Du är här

2017-08-29

Mälaråsen: Halvårsrapport 2017-01-01 - 2017-06-30

VD har ordet

Fastigheterna förvärvades 30 september 2016. Vid både första kvartalet
och halvårets utgång har fastigheterna värderats av extern värderare.
Det nya värdet på fastigheterna uppgår till 928,7 mkr vilket
motsvarar en värdeökning från förra kvartalet om 3,2 mkr. Det
bokförda värdet på fastigheterna med avdrag för uppskjuten skatt ger
en resultatpåverkan i andra kvartalet om 11,1 mkr. För mer
information gällande värderingen av fastigheterna hänvisas till
bolagets årsredovisning 2016.

Koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt
uthyrt fastighetsbestånd.

Finansiella nyckeltal*

2017-04-01 - 2017-06-30

·Hyresintäkter 14 572 tkr (0)

·Förvaltningsresultat 9 682 tkr (0)

·Resultat efter skatt 11 064 tkr (0)

·Resultat per aktie 4,11 kr (0)

·Totala tillgångar, 976 859 tkr (50)

·Likvida medel, 41 042 tkr (50)

·Eget kapital, 304 488 tkr (50)

·Belåningsgrad, 65% (LTV)

2017-01-01 - 2017-06-30

·Hyresintäkter 29 160 tkr (0)

·Förvaltningsresultat 19 352 tkr (0)

·Resultat efter skatt 80 133 tkr (0)

·Resultat per aktie 29,79 kr (0)

·Totala tillgångar, 976 859 tkr (50)

·Likvida medel, 41 042 tkr (50)

·Eget kapital, 304 488 tkr (50)

·Belåningsgrad, 65% (LTV)

*Bolaget bildades den 21 april 2016 och var vilande fram till att
fastigheterna förvärvades under september 2016.

Aktiedata

Moderbolaget har per utgången av kvartalet oförändrat 2 690 000
stamaktier.

Finansiell kalender

1. 2017-11-29, kvartalsredogörelse Q3
2. 2018-02-26, Bokslutskommuniké 2017

Revisorns granskning

Redogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29
augusti 2017.

Verkställande direktör, Joachim Carlsson,
joachim.carlsson@malarasen.se, +46 724 02 33 81

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger
bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och
Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta
och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder
fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och
däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.
Bolagets aktier handlas på Aktietorget sedan den 5 oktober 2016. För
mer information om Mälaråsen, besök www.malarasen.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/malarasen/r/halvarsrapport-2017-01-01---2017-0...
http://mb.cision.com/Main/14945/2335671/715346.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.