Du är här

2017-09-08

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER UNDER VECKAN SOM KOMMER

STOCKHOLM (Direkt) Under veckan som kommer publiceras en hel del viktig
inhemsk makrodata, som KPI, reviderad BNP och arbetslöshet. Dessutom släpper
TNS/Prospera sin stora enkät om inflationsförväntningarna, där även
arbetsmarknadens parter ingår.

Internationellt väntas också inflationsstatistik från bland annat
Storbritannien och USA, som även bjuder på detaljhandelssiffror.

Bank of England lämnar räntebesked på torsdag.

TISDAG DEN 12 SEPTEMBER

=======================

kl 9.30: SCB: KPI augusti

Inflationen har överraskat på uppsidan de senaste månaderna och i juli var
KPIF-inflationen 2,4%, över väntade 2,1% och över 2-procentsmålet för första
gången sedan december 2010. Bidragande var inte minst högre priser på
paketresor, som dragit upp inflationen efter en ny mätmetod.

Denna effekt väntas nu avta och inflationstakten därmed sjunka tillbaka i
augusti.

KPIF-inflationen väntas sjunka till 2,2% och KPI-inflationen till 2,1%, från
2,2% i juli. Det är samma prognoser som Riksbanken hade i sin prognosbana
från den senaste penningpolitiska rapporten.
kl 10.30: Storbritannien: KPI, PPI augusti

I juli var den brittiska KPI-inflationen oförändrad på 2,6%, jämfört i juni.
Väntat var en uppgång till 2,7%.

För augusti ligger förväntningarna på 2,8%, enligt Bloomberg News enkät.

Målet för Bank of Englands penningpolitik är en inflationstakt på 2 procent,
mätt som KPI.

Brittisk PPI väntas i augusti ha sjunkit tillbaka till 3,1% y/y, från 3,2% i
juli (då den kom in snäppet högre än väntat).
kl 14.00: Riksdagen: riksmötets öppnande

Det nya riksdagsåret inleds med regeringsförklaring från statsminister Stefan
Löfven.

För försvarsminister Peter Hultqvist kan det vara sista arbetsdagen eftersom
oppositionen har hotat med misstroendeförklaring mot honom.

ONSDAG DEN 13 SEPTEMBER

=======================

kl 8.00: TNS Prospera: inflationsförväntningar - stora enkäten

Det här kan vara en av de allra viktigaste rapporterna att följa för den som
vill försöka förutse kommande förändringar i Riksbankens penningpolitik
framöver, åtminstone enligt vad man kan utläsa av bankens senaste
penningpolitiska rapport.

I den konstaterar Riksbanken att prognoserna pekar mot att KPIF-inflationen
bedöms vara nära inflationsmålet under hela prognosperioden, men samtidigt
uttrycktes oro för känsliga inflationsförväntningar.

"För att inflationen ska stabiliseras runt inflationsmålet är det också
viktigt att inflationsförväntningarna är väl förankrade. Att inflationen
under en lång period har varit lägre än inflationsmålet innebär att det finns
en risk för att inflationsförväntningarna är känsligare än vanligt för
negativa överraskningar", skrev Riksbanken.

Att döma av dessa formuleringar kan man misstänka att Riksbanken vill se att
inflationsförväntningarna på lång sikt ska stabilisera sig på en något högre
nivå än de 2,1% som var noteringen i föregående stora undersökning i juni.
Historiskt, före de senaste årens nedgång, har de långsiktiga förväntningarna
legat på nivåer runt 2,3%.
kl 9.30: SCB: BNP (rev) 2 kv

Enligt SCB:s snabbversion från den 29 juli steg Sveriges BNP 1,7 procent under
andra kvartalet jämfört med första kvartalet, och med 4,0 procent jämfört med
andra kvartalet 2016, vilket var klart mer än väntat. Bland annat gav
investeringarna ett stort BNP-bidrag.

Detta utfall väntas nu ha reviderats ned något, till +1,5% under kvartalet och
+3,8% i årstakt enligt snittet i SME Direkts enkät.

TORSDAG DEN 14 SEPTEMBER

========================

kl 9.00: Valueguard: bostadspriser augusti

I juli steg Valueguards sammanvägda index för bostadspriserna i hela Sverige,
HOXSWE, med 0,3% jämfört med föregående månad, sjönk 0,4% under den senaste
tremånadersperioden och steg 9,5% under de senaste tolv månaderna.

Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, sade i en kommentar till
julistatistiken att de betraktar bostadsmarknaden som stark och stabil.

"Sommarens låga volymer gör det spännande att se om efterfrågan ökar
tillräckligt nu när utbudet exploderar. Nya utspel om skuldkvoternas koppling
till amorteringskravet kan skapa turbulens", sade han.
kl 9.30: SCB: arbetslöshet augusti

Enligt SME Direkts enkät bland analytiker väntas arbetslösheten ha sjunkit
till 6,3% i augusti, från oväntat höga 6,6% i juli (då väntades en nedgång
till 5,9%).

Säsongsjusterat spås arbetslösheten ha sjunkit till 6,7%, från 7,1% (även det
klart över prognosen på 6,5%).

Swedbank noterar att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och räknar med
en rekyl nedåt i arbetslösheten till (säsongsrensade) 6,8 procent i augusti.
De tror att det ännu är för tidigt för arbetslösheten att börja trenda uppåt.

Antalet sysselsatta ökar stadigt samtidigt som arbetslösheten har fortsatt
nedåt, även om den har planat ut något på sistone.

Swedbank tycker att en alltmer tilltagande arbetskraftsbrist talar för en
successiv inbromsning på arbetsmarknaden.
kl 13.00: BOE: räntebesked

Commerzbanks Peter Dixon noterar att det är första gången sedan i mars som den
penningpolitiska kommittén är fulltalig, med nio medlemmar. Men eftersom den
ekonomiska bilden i stort sett är oförändrad jämfört med förra månaden så är
det inte troligt att den penningpolitiska hållningen ändras.

Minst en medlem, Michael Saunders, väntas hålla fast vid sitt krav på höjd
styrränta. I ett tal nyligen sade han att "inflationen har stigit klart över
målet, medan den lediga kapaciteten i ekonomin har absorberats snabbare än
väntat" och balansen mellan tillväxtoro och högre inflation är "bortom
gränsen för vad jag kan tolerera".

Commerzbank-ekonomen tillägger samtidigt att ett överraskande element i
BNP-utfallet för andra kvartalet var att hushållens konsumtion visade en svag
tillväxt, vilket speglar att hushållen inte kan fortsätta att använda sitt
sparande när inkomsterna pressas.

"Detta utgör en klar nedåtrisk mot tillväxtutsikterna, vilket troligtvis
kommer att få MPC att hålla igen", skriver Peter Dixon.

Dessutom ligger inflationen inte långt från sin förväntade topp vilket också
talar emot en stramare penningpolitik, speciellt eftersom lönetillväxten inte
har svarat.

"Därför misstänker vi att Saunders syn på räntorna kommer att vara i minoritet
en tid framöver", skriver han.

Credit Suisse tror att även BOE-ledamoten Ian McCafferty kommer att rösta för
räntehöjning.

Den brittiska styrräntan ligger på 0,25 procent.
kl 14.30: USA: KPI augusti

I juli kom såväl KPI som kärn-KPI in något lägre än väntat, vilket satte press
på både räntor och dollarn eftersom inflationsbesvikelsen fick
förväntningarna om en till räntehöjning i år från Federal Reserve att dämpas.

Tre av de fyra senaste månaderna har KPI kommit in under prognos och
inflationstakten successivt sjunkit från 2,7% till 1,6%, medan
kärninflationen sjunkit från 2,2% till 1,7%.

För augusti spås en KPI-inflation på 1,8% och en kärn-inflation på 1,6%.

Credit Suisse-ekonomerna i New York räknar med en viss förbättring i
hotellpriserna, som i juli registrerade det största fallet i seriens 50-åriga
historia.

Orkanen Harvey bidrog till att höja bensinpriserna med 5,6% m/m
säsongsjusterat, vilket bör medverka till att lyfta huvud-KPI med 0,3% m/m
och till 1,9% y/y från 1,7% i juli, enligt Credit Suisse.

"Ytterligare en inflationsbesvikelse skulle allvarligt ifrågasätta möjligheten
för en räntehöjning i december", skriver Credit Suisse i ett kundbrev.

De noterar att Fed-guvernören Lael Brainard i ett tal tidigare i veckan starkt
manade till försiktighet beträffande ytterligare räntehöjningar med tanke på
den svaga inflationen.

Ännu ett svagt KPI-utfall skulle förstärka hennes syn att den senaste tidens
låga inflationsutfall kan drivas av nedtryckt underliggande inflation,
snarare än mestadels tillfälliga faktorer.

"Enligt vår syn så bör kärninflationen gradvis förbättras de kommande
månaderna, vilket skulle göra att Fed fortsatt är på rätt spår för en höjning
i slutet på året", skriver Credit Suisse-ekonomerna.

FREDAG DEN 15 SEPTEMBER

=======================

kl 14.30: USA: detaljhandel augusti

Credit Suisse-ekonomerna i New York räknar med att detaljhandelsförsäljningen
sjönk med 0,3% m/m i augusti, främst på grund av svag bilförsäljning. Den
sjönk då till den lägsta nivån på tre år.

Nedgången väntas till en del motverkas av starkare bensinförsäljning.
E-handeln väntas också ha ökat.

Konsensus ligger på +0,1% m/m och exklusive bilar på +0,5%, enligt Bloomberg
News enkät.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.