centralbanken, efter Federal
Reserve, att även i handling ta steg mot en mindre expansiv penningpolitik,
även om inflationen ännu är relativt låg.

Stephen Poloz påpekade i en intervju med Handelsblatt nyligen att det är en
betydande ledtid mellan när ekonomin når fullt kapacitetsutnyttjande och när
inflationen tar fart, och om centralbanken bara reagerade på inflationen
skulle den aldrig nå inflationsmålet och alltid ligga två år för sent med
räntejusteringarna.

I Bloomberg News enkät räknar nu 13 av 21 tillfrågade ekonomer med att BOC
höjer styrräntan med 25 punkter, till 0,75%, redan vid detta möte. De övriga
tror att räntan lämnas oförändrad.
TORSDAG DEN 13 JULI

===================

kl 9.30: SCB: KPI juni

Efter att ha kommit in högre än väntat under senaste två månaderna väntas nu
en rekyl.

Enligt SME Direkts enkät spås KPI-inflationen ha sjunkit till 1,6% och
KPIF-inflationen till 1,7%, från 1,7% respektive 1,9% i maj.

Swedbank skriver i ett veckobrev att sommarrean på kläder och skor samt
sjunkande drivmedelspriser sätter nedåtpress medan priser för resande, högre
boendekostnader samt stigande priser inom rekreation och kultur går åt andra
hållet.

"Riskbilden, enligt vår bedömning, ligger snarast på nedsidan beroende bland
annat på den svaga försäljningen under våren som sannolikt innebär lite
större lager än normalt när reasäsongen inleds", skriver Swedbank.
Kina: handelsbalans juni

Maj-data var starka med ökningstal för export, +8,7%, och framför allt import,
+14,8%, klart över prognos (på årsbasis i USD-räkning). I juni väntas
exporten ha ökat 14,8% medan importen väntas ha ökat 14,0%, och handelsnettot
väntas visa ett överskott på 43,0 miljarder dollar.

FREDAG DEN 14 JULI

==================

kl 14.30: USA: KPI juni

Maj-utfallet blev en ny besvikelse då kärn-KPI-inflationen oväntat sjönk till
1,7% från 1,9% i april. Nu pekar prognoserna mot att kärninflationstakten ska
ha varit oförändrad på 1,7% i juni samtidigt som KPI-inflationen väntas ha
sjunkit till 1,7% från 1,9% i maj.

Credit Suisse New York konstaterar att den amerikanska kärn-inflationen nu har
upplevt "en av de värsta tremånadersperioderna på de senaste 60 åren", med en
genomsnittlig månadsförändring på 0,0%. Ekonomerna tror dock, liksom
flertalet Fedledamöter, att temporära faktorer kan förklara åtminstone delar
av svagheterna, och de räknar nu med att kärn-KPI ska ha stigit 0,2% jämfört
med i maj.
kl 14.30: USA: detaljhandel juni

Efter ett oväntat svagt utfall i maj, -0,3% såväl totalt som exklusive bilar,
väntas nu försäljningen ha ökat 0,1% totalt och med 0,2% exklusive bilar.

Credit Suisse New York noterar i ett kundbrev att konsumtionstillväxten
knappast matchar de höga nivåerna i slutet av 2016, men de bedömer ändå att
tillväxttakten privatkonsumtionen ökade till 2,6% under andra kvartalet, från
1,1% första kvartalet.
kl 15.15: USA: industriproduktion, kapacitetsutnyttjande juni

Maj-data överraskade negativt med en oförändrad produktionstakt då i synnerhet
produktionen inom tillverkningsindustrin kom in svagare än väntat, -0,4%.
ISM:s industriindex för juni antydde dock stark produktion i juni, och
prognoserna pekar nu mot att produktionen ska ha ökat 0,3%.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.