Du är här

2018-08-11

Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporation går ut med de finansiella resultaten för det andra kvartale...

TORONTO, Aug. 11, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation
("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) meddelade idag
intäkter på 27,9 miljoner USD, justerat EBITDA på 3,6 miljoner USD och
justerad nettoförlust på 3,7 miljoner USD under det andra kvartalet av
2018.

Bolagets sammanfattade och konsoliderade finansiella resultat för kvartalet
som slutade den 30 juni 2018, tillsammans med ledningens diskussion och
analys ("MD&A") för denna period finns tillgängliga under bolagets profil
www.mandalayresources.com

och på bolagets webbplats. Alla valutor i detta pressmeddelande avser
US-dollar om inget annat är angivet.

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, kommenterade:
”Björkdal-verksamheten hade starka resultat under kvartalet då
kontrollsystemet för ädelmetallerna fortsätter att leverera ädelmetaller
med hög kvalitet till anläggningen. Under kvartalet slutförde verksamheten
de automatiserade kontrollerna på anläggningen vilket kommer att göra det
möjligt med en uppskattad förbättring av återvinningen på 1 procent, såväl
som förbättrade guldfordringar i anläggningen eftersom mer guld kommer ut i
gravitetskretsen. Nu börjar även effekterna från kostnadsbesparingarna på
anläggningen att synas då kontantkostnaden per uns fortsatte att falla. Vi
förväntar oss att dessa åtgärder kommer att visa sig vid Björkdal
framledes.”

Dominic Duffy fortsatte, ”Vid Costerfield upplevde vi en nedgång i
produktionen under kvartalet, vilket berodde på en fördröjning av
utvecklingen av Brunswick-malmgången. Produktionsfördröjningen vid
Brunswick berodde på att det krävs större avvattning än förväntat vid
malmgången. På den positiva sidan har nu avvattningen vid Brunswick
slutförts och vi förväntar oss ökade intäkter från Costerfield under resten
av året då Brunswick-malmgången nu är i produktion. Vidare var fokus vid
Costerfield fortsatt på prospekteringsborrningen vid Youle-ådran eftersom
vi avser att tillföra den till bolagets reserver vid årsslutet och inleda
utveckling mot denna ådra senare under 2018.”

Dominic Duffy tillade, ”Under det andra kvartalet hade Mandalay ett
utgående fritt kassaflöde på 7,9 miljoner USD jämfört mot 7,6 miljoner USD
under motsvarande kvartal förra året. Vi förväntar oss att bolagets
kassaflöde kommer att förbättras under året då driften inleds vid
Brunswick. Bolagets justerade nettoförlust för det andra kvartalet av 2018
var 3,7 miljoner USD, vilket kan jämföras med en justerad nettoförlust på
6,9 miljoner USD för samma kvartal förra året. Den största delen av den
konsoliderade nettoförlusten under kvartalet, som var 23,7 miljoner USD,
berodde på en engångsnedskrivning på 18,5 miljoner USD för bolagets
Challacollo-tillgång. Den bygger på vår meddelade ej bindande
avsiktsförklaring om att sälja tillgången till Aftermath Silver för ett
belopp på 11,6 miljoner CAD.”

Dominic Duffy avslutade, ”Även om det andra kvartalet av 2018 krävde att
bolaget var tvunget att arbeta sig igenom en operativ utmaning vid
Costerfield, ser vi framemot de förbättrade operationerna under årets andra
halva. Bolaget fortsatte att vara väl finansierat för att klara av sina
investeringsplaner och tillväxt och avslutade kvartalet med 15,5 miljoner
USD i likvida medel. Dessutom vid slutet av det andra kvartalet kan bolaget
fortfarande dra fördel av 25,0 miljoner USD från sin revolverande
kreditfacilitet. Framdeles är vårt primära fokus att dra upp takten vid den
högkvalitativa Youle-fyndigheten och kunna börja produktionen där så snart
som möjligt. Vi fokuserar även på att förbättra kontantmarginalerna vid
våra två gruvor i drift och att positionera företaget för att utföra
väsentliga tillväxtprojekt, som exempelvis sortering av ädelmetaller vid
Björkdal och förbättrade prospekteringskostnader och förlängning av gruvans
livslängd vid Costerfield.”

Finansiellt sammandrag från det andra kvartalet av 2018

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre och
sex månaderna som slutade den 30 juni 2018 och 2017:

  Three months
Ended June, 2018 Three months
Ended June, 2017 Six months
Ended June, 2018 Six months
Ended June, 2017
  $’000 $’000 $’000 $’000
Revenue   27,944     44,124     67,692     89,497  
Cost of sales   22,348     30,030     48,168     62,018  
Adjusted EBITDA*   3,651     12,130     15,786     23,542  
Income from mine ops before depreciation, depletion        5,596    
14,094     19,524     27,479  
Adjusted net loss before special items*   (3,743 )   (6,933 )  
(2,806 )   (9,284 )
Consolidated net loss   (23,711 )   (10,105 )   (24,950 )  
(12,456 )
Cash capex   11,943     12,998     23,236     25,090  
Total assets   259,461     320,062     259,461     320,062  
Total liabilities   124,309     126,811     124,309     126,811
 
Adjusted net loss per share* $ (0.01 ) $ (0.02 ) $ (0.01 ) $
(0.02 )
Consolidated net loss per share $ (0.05 ) $ (0.02 ) $ (0.06 ) $
(0.03 )

*Justerad EBITDA, justerade nettoförlust före extraordinära engångsposter
och justerade nettoförlust per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se
”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

Under det andra kvartalet av 2018 sålde Mandalay 13 657 färre
guldekvivalenta uns jämfört med det andra kvartalet av 2017. Samtidigt steg
det genomsnittliga guldpriset med 4 % på kvartal-för-kvartal-basis, medan
genomsnittspriset för antimon och silver (som bolaget inte producerade
eller sålde något av under det andra kvartalet) sjönk med 6 % respektive 4
%. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 27,9 miljoner USD under det
andra kvartalet av 2018 var 16,2 miljoner USD lägre än under det andra
kvartalet av 2017.

Den totala försäljningskostnaden var något högre vid Costerfield och
Björkdal under det andra kvartalet av 2018 jämfört med det andra kvartalet
av 2017. Detta berodde på lagerförändringar på båda anläggningarna;
absoluta kontantkostnader var jämförelsevis lägre. Försäljningskostnaden
vid Cerro Bayo var 9,0 miljoner USD lägre på grund av den avbrutna
produktionen, och vid Costerfield ökade den med 0,2 miljoner USD och vid
Björkdal ökade den med 1,2 miljoner USD. Bolagets sammanlagda
administrativa kostnader förblev i stort sett konstant.

Mandalay genererade 3,7 miljoner USD i justerat EBITDA under det
innevarande kvartalet. Det är 8,5 miljoner USD lägre än under det
föregående kvartalet och 8,5 miljoner USD lägre än under det andra
kvartalet av 2017. Detta ledde till en konsoliderad nettoförlust på 23,7
miljoner USD (inklusive nedskrivningen på 18,5 miljoner USD vid
Challacollo) under det andra kvartalet av 2018, mot en förlust på 10,1
miljoner USD under det andra kvartalet av 2017.

Mandalay avslutade det andra kvartalet med 15,5 miljoner i likvida medel
och 15 miljoner har tagits ut (under 2017) från den revolverande
kreditfaciliteten på totalt 40 miljoner USD. Vid kvartalets slut återvann
bolaget 5,345 miljoner CAD som ett resultat av reduceringen av rembursen
som säkrar Mandalays regenereringsskyldigheter för Lupin-gruvan.

Rörelsesammandrag från det andra kvartalet av 2018

Tabellen nedan sammanfattar Bolagets anläggningskostnader och operativa
enhetskostnader för de tre och sex månaderna som slutade den 30 juni 2018
och 2017:

 

  Three months
ended June 30, 2018 Three months
ended June 30, 2017 Six months
ended June 30, 2018 Six months
ended June, 2017
$’000 $’000 $’000 $’000
Bjo?rkdal      
  Gold produced (oz)   14,017     16,112     26,733     26,760
 
  Cash cost* per oz gold produced $ 876   $ 824   $ 980   $
954  
  All-in cost* per oz gold produced $ 1,155   $ 1,081   $ 1,265
  $ 1,220  
  Underground capital devel. & open pit prestrip   3,009     3,162
    5,943     6,085  
  Capital purchases   1,085     1,313     4,060     3,077  
  Capital exploration   944     712     1,300     1,122  
Costerfield          
  Gold produced (oz)   5,137     8,933     11,724     16,920
 
  Antimony produced (t)   503     765     1,108     1,506  
  Gold equivalent produced (oz)   8,331     14,300     18,787  
  27,191  
  Cash cost* per oz gold equivalent produced $ 1,049   $ 648   $
949   $ 682  
  All-in cost* per oz gold equivalent produced $ 1,512   $ 962   $
1,408   $ 996  
  Underground capital devel. & open pit prestrip   3,140     1,098
    5,256     1,875  
  Capital purchases   2,157     1,455     3,791     2,480  
  Capital exploration   1,423     1,397     2,493     2,386  
Cerro Bayo      
  Silver produced (oz)   -     359,457     -     794,533  
  Gold produced (oz)   -     3,174     -     5,909  
  Cash cost* per oz silver net byproduct credit   -   $ 12.31    
-   $ 13.29  
  All-in cost* per oz silver net byproduct credit   -   $ 24.05  
  -   $ 23.25  
  Underground capital devel. & open pit prestrip   -     2,403    
-     5,631  
  Capital purchases   -     937     -     1,357  
  Capital exploration   -     228     -     748  
Consolidated      
  Gold equivalent produced (oz)   22,348     38,491     45,520  
  70,972  
  Average cash cost* per oz gold equivalent $ 1,028   $ 853   $
1,044   $ 914  
  Average all-in cost* per oz gold equivalent $ 1,405   $ 1,173  
$ 1,434   $ 1,243  
  Underground capital devel. & open pit prestrip   6,149     6,663
    11,199     13,591  
  Capital purchases   3,242     3,705     7,851     6,914  
  Capital exploration   2,552     2,630     4,186     4,585  

*Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se
”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

Björkdal guldgruva, Sverige
Björkdal levererade konsekvent under det andra kvartalet av 2018 och de
kontanta- och sammanlagda kostnader var 876 USD/uns och 1 155 USD/uns,
respektive. Genomsnittet för krossen var, som enligt förväntan, cirka 1,56
g/t under kvartalet, även om det är lägre än för samma kvartal under
föregående år som var 1,87 g/t.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 8 331 guldekvivalenta uns under det andra kvartalet
av 2018. Produktionen under d...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.