Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-14

Mandalay Resources Corporation går ut med produktions- och försäljningsresultaten för det andra kvartalet 2017, däribla...

Mandalay Resources Corporation
Pressmeddelande

Mandalay Resources Corporation går ut med produktions- och
försäljningsresultaten för det andra kvartalet 2017, däribland rekordproduktion
vid Björkdal

TORONTO, 2017-07-13 23:33 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources
Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX:MND) gick i dag ut med
produktions- och försäljningsresultaten för det andra kvartalet 2017. Under det
andra kvartalet 2017 producerade Mandalay sammanlagt 38 491 säljbara
guldekvivalenta uns och sålde 35 709 guldekvivalenta uns. Detta var den högsta
sammanlagda kvartalsvisa guldekvivalenta produktionen sedan det andra kvartalet
2016, med starka resultat vid Björkdal och Costerfield, som vägde upp inverkan
från avbrottet vid Cerro Bayo från och med den 9 juni på grund av
översvämningen vid Delia NW-gruvan. För de sex månaderna fram till den 30 juni
2017 producerade Mandalay sammanlagt 70 972 säljbara guldekvivalenta uns och
sålde 70 510 guldekvivalenta uns.

Mark Sander, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterade:
”Mandalays produktion under det andra kvartalet påverkades av den tragiska
olyckan vid Cerro Bayo, vid vilken två medarbetare omkom och Delia NW-gruvan
förlorades på grund av sjövattnet som svämmade in. Själva förlusten av Delia
NW-gruvan är inte i sig betydande vad gäller permanent minskad produktion eller
ädelmetallsreserver. Vårt primära fokus vid Cerro Bayo är att slutföra en
grundlig bedömning av orsaken till översvämningen och en riskutvärdering.
Utfallet av dessa undersökningar kommer att avgöra de olika scenarier för
återupptagandet av driften, som vi för närvarande planerar. Vi förväntar oss
att det kommer att ta mellan två och fyra månader att slutföra nödvändiga
studier och bekräfta den nya optimala gruvplanen för Cerro Bayo.”

”Före olyckan producerade Cerro Bayo-gruvan 359 457 uns silver och 3 174 uns
guld. I samband med att vi släpper våra resultat för det andra kvartalet 2017 i
augusti förväntar vi oss att kunna ge dels en ytterligare och mer detaljerad
uppdatering om planerna för omstarten vid Cerro Bayo, dels en uppdatering
angående inverkan av det nuvarande driftavbrottet på vår produktionsvägledning
för 2017.”

Mark Sander fortsatte: ”Goda nyheter var dock att Mandalays andra verksamheter
gick bra under denna prövande tid för bolaget. Björkdal producerade 16 112 uns
guld för det andra kvartalet 2017. Detta är en rekordkvartalsproduktion sedan
Mandalay tog över och motsvarar en årsproduktion på cirka 64 000 uns/år. Med
den framgångsrika implementeringen av vårt kvalitetskontrollprogram har vi
under det andra kvartalet kunnat flytta vårt verksamhetsfokus till att få bort
flaskhalsar i produktionen i dagbrott och under jord för att öka leveransnivån
av malm av högsta ”A-kvalitet” till anläggningen. Detta har gett utmärkta
resultat. Vi förväntar oss att dessa brytningsnivåer kommer att vara allmänt
hållbara för hela året. Vidare är vi just nu i färd med att driftsätta
projektet med utbyggnadnaden av flotation och ligger härvidlag något före
tidsplanen. Vi förväntar att projektet kommer att resultera i en ökning på 1,7
% av guldåtervinningen framdeles.”

”Costerfield fortsatte att leverera pålitliga resultat med en produktion på 14
300 guldekvivalenta uns, vilket är en ökning från 12 891 guldekvivalenta uns
under det första kvartalet 2017. Produktionen ligger i linje med de föregående
tre kvartalen och gruvans nuvarande kvalitetsprofil. Vi förväntar oss att
Costerfield kommer att leverera inom vägledningsintervallerna för resten av
året.”

Säljbar produktion för de tre månaderna fram till den 30 juni 2017:

· Bolaget producerade sammanlagt 28 219 uns guld, 765 ton antimon och
359 457 uns silver. Det motsvarar totalt 38 491 uns av guldekvivalent
produktion och kan jämföras med 21 370 uns guld, 741 ton antimon och 435 076
uns silver, vilket motsvarar totalt 32 481 guldekvivalenta uns, som
producerades under det första kvartalet 2017, samt 28 718 uns guld, 962 ton
antimon och 462 462 uns silver, vilket motsvarar totalt 39 653 guldekvivalenta
uns, som producerades under det andra kvartalet 2016.

· Produktionen vid Costerfield (Australien) var 8 933 uns guld och 765
ton antimon, jämfört med 7 987 uns guld och 741 ton antimon under det första
kvartalet 2017 och 12 252 uns guld och 962 ton antimon under det andra
kvartalet 2016.

· Produktionen vid Björkdal (Sverige) var 16 112 uns guld, jämfört med
10 648 uns guld under det första kvartalet 2017 och 12 648 uns guld under det
andra kvartalet 2016.

· Produktionen vid Cerro Bayo (Chile) var 3 174 uns guld och 359 457
uns silver, jämfört med 2 735 uns guld och 435 076 uns silver under det första
kvartalet 2017 och 3 818 uns guld och 462 462 uns silver under det andra
k,vartalet 2016.

Tabell 1 – Säljbar produktion under det andra kvartalet och de första sex
månaderna 2017 och 2016

Metal Source Three Three Three Six Six
months months months months months
ended 30 ended 31 ended 30 ended 30 ended 30
June March June June June
2017 2017 2016 2017 2016
Gold (oz) Costerfie 8 933 7 987 12 252 16 920 24 685
ld
Cerro 3 174 2 735 3 818 5 909 8 154
Bayo
Björkdal 16 112 10 648 12 648 26 760 24 833
Total 28 219 21 370 28 718 49 589 57 672
Antimony (t) Costerfie 765 741 962 1 506 1 962
ld
Silver (oz) Cerro 359 457 435 076 462 462 794 533 977 678
Bayo
Average quarterly
prices:
Gold US$/oz 1 256 1 217 1 259
Antimony US$/t 8 816 8 058 6 244
Silver US$/oz 17,15 17,36 16,78
Au Eq. (oz)1 Costerfie 14 300 12 891 17 023 27 191 33 989
ld
Cerro 8 079 8 942 9 982 17 021 20 796
Bayo
Björkdal 16 112 10 648 12 648 26 760 24 833
Total 38 491 32 481 39 653 70 972 79 618

1 Kvartalsvis producerade guldekvivalenta uns (Au Eq. uns) beräknas genom att
multiplicera de säljbara mängderna av guld (Au), silver (Ag), och antimon (Sb)
under perioden med respektive marknadspris för råvarorna under perioden.
Därefter adderar man de tre mängderna för att få ett ”totalt innefattat värde
baserat på marknadspris”. Detta totala innefattade värde delas sedan med
periodens genomsnittliga marknadspris för Au. Det genomsnittliga Au-priset
under perioden beräknas som genomsnittet för de dagliga LME PM FIX (Financial
Information Exchange) under perioden, och priset på helgdagar och helger tas
från den senaste bankdagen; det genomsnittliga Sb-priset under perioden
beräknas som genomsnittet för de högsta och lägsta Rotterdam warehouse-priserna
för alla dagar under perioden och priset på helgdagar och helger tas från den
senaste bankdagen; det genomsnittliga Ag-priset under perioden beräknas som
genomsnittet för det dagliga London Broker’s silver spot-priset för alla dagar
under perioden och priset på helgdagar och helger tas från den senaste
bankdagen. Källan för alla priser är www.metalbulletin.com.

Säljbar produktion för de sex månaderna fram till den 30 juni 2017:

· Bolaget producerade sammanlagt 49 589 uns guld, 1 506 ton antimon och
794 533 uns silver. Det motsvarar totalt 70 972 uns av guldekvivalent
produktion mot 57 672 uns guld, 1 962 ton antimon och 977 678 uns silver,
vilket motsvarar totalt 79 618 guldekvivalenta uns under de motsvarande sex
månaderna 2016.

· Costerfield producerade 16 920 uns guld och 1 506 ton antimon.

· Björkdal producerade 26 760 uns guld.

· Cerro Bayo producerade 5 909 uns guld och 794 533 uns silver.

Försäljning under de tre månaderna fram till den 30 juni 2017:

· Bolaget sålde sammanlagt 24 896 uns guld, 806 ton antimon och 377 916
uns silver. Det motsvarar totalt 35 709 guldekvivalenta uns och kan jämföras
med 23 668 uns guld, 708 ton antimon och 451 777 uns silver, vilket motsvarar
totalt 34 801 guldekvivalenta uns, som produceras under det första kvartalet
2017, samt 29 951 uns guld, 993 ton antimon och 439 993 uns silver, vilket
motsvarar totalt 40 740 guldekvivalenta uns under det andra kvartalet 2016.

· Costerfield sålde 8 912 uns guld och 806 ton antimon, jämfört med 7
547 uns guld och 708 ton antimon under det första kvartalet 2017 och 12 440 uns
guld och 993 ton antimon under det andra kvartalet 2016.

· Cerro Bayo sålde 3 232 uns guld och 377 916 uns silver, jämfört med 3
000 uns guld och 451 777 uns silver under det första kvartalet 2017 och 3 698
uns guld och 439 993 uns silver under det andra kvartalet 2016.

· Björkdal sålde 12 752 uns guld, jämfört med 13 121 uns guld under det
första kvartalet 2017 och 13 813 uns guld under det andra kvartalet 2016.

Försäljning under de sex månaderna fram till den 30 juni 2017:

· Bolaget sålde sammanlagt 48 564 uns guld, 1 514 ton antimon och 829
693 uns silver. Det motsvarar totalt 70 510 guldekvivalenta uns, och kan
jämföras med 59 134 uns guld, 1 886 ton antimon och 1 042 614 uns silver,
vilket motsvarar totalt 81 548 guldekvivalenta uns, som såldes under de sex
månaderna fram till den 30 juni 2016.

· Costerfield sålde 16 459 uns guld och 1 514 ton antimon.

· Cerro Bayo sålde 6 232 uns guld och 829 693 uns silver.

· Björkdal sålde 25 873 uns guld.

Tabell 2 – Försäljning under det andra kvartalet och de första sex månaderna
2017 och 2016

Metal Source Three Three Three Six Six
months months months months months
ended 30 ended 31 ended 30 ended 30 ended 30
June 20...

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.