Du är här

2017-05-31

Mälaråsen: Kvartalsredogörelse för perioden januari- mars 2017

2017-05-31

Kvartalsredogörelse för perioden januari - mars 2017

Mälaråsen AB (publ)

559059-8594

VD har ordet

Fastigheternas bokförda värde uppgick till 847,6 mkr vid årsskiftet
vilket motsvarar fastighetsvärdet vid köpet. Vid kvartalets utgång
har fastigheterna värderats av en extern värderare vilket i enlighet
med värderingen ger ett nytt bokfört värde på fastigheterna om 925,5
mkr. Det bokförda värdet på fastigheterna med avdrag för uppskjuten
skatt ger en resultatpåverkan i första kvartalet om 60,8 mkr. För mer
information gällande värderingen av fastigheterna hänvisas till
bolagets årsredovisning 2016.

Koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt
uthyrt fastighetsbestånd. De två planerade fusionerna av dotterbolag
är genomförda enligt plan under april månad 2017.

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte fanns under
perioden januari 2016 - mars 2016. Moderbolagets ställning och
resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och
kommer således inte särredovisas.

januari - mars 2017

Hyresintäkter, tkr 14 588
Driftsöverskott, tkr 14 070
Förvaltningsresultat, tkr 9 510
Resultat efter skatt, tkr 69 069
Resultat per aktie, kr 25,68
Totala tillgångar, tkr 956 892
Likvida medel, tkr 22 858
Eget kapital, tkr 320 223
Belåningsgrad (LTV) 66 %

Aktiedata

Moderbolaget har per utgången av kvartalet oförändrat 2 690 000
stamaktier.

Finansiell kalender

2017-08-29, halvårsrapport

2017-11-29, kvartalsredogörelse Q3

Revisorns granskning

Redogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Ytterligare information

Verkställande direktör, Ida Fransson, ida.fransson@malarasen.se, +46
707 24 68 48

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj
2017.

För ytterligare information se www.malarasen.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/malarasen/r/kvartalsredogorelse-for-perioden-j...
http://mb.cision.com/Main/14945/2277536/682138.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.