Du är här

2018-03-09

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER KOMMANDE VECKA

TISDAG DEN 13 MARS

==================

kl 11.00: OECD: interimsprognos

I föregående stora prognos, i november, väntade OECD att global-BNP skulle öka
3,7% i år och 3,6% 2019. Organisationen konstaterade att utsikterna hade
förbättrats på kort sikt, tilläxten beskrevs som den starkaste sedan 2010 och
uppgången var mer synkroniserad mellan länderna. OECD påpekade dock samtidigt
att det fortsatt krävdes mer åtgärder för att skapa en uthålligt högre och
inkluderande tillväxte på medellång sikt.

kl 13.30: USA: KPI februari

I januari var inflationstakten oförändrad jämfört med i december, såväl totalt
(2,1%) som för kärninflationen (1,8%), men det var ändå högre än väntat och
analytiker noterade särskilt att KPI exklusive livsmedel och energi steg med
0,3% mellan december och januari - den största månadsökningen på tolv
månader.

"Högre inflation är redan här och Fed kommer att tvingas svara snart", skrev
Capital Economics i en respons på statistiken.

Commerzbank noterar nu i ett kundbrev att många investerare nu oroar sig för
att perioden med låg inflation i USA är över, enligt bankens egen bedömning
är dock sannolikheten för en abrupt vändning till en inflation över målet,
efter flera år under, är tämligen låg. De påminner också om att kärnpriserna
steg med 0,3% i januari, jämfört med i december, såväl 2013 som 2016 och 2017
utan att inflationstakten steg uthålligt. Commerzbanks bedömning är
visserligen att USA-inflationen kommer att stiga, men endast gradvis, som ett
resultat av högre kapacitetsutnyttjande i ekonomin.

Konsensusprognoserna pekar nu mot en oförändrad inflationstakt i februari
jämfört med i januari, 2,1% för totala KPI och 1,8% för kärn-KPI, och att
prisökningen jämfört med januari var 0,2% för båda måtten.

ONSDAG DEN 14 MARS

==================

kl 3.00: Kina: industriproduktion, detaljhandel, investeringar februari

Ökningstakten för industriproduktionen väntas ha dämpats till 6,1% i februari,
från 6,2% i januari. För detaljhandeln väntas däremot en ökning till 9,8%,
från 9,4%.

kl 9.00: Valueguard: bostadspriser februari

Efter höstens nedgång vände bostadspriserna upp rejält i januari och ökade
3,4% m/m. Säsongsmässigt brukar priserna stiga kraftigt i januari, men de var
upp även säsongsrensat, med 0,7%, vilket förvånade bedömare.

Analytikernas förväntningar inför februaristatistiken spretar en del, med allt
ifrån en stark säsongsrensad uppgång till en möjlig nedgång, och de påpekar
att det finns osäkerheter i närtid med det skärpta amorteringskravet och ett
fortsatt stort utbud.

kl 9.30: SCB: KPI februari

I januari överraskade inflationen rejält på nedsidan och kom in klart under
Riksbankens inte ens veckogamla och nedjusterade prognos, mycket beroende på
en fortsatt svag utveckling för tjänstepriserna. I februari väntas återigen
ett utfall under Riksbankens prognos. Analytikerna i SME Direkts enkät räknar
med att KPIF-inflationen ligger kvar på 1,7% (Riksbanken har 1,9% i sin
prognos). KPIF exklusive energi väntas vara stabil på 1,5% y/y (Riksbankens
prognos är 1,7%).

kl 13.30: USA: detaljhandel februari

Utfallet för januari blev en besvikelse, -0,3% totalt och oförändrat exklusive
bilar, men det följde på en stark försäljningsutveckling under hösten. Enligt
vissa ekonomer kunde också det relativt svaga januariutfallet åtminstone
delvis förklaras av en lägre försäljning av presentkort under helghandeln
2017.

Prognoserna pekar nu mot att försäljningen återhämtade sig i februari och steg
med 0,3% såväl totalt som exklusive bilar.

TORSDAG DEN 15 MARS

===================

kl 8.00: TNS Prospera: inflationsförväntningar - stora enkäten

I föregående stora mätning, i december, hade inflationsförväntningarna i hela
gruppen dämpats något för alla perioder, till 1,8, 2,0 respektive 2,1%, för
KPI. KPIF-förväntningarna, som mättes för första gången, uppmättes till 1,9,
1,9 respektive 2,0%.

Nedgångarna i förväntningarna speglade därmed den dämpning som hade noterats i
de faktiska inflationsutfallen under hösten efter att inflationstakten
tillfälligt överstigit 2 procent under sommaren, och fortsatt svaga
inflationsutfall under vintern skulle därmed kunna öppna för en ytterligare
dämpning i förväntningarna i denna mätning.

Danske Bank noterar i ett kundbrev att inflationsförväntningarna ändå, i
snitt, ligger i linje med inflationsmålet, vilket är positivt för Riksbanken.
Danske-ekonomerna rekommenderar dock att man tittar lite extra på
löneförväntningarna, som har förblivit låga samtidigt som
inflationsförväntningarna tidigare vänt upp från låga nivåer.

"Skälet till att Riksbanken nyligen reviderade ner inflationsprognoserna
(2018) var att just löneutvecklingen på nytt inte levt upp till
förväntningarna", skriver Danske-ekonomerna.

De tillägger att Riksbankens löneprognos ändå är betydligt mer "optimistisk"
än arbetsmarknadens parter.

"Enligt den senaste mätningen räknade arbetsgivarna med en löneökningstakt om
två år på 2,4% och motsvarande siffra för facken var 2,8% - en ganska
begränsad skillnad.

"Riksbanken å sin sina räknar med 3,4% - utanför intervallet alltså", skriver
Danske-ekonomerna.

kl 9.30: SCB: arbetslöshet februari

Den säsongsrensade arbetslösheten väntas ha legat kvar på 6,5%.

kl 10.00: Norges Bank: räntebesked

Norges bank har hållit styrräntan oförändrad på 0,50% sedan mars 2016, och det
lär knappast ske någon förändring efter detta möte. Mer intressant blir
sannolikt om de nya prognoserna i den penningpolitiska rapporten antyder
någon förändring i ränteutsikterna framöver, i synnerhet givet att Norges
Bank nu har sänkt sitt inflationsmål till 2,0%, från 2,5% tidigare.

I föregående penningpolitiska rapport, i december, justerades räntebanan upp
något på längre sikt men inte så mycket på kortare sikt, och budskapet från
banken var att räntan skulle ligga kvar på 0,5% till hösten 2018 för att
därefter stiga gradvis.

Ekonomerna på Nordea i Oslo tycker dock att en allt stramare arbetsmarknad,
och det faktum att inflationen närmar sig Norges Banks nya mål, talar för att
räntan bör höjas redan i september.

"Vi har haft en positiv syn på Norges ekonomi länge, en fortsatt stramare
arbetsmarknad och en utplaning på bostadsmarknaden under våren, men
utvecklingen de senaste månaderna har överraskat även oss på den positiva
sidan", skriver Nordea-ekonomerna.

"Vi reviderar därför vår prognos för Norges bank och tidigarelägger den första
höjningen från december till september. Vi spår också en extra höjning under
2019, till två totalt", fortsätter de.

SEB i Oslo tror också att Norges Banks nya räntebana kan komma att signalera
en högre sannolikhet för att en första räntehöjning kommer i september.

"Vi räknar med att banken lyfter den korta änden i räntebanan något, för att
signalera en första höjning i september som det mest troliga utfallet... Det
är en mycket modest revidering från decemberbanan, men speglar bankens
försiktiga hållning beroende på osäkerheten om effekterna när räntan är
väldigt låg", skriver Erica Blomgren på SEB i Oslo i ett kundbrev.

kl 13.30: USA: Philadelphia Fed index mars

Indexet vände upp till 25,8 i februari, från 22,2 i januari, vilket var väl
över väntade 21,1. Nu pekar dock prognoserna mot en dämpning till 22,5 i
mars.

FREDAG DEN 16 MARS

==================

kl 14.15: USA: industriproduktion februari

Januariutfallet visade en oväntad nedgång med 0,1% (väntat +0,2) samtidigt som
decemberutfallet reviderades ner till +0,4% från de oväntat höga +0,9% som
rapporterats tidigare.

I februari väntas produktionen nu ha stigit 0,2%.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.