Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-12

Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporation går ut med produktions- och försäljningsresultaten för de...

TORONTO den 12 oktober 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation
("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) gick i dag ut med produktions- och
försäljningsresultaten för det tredje kvartalet 2017.

Mandalay producerade sammanlagt 25 819 säljbara guldekvivalenta uns och sålde
27 310 guldekvivalenta uns under det tredje kvartalet 2017. För de nio
månaderna som slutade i september 2017 producerade Mandalay sammanlagt 96 791
säljbara guldekvivalenta uns och sålde 97 820 guldekvivalenta uns.

Mark Sander, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterade:
"Både Björkdal och Costerfield levererade bådastark produktion och
försäljning under det tredje kvartalet 2017, och vi är på väg att leverera
enligt vår reviderade plan som bygger på helårsproduktionen från dessa två
tillgångar."

Mark Sander fortsatte: "Björkdal producerade 13 233 uns guld under det tredje
kvartalet 2017, vilket är ett rekordresultat för ett tredje kvartal för
gruvan sedan Mandalay tog över den. Gruvan har producerat med en årstakt som
motsvarar nästan 60 000 uns guld under det andra och tredje kvartalet som ett
resultat av den kombinerade inverkan från våra program för kvalitetskontroll
och för avlägsnande av flaskhalsar i gruvan. De starka gruvdriftsresultaten
stärktes av den framgångsrika igångsättningen av utbyggnadsprojektet som
slutfördes enligt budget och före tidsplanen. Det ledde till ökad
guldåtervinning under den senare delen av kvartalet. Björkdal har definitivt
tagit sig förbi de stegvisa förändringar som Mandalay såg framför sig vid
förvärvet och har nu inlett ett program med självgenererad löpande
förbättring."

Mark Sander tillade: "Costerfield fortsatte ge solida resultat och producerade
12 586 guldekvivalent uns under det tredje kvartalet 2017. Även om detta är
något lägre än produktionen under det tredje kvartalet föregående år, förblir
produktionen i linje med de tre föregående kvartalen och gruvans nuvarande
kvalitetsnivå."

"Driften vid Cerro Bayo förblev inställd under det tredje kvartalet 2017, så
som meddelats i tidigare pressmeddelanden. Cerro Bayo kommer att fortsätta
skötas och underhållas under resten av 2017, så länge säkerhetsutredningarna
pågår och tillstånd för gruvans livslängd utfärdas."

Mark Sander sade avslutningsvis: "Våra produktionstillgångar fortsätter att
göra bra ifrån sig, och vi är övertygade om att dessa starka resultat kommer
att stå sig. Med stöd av denna solida drift ser Mandalay fram emot växande
mineraltillgångar och -reserver vid våra nuvarande verksamheter, upprättandet
av en säker och sund basis för att återuppta gruvdriften vid Cerro Bayo samt
att hitta förvärvsmöjligheter, till vilka vi kan bidra med betydande värde."

Säljbar produktion för de tre månaderna fram till och med den 30 september
2017:

* Bolaget producerade sammanlagt 20 603 uns guld och 804 ton antimon. Det
motsvarar totalt 25 819 guldekvivalenta uns mot 24 309 uns guld, 844 ton
antimon och 388 139 uns silver, vilket motsvarar totalt 34 586
guldekvivalenta uns under det tredje kvartalet 2016.
* Produktionen vid Costerfield (Australien) uppgick till 7 370 uns guld och
804 ton antimon mot 9 102 uns guld och 844 ton antimon under det tredje
kvartalet 2016.
* Produktionen vid Björkdal (Sverige) uppgick till 13 233 uns guld jämfört
med 12 376 uns guld under det tredje kvartalet 2016.
* Produktionen vid Cerro Bayo (Chile) har inställts i väntan på att
säkerhetsutredningen ska avslutas, samtidigt som tillståndsaktiviteter
fortsätter. Så har läget varit sedan den 9 juni 2017, då Delia NW-gruvan
drabbades av en översvämning. Därför har det inte förekommit någon
produktion detta kvartal.

Säljbar produktion för de nio månaderna fram till och med

den 30 september 2017:

* Bolaget producerade sammanlagt 70 192 uns guld, 2 310 ton antimon och 794
533 uns silver. Det motsvarar totalt 96 791 guldekvivalenta uns mot 81 981
uns guld, 2 806 ton antimon och 1 365 817 uns silver, vilket motsvarar
totalt 114 204 guldekvivalenta uns under de motsvarande nio månaderna 2016.

* Costerfield producerade 24 290 uns guld och 2 310 ton antimon.
* Björkdal producerade 39 993 uns guld.
* Cerro Bayo producerade 5 909 uns guld och 794 533 uns silver.

Tabell 1 - Säljbar produktion under det tredje kvartalet och de första nio
månaderna 2017 och 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Metal Source Three months ended Three months ended Nine months ended Nine months ended |
| |
| 30 September 2017 30 September 2016 30 September 2017 30 September 2016 |
| Gold (oz) Costerfield 7 370 9 102 24 290 33 787 |
| Björkdal 13 233 12 376 39 993 37 209 |
| Cerro Bayo - 2 831 5 909 10 985 |
| Total 20 603 24 309 70 192 81 981 |
| Antimony (t) Costerfield 804 844 2 310 2 806 |
| Silver (oz) Cerro Bayo - 388 139 794 533 1 365 817 |
| Average quarterly prices: |
| Gold US$/oz 1 278 1 334 |
| Antimony US$/t 8 293 7 244 |
| Silver US$/oz 16,85 19,58 |
| Au Eq. (oz)1 Costerfield 12 586 13 684 39 777 47 673 |
| Björkdal 13 233 12 376 39 993 37 209 |
| Cerro Bayo - 8 526 17 021 29 322 |
| Total 25 819 34 586 96 791 114 204 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
Kvartalsvis producerade guldekvivalenta uns (
"Au Eq. oz") beräknas genom att multiplicera de säljbara mängderna av guld
(Au), silver (Ag) och antimon (Sb) under perioden med respektive
genomsnittligt marknadspris för råvarorna under perioden. Därefter adderar
man de tre mängderna för att få ett "totalt innefattat värde baserat på
marknadspris". Detta totala innefattade värde delas sedan med periodens
genomsnittliga marknadspris för Au. Genomsnittligt Au-pris under perioden
beräknas som genomsnittet för de dagliga LME PM fixes (Financial Information
exchange) under perioden, varvid priset på helgdagar och helger tas från den
senaste bankdagen; genomsnittligt Sb-pris under perioden beräknas som
genomsnittet av de högsta och lägsta Rotterdam warehouse-priserna för alla
dagar under perioden, varvid priset på helgdagar och helger tas från den
senaste bankdagen; genomsnittligt Ag-pris under perioden beräknas som
genomsnittet för det dagliga London Broker's silver spot-priset för alla
dagar under perioden, varvid priset på helgdagar och helger tas från den
senaste bankdagen. Källan för alla priser är
www.metalbulletin.com.

Försäljning under de tre månaderna fram till och med den 30 september 2017:

* Bolaget sålde 21 749 uns guld, 697 ton antimon och 78 805 uns silver. Det
motsvarar totalt 27 310 guldekvivalenta uns och kan jämföras med de 24 888
uns guld, 804 ton antimon och 433 904 uns silver, motsvarande totalt 35 617
guldekvivalenta uns, som såldes under det tredje kvartalet 2016.
* Costerfield sålde 7 500 uns guld och 697 ton antimon jämfört med 8 865 uns
guld och 804 ton antimon under det tredje kvartalet 2016.
* Björkdal sålde 13 620 uns guld jämfört med 12 758 uns guld under det tredje
kvartalet 2016.
* Cerro Bayo sålde 629 uns guld och 78 805 uns silver jämfört med 3 265 uns
guld och 433 904 uns silver under det tredje kvartalet 2016.

Försäljning under de nio månaderna fram till och med den 30 september 2017:

* Bolaget sålde sammanlagt 70 313 uns guld, 2 211 ton antimon och 908 498 uns
silver. Det motsvarar totalt 97 820 guldekvivalenta uns, och kan jämföras
med de 84 022 uns guld, 2 690 ton med antimon och 1 476 518 uns silver,
vilket motsvarar totalt 117 165 guldekvivalenta uns, som såldes under de
nio månaderna som slutade den 30 september 2016.
* Costerfield sålde 23 959 uns guld och 2 211 ton antimon.
* Björkdal sålde 39 493 uns guld.
* Cerro Bayo sålde 6 861 uns guld och 908 498 uns silver.

Tabell 2 - Försäljning under det tredje kvartalet och de första nio månaderna
2017 och 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Metal Source Three months ended Three months ended Nine months ended Nine months ended |
| |
| 30 September 2017 30 September 2016 30 September 2017 30 September 2016 |
| Gold (oz) Costerfield 7 500 8 865 23 959 32 121 |
| Björkdal 13 620 12 758 39 493 38 908 |
| Cerro Bayo 629 3 265 6 861 12 993 |
| Total 21 749 24 888 70 313 84 022 |
| Antimony (t) Costerfield 697 804 2 211 2 690 |
| Silver (oz) Cerro Bayo 78 805 433 904 908 498 1 476 518 |
| Average quarterly prices: |
| Gold US$/oz 1 278 1 334 |
| Antimony US$/t 8 293 7 244 |
| Silver US$/oz 16,85 19,58 |
| Au Eq. (oz)1 Co...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.