Du är här

2017-05-17

Måleriföretagen i Sverige: Spegellockout från Måleriföretagen

Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen varslar åter igen om
spegellockout. Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska
Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk
och blockad. Målareförbundets andra varsel berör 16 hela företag och
ytterligare 3 arbetsplatser över hela landet.

- När Målareförbundet nu - mitt under pågående medling - går in och
trappar upp konflikten ytterligare måste vi göra allt vi kan för att
ta tillvara våra medlemmars intressen. Att göra en spegellockout är
därför nödvändigt, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

Måleriföretagen har under hela förhandlingsperioden arbetat hårt för
att parterna skulle kompromissa och i samförstånd kunna nå en
överenskommelse. Ändå valde Målareförbundet att under gårdagen varsla
om ytterligare stridsåtgärder.

- Jag kan bara beklaga att Målareförbundet, som ju är ett erkänt stridslystet fackförbund, väljer att ta fram stridsyxan så snart de inte får som de vill. Konflikten är något som kommer att drabba många företag och det är ingen i måleribranschen som tjänar på Målareförbundets agerande. En strejk har bara förlorare, säger Björn Hellman.

Spegellockouten är en neutraliseringsåtgärd för de företag som redan
omfattas av varslet och innebär ingen upptrappning av konflikten.
Lockouten omfattar enbart arbete som utförs av Svenska
Målareförbundets medlemmar på det företag och de arbetsplatser som
omfattas av förbundets eget varsel.

Genom spegellockouten får Måleriföretagen möjlighet att behålla viss
kontroll över processen. Måleriföretagen tar i och med lockouten över
det primära ansvaret för att bevilja dispens för de arbeten som
omfattas av lockouten.

Dispens från lockouten kommer att ges för arbeten som påtagligt
påverkar verksamheten inom särskilt samhällsviktiga funktioner som
vård, äldreomsorg, barnomsorg, skola samt känslig produktion främst
inom den exporterande konkurrensutsatta industrin.

Spegellockouten träder ikraft den 29 maj kl. 10.00.

Se konfliktobjektslista från Svenska Målareförbundet avseende uttagna
företag
(http://www.maleriforetagen.se/globalassets/dokument/avtal-2017/uttagna-o...).

För kommentarer, kontakta Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i
Sverige på 070-934 90 15 alt bjorn.hellman@maleriforetagen.se

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med
uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör
vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom
medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra
förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och
branschen i stort. Måleriföretagen företräder cirka 1300
medlemsföretag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/maleriforetagen-i-sverige/r/spegellockout-fran...
http://mb.cision.com/Public/1695/2267152/9e50354dfef1e220.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.