Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-07

Mandalay Resources Corporation går ut med de finansiella resultaten för det tredje kvartalet av 2016, kvartalsutdelningen, uppdaterad vägledning för räkens

Mandalay Resources Corporation
Press release

Mandalay Resources Corporation går ut med de finansiella resultaten för det
tredje kvartalet av 2016, kvartalsutdelningen, uppdaterad vägledning för
räkenskapsåret 2016 och initial vägledning för 2017

TORONTO, 2016-11-07 00:49 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources
Corporation (”Mandalay” eller ”Bolaget”) (TSX:MND) offentliggjorde i dag
intäkterna för det tredje kvartalet av 2016 på 48,5 miljoner USD, justerad
EBITDA på 13,8 miljoner USD och konsoliderat nettoresultat på 1,1 miljoner USD
före extraordinära poster eller 0,00 USD per aktie. Man kommer åt bolagets
oreviderade konsoliderade finansiella interimsresultat för de tre månaderna som
slutade den 30 september 2016, tillsammans med ledningens diskussion och analys
(”MD&A”) för denna period under bolagets profil på www.sedar.com och på
Bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta
pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är angivet.

I enlighet med Bolagets utdelningspolicy redovisade Mandalays styrelse en
kvartalsutdelning på 2,9 miljoner USD (6 % av de eftersläpande
bruttointäkterna), eller 0,0065 USD per aktie (0,0086 CAD per aktie), som
betalas ut den 24 november 2016 till aktieägare som är registrerade den 14
november 2016.

De konsoliderade intäkterna steg till 48,5 miljoner USD från 43,3 miljoner USD
under det tredje kvartalet av 2015, vilket till stor del berodde på ökade
priser på guld, silver och antimon. Justerad EBITDA steg proportionellt till
13,8 miljoner USD från 11,5 miljoner USD. Rörelseresultatet före skatt minskade
till 1,2 miljoner USD från 2,2 miljoner för samma kvartal under föregående år
och det konsoliderat nettoresultatet sjönk till 0,5 miljoner USD från 1,6
miljoner USD under det tredje kvartalet av 2015. Detta berodde på en
kombination av högre skatter vid Costerfield som har använt hela
underskottsavdraget och avskrivningen på 1,2 miljoner USD för mineralegendomar
och prospektering.

När Mark Sander, President och CEO för Mandalay, kommenterade de finansiella
resultaten för det tredje kvartalet av 2016, sa han ”Mandalay genererade starka
intäkter och justerat EBITDA under det tredje kvartalet av 2016, trots inverkan
från produktionsstoppet vid Cerro Bayo på grund av dödsolyckan som inträffade i
september (se Mandalays pressmeddelande från den 11 och 19 september samt den
12 oktober 2016). Den totala produktionen under det innevarande kvartalet var
34 586 guldekvivalenta uns, mindre än de 40 293 guldekvivalenta uns under förra
årets andra kvartal, vilket berodde på produktionsstoppet vid Cerro Bayo.
Produktionens kontantkostnad var högre under det innevarande kvartalet än under
det tredje kvartalet av 2015 (970 USD per guldekvivalent uns mot 783 USD per
guldekvivalent uns för samma period under förra året), vilket berodde på
fortlöpande rörelsekostnader som åsamkades vid Cerro Bayo under stoppet. Därför
beror de starkare finansiella resultaten främst på att metallpriserna har
stigit sedan det tredje kvartalet av 2015. Mandalay avslutade kvartalet med
74,6 miljoner i likvida tillgångar, en ökning från 45,7 miljoner USD i början
av kvartalet. Detta berodde till stor del på vårt nyliga teckningserbjudande
(se Mandalays pressmeddelande från den 26 juli 2016), samt en år-till-år ökning
av EBITDA.”

”Under kvartalet var den säljbara produktionen vid Cerro Bayo 2 831 uns guld
och 388 139 uns silver. Det var som förväntat betydligt lägre än under det
tredje kvartalet av 2015 (5 305 uns guld och 632 498 uns silver), vilket
berodde på den säkerhetsrelaterade begränsningen av verksamheten, tillsammans
med att den pågående övergången till Coyita- och Delia SE-gruvorna går
långsammare än planerat. Brytningskostnader per enhet och
bearbetningskostnader ökade under det innevarande kvartalet i jämförelse med
samma kvartal under förra året, vilket berodde på de fasta löpande kostnaderna
under produktionsstoppet. Inverkan från detta ledde till höga kontant- och
sammanlagda kostnader per säljbar silveruns som producerades.”

”Verksamheten vid Cerro Bayo återupptogs i Delia NW och SE såväl som på
anläggningen den 19 september; brytningen återupptogs vid Coyita den 12
oktober. Återupptagandet av aktiviteterna har gått bra. Men den begränsade
produktionen under flera veckor har fördröjt återställningen till utvecklat
skick och den efterföljande produktionstakten vid Cerro Bayo och vårt tidigare
förväntade mål för det fjärde kvartalet av 2016 har senarelagts till 2017.”

Mark Sander fortsatte, ”Under det tredje kvartalet av 2016 fortsatte
Costerfield med sina utmärkta rörelse- och finansiella resultat, och
producerade totalt 13 684 guldekvivalenta uns, till en kontantkostnad på 755
USD per guldekvivalent uns och en sammanlagd kostnad på 1 064 USD per säljbart
guldekvivalent uns. Efter att alla stora investeringar för den nuvarande
gruvplanen har slutförts vid Costerfield, genererar verksamheten nu ett
betydande fritt kassaflöde varje kvartal. Vi förväntar oss kunna lägga till
ytterligare livslängd för gruvan vid årslutsuppdateringen av reserverna och har
planerat för förnyade investeringsutgifter under 2017 för att utöka
avfallskapaciteten och ta upp investeringsutvecklingen på nytt för att stödja
den förlängda livslängden för gruvan.”

Mark Sander tillade, ”Vårt kvalitetskontrollprogram vid Björkdal fortsatte att
vara framgångsrikt under det tredje kvartalet, under vilket vi bearbetade en
genomsnittlig krosshalt på 1,35 gram per ton guld, betydligt högre än för samma
period under förra året (1,07 gram per ton). Som ett resultat levererade gruvan
en guldproduktion på 12 376 säljbara uns under kvartalet, jämfört med 9 761 uns
under 2015. Produktionens kontantkostnad sjönk till 897 USD per uns guld från
934 USD per uns guld, vilket var en effekt av den ökade produktionen. Under
kvartalet godkände styrelsen utvidgningsprojektet för anläggningen vilket
kommer att förbättra den sammanlagda guldåtervinningen när det är slutfört.
Förberedelsen av en detaljerad investeringsrapport för implementeringen av
sorteringen av metaller är långt framskriden. Slutligen ligger vi på spåret med
att slutföra den uppdaterade uppskattningen av Björkdals tillgångar och
reserver i början av december.”

Finansiellt sammandrag från det tredje kvartalet av 2016

Följande tabell sammanfattar Bolagets finansiella resultat för de tre och nio
månaderna som slutade den 30 september 2016 och 2015:

Three months Three months Nine months Nine
month
s
Ended September 30, 2016 Ended Ended Ended
September September September
30, 2015 30, 2016 30, 2015
$’000 $’000 $’000 $’000
Revenue 48 544 43 282 153 152 150
854
Adjusted EBITDA* 13 797 11 485 53 186 53 992
Income from mine operations 17 155 14 336 60 410 59 999
before depreciation and
depletion
Adjusted net income before 1 110 2 169 7 239 19 737
special items*
Consolidated net income 549 1 608 5 309 17 770
Cash capex 10 369 11 034 34 898 38 366
Total assets 384 875 349 399 384 875 349
399
Total liabilities 145 734 132 904 145 734 132
904
Adjusted net income/share* 0,00 0,01 0,02 0,04
Consol. netincome/share 0,00 0,00 0,01 0,04

* AdjustedEBITDA, adjusted net income before special items and adjusted net
income per share are non-IFRS measures. See ”Non-IFRS Measures” at the end of
this press release.

Intäktsökningen och det justerade EBITDA under det tredje kvartalet av 2016 i
relation till 2015 berodde i stort sett på högre realiserade metallpriser.
(21,7 % högre för guld, 43,3 % högre för silver, och 16,8 % högre för antimon).
Jämfört med det tredje kvartalet av 2015 inverkade nedgången för US-dollarn mot
valutorna i verksamhetsländerna negativt: den australiensiska dollarn steg med
5 % under det tredje kvartalet av 2016 jämfört med motsvarande kvartal under
föregående år, den chilenska peson steg med 2 % och den svenska kronan sjönk
något. Oljepriserna sjönk med 2,7 %, mätt i US-dollar, jämfört med föregående
år.

Under det tredje kvartalet av 2016 var investeringarna cirka 0,7 miljoner USD
lägre än under samma kvartal av 2015. Den huvudsakliga anledningen för denna
minskning berodde på att investeringsprogrammet för gruvplanen vid Costerfield
slutfördes under det tredje kvartalet av 2015.

Under de tre månaderna som slutade den 30 september 2016 gav Bolaget totalt 3,3
miljoner USD i utdelning.

Uppdaterad vägledning för produktion, kostnad och investeringar för hela 2016

Mandalay reviderar upp sina riktlinjer för guld- och antimonproduktion under
2016 vid Costerfield och reviderar ned produktionens kontantkostnad för att
återspegla verksamhetens överträffande under de tre första kvartalen av 2016,
vilket förväntas fortsätta under resten av året.

Mandalay reviderar även ned sina riktlinjer för guld- och silverproduktionen
för 2016 vid Cerro Bayo och reviderar upp produktionens kontantkostnad som ett
resultat av de nyliga produktionsstoppen och problemen som diskuterats ovan.

Dessa revideringar har en inverkan på den reviderade vägledningen för Mandalays
konsoliderade resultat för 2016, så som detaljerat i tabellen nedan:

Total Cerro Costerfie Björkda Challacoll
Bayo ld l o
Saleable Ag oz mill. 1,7-1,9 1,7-1,9
produced
Saleable Au oz '000 104-110 13-15 41-43 50-52
produced
Saleable Sb t '000 3,6-3,8 3,6-3,8
produced
Saleable Au Eq. oz ‘000 149-152 ...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.