Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-25

Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporation går ut med slutförande av reviderat Återköpserbjudande oc...

TORONTO 24 maj 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation
("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) meddelade idag att Gold Exchange
Limited ("GEL"), ett självständigt företag för särskilda ändamål som är
registrerat i Jersey, har ingått avtal gällande ett reviderat
återköpserbjudande ("Återköpet") och en begäran om medgivande ("Begäran om
medgivande") för sitt kapitalbelopp på 60 000 000 USD, 5,875 % säkerställda
utbytbara skuldebrev som löper ut 2019 ("Skuldebreven").

GEL gav ut Skuldebreven 2014 och lånade ut inkomsterna till ett av Bolagets
dotterbolag i enlighet med villkoren för låneavtalet och relaterad
finansieringsöverenskommelse ("Lånet") som tillsammans speglar de
huvudsakliga villkoren för Skuldebreven.

Som angivet i Mandalays pressmeddelande från den 12 maj 2017, slutfördes inte
det ursprungliga återköpserbjudandet och begäran om medgivande som GEL
lanserade gällande Skuldebreven den 19 april 2017 (den "Ursprungligen
föreslagna transaktionen"). Men därefter inledde GEL samtal med innehavare av
Skuldebreven gällande att införa alternativa arrangemang beträffande
Skuldebreven som till stor del liknade den Ursprungligen föreslagna
transaktionen. Nu har innehavarna av 100 %av Skuldebreven utfärdat ett
skriftligt beslut som godkänner Återköpet och begäran om medgivande med samma
villkor som den Ursprungligen föreslagna transaktionen, med undantag för att
räntesatsen för Skuldebreven har höjts från 5,875 % per år till 6,875 % per
år med verkan från den 13 maj 2017. Dessutom har GEL samtyckt till att betala
vardera innehavaren av Skuldebreven en avgift som motsvarar 1,0 % av det
sammanlagda kapitalbeloppet för Skuldebreven som innehas av det, som inte
återköps i enlighet med Återköpet.

I enlighet med Återköpet har GEL samtyckt till att köpa ett kapitalbelopp för
Skuldebreven på 29 950 000 USD från deras innehavare till ett pris på 105 %
av deras kapitalbelopp, plus upplupen och obetald ränta med en sats på 6,875
% per år för perioden från (och inklusive) den 13 maj 2017 till (men inte
inkluderat) den 26 maj 2017. Återköpet förväntas slutföras den 26 maj 2017.

I anslutning till Begäran om medgivande har följande ändringar gjorts i
Skuldebrevens villkor:

* förlänga Skuldebrevens löptid till den 13 maj 2022;
* ta bort ett av Skuldebrevens villkor som krävde att GEL med start från den
14 maj 2017, som ytterligare säkerhet för Skuldebreven, skulle börja sätta
in på ett depåkonto det samlade antalet andelar i SPDR Gold Trust som kunde
ges ut i utbyte mot Skuldebreven;
* tillägg av en ny klausul till Skuldebreven enligt vilken GEL kommer att
vara tvungna att erbjuda ett återköp av en del av de utestående
Skuldebreven vid relevant tidpunkt, om och i den utsträckningen att
behållna guldekvivalenta uns vid Mandalays Costerfield-gruva faller under
(initialt) 232 000 guldekvivalenta uns;
* en höjd ränta som ska betalas på Skuldebreven, från 5,875 % per år till
6,875% per år.
* en sänkning av priset för Skuldebreven från 149,99 USD till 135,00 USD.

Mandalay är tvungna att finansiera eventuella belopp som GEL behöver för att
återköpa Skuldebreven i enlighet med Återköpet och alla associerade avgifter
och kostnader (inklusive avgifter för medgivande). Det utestående beloppet
för lånet har minskats med ett belopp som motsvarar kapitalbeloppet för
Skuldebreven som återköps i enlighet med Återköpet och villkoren för Lånet
har ändrats för att återspegla, när tillämpligt, ändringarna i Skuldebrevens
villkor.

Mark Sander, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterade,
"Vi är nöjda med att ha slutfört den reviderade återköpstransaktionen med
GEL. Detta reviderade återköpsavtal sänker våra sammanlagda kostnader för
skuldtjänster framdeles, samtidigt som det också minskar Bolagets
skuldsättning och bevarar dess skuldnetto gentemot den likvida ställningen på
nästan noll. Att ta bort villkorsdepån för lånet är fördelaktigt för Bolaget
eftersom det ger oss fullständig användning av våra likvida medel för
mervärdeinvesteringar framdeles. Det uppdaterade avtalet förlänger löptiden
för lånet med ytterligare tre år fram till 2022. Med återköpet slutfört har
vi ökat vår kapacitet till att finansiera tillväxt genom förvärv eller
interna finansieringsprojekt med en optimerad blandning av likvida medel,
skulder eller eget kapital."

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser
och som har produktionstillgångar i Australien, Sverige och produktions- samt
prospekteringsprojekt i Chile. Företaget är fokuserat på en förvärvsstrategi
och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt
utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och
antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde
och värde för aktieägare.

Framåtsyftande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtsyftande uttalanden" inom betydelsen
av tillämpliga värdepapperslagar. Dessa inkluderar uttalanden gällande
bolagets produktion av guld, silver och antimon för räkenskapsåret 2017.
Läsare varnas för att inte lägga för stor vikt och tillit till framåtsyftande
uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från de som
uppskattas i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade
råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som
identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista med
faktorer som kan påverka Mandalay. Man finner en beskrivning av ytterligare
risker som kan orsaka att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer
sig från de som är uppskattade i de framåtsyftande uttalandena i detta
nyhetsmeddelande under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning
från den 31 mars 2017 av vilken det finns kopia på Mandalays profil på
www.sedar.com. Dessutom kan det aldrig garanteras att antagna tillgångar som
upptäcks på
grund av ytterligare borrning kommer att bli uppgraderade till bevisade eller
sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer
som kan orsaka att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig
väsentligt från de som är beskrivna i de framåtsyftande uttalandena, kan det
finnas andra faktorer som orsakar att åtgärder, händelser eller resultat inte
blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen försäkran om att
de framåtsyftande uttalandena kommer att infrias som faktiska resultat, och
framtida händelser kan skilja sig betydligt från de som är förutsedda i dessa
uttalanden. Därmed bör läsare inte lägga för stor vikt och tillit till
framåtsyftande uttalanden.

För mer information:

Mark Sander
President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso
Director of Investor Relations

Kontakt:
+1 647.260.1566

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Mandalay Resources Corporation via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.